Knygos pigiau

Beprotybės kartografija

Knyga "Beprotybės kartografija" skirta neklasikinėje (A. Schopenhauer, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, H. Bergson, K. Jaspers) ir postmodernioje (M. Foucault, G. Deleuze, F. Guattari, J. Derrida) Vakarų filosofijoje išsirutuliojusioms idėjoms aptarti. Didžiausias dėmesys kreipiamas į beprotybės, intuicijos ir meninės pastangos probleminę sampyną, apžvelgiamos sąsajos su kitomis neklasikinio mąstymo orbitoje gravituojančiomis kategorijomis. Taip pat nagrinėjama šio probleminio lauko raida, sklaida ir transformacijos atsižvelgiant į postruktūralistinės tradicijos kontekstus. Knyga "Beprotybės kartografija" gali būti naudinga profesionaliai akademinei auditorijai, dėstytojams, studentams, mokytojams, vyresniųjų klasių moksleiviams, taip pat plačiajai kūrybinei auditorijai. Leidinio medžiagą galima sėkmingai naudoti ir edukaciniais tikslais visose aukštosiose mokyklose, kuriose skaitomi įvairūs kultūrologiniai, filosofiniai, estetiniai, menotyros kursai. Turinys TURINYS ĮVADAS  / 9 Pirmoji dalis BEPROTYBĖS FIGŪROS NEKLASIKINIO MĄSTYMO TRADICIJOJE Schopenhaueris: apie estetinę patirtį ir sąsajas su beprotybe  / 21 Kierkegaardas: stovėsena niekio akivaizdoje  / 55 Nietzsche ir beprotybės ribų problema  / 69 Bergsonas: apie intuiciją ir sąmonės raiškos formas  / 113 Jaspersas: „pateptoji" šizofrenija  / 133 Antroji dalis POSTMODERNUS POSŪKIS – ANAPUS PSICHOLOGIJOS Foucault: apie beprotybę kaip istorijos sąlygą  / 157 Patografijos žanro prielaidos  / 175 Beprotybė kaip kūrinio nebūtis  / 191 Deleuze: minties kilmės teorija  / 203 Šizofrenikas – kelionė yrančiais paviršiais  / 223 Kapitalistinis herojus  / 239 Derrida: mįslingas diffėrance  / 251 IŠVADOS  / 279 Literatūra  / 285 Iliustracijų sąrašas  / 293 Reziumė anglų kalba  / 295 Reziumė prancūzų kalba  / 304 Reziumė rusų kalba  / 313 Asmenvardžių rodyklė  / 323 Turinys anglų kalba  / 325 Turinys prancūzų kalba  / 326 Turinys rusų kalba  / 327

ISBN: 9786094010873
Išleidimo metai: 2011
Puslapiai: 328
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 9.80 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt