Knygos pigiau

Devynių matmenų gydymo raktas

Ši knyga "Devynių matmenų gydymo raktas. Organizmo gydymas ląstelės lygmeniu"yra unikalus trijų kultūrų samplaikos pavyzdys. Toms trims kultūroms atstovauja Rytų ezoterika, klasikinė Vakarų psichologija ir tolimo bei mažai pažinto Kamerūno tradicinė medicina. Ši sintezė tapo įmanoma, kai knygos autorė Susan Liengu Uffenbrink iš savo gimtosios šalies persikėlė gyventi į Vokietiją ir sukūrė Fragrance-Soul® sistemą.

Knygos "Devynių matmenų gydymo raktas " autorė aprašo holistinio gydymo sistemą Fragrance-Soul®, kurios pagrindą sudaro augalų aliejai.

Knygoje taip pat pateikti enciklopedinio pobūdžio duomenys apie žmogaus sandarą – nuo ląstelės iki čakrų struktūros.

Fragrance-Soul® – tai dvasios ir kūno terapija. Ji apima keletą disciplinų, yra lengvai prieinama visuomenei ir specialistams. Fizinio kūno gydytojams, medicinos seserims, natūropatams, osteopatams, kinų medicinos specialistams, chiropraktikams, dvasinius modelius tiriantiems psichiatrams, psichologams, psichoterapeutams, socialiniams darbuotojams, hipnozės terapeutams ir visų sričių konsultantams.

Princesė Susan Liengu Uffenbrink yra Kamerūno tradicinės medicinos
gydytojų sąjungos koordinatorė, atsakinga už mokslinius tyrimus ir
mokymus, taip pat ji yra parapsichologijos mokslų daktarė, gydytoja,
turinti stipriai išlavintų paranormalių gebėjimų: aiškiagirdystę,
aiškiajautystę, aiškiaregystę ir aiškiažinystę. Ji yra Šventosios
ugnies holistinio gydymo konsultacijų ir studijų centro įkūrėja.

"Šios knygos tikslas yra padėti žmonėms rasti, išplėsti, pakeisti ir
gydyti savo tikrąjį AŠ. Kiekvieno žmogaus sveikatos būklė yra nematomos
energinės sistemos, fizinio kūno, ir motinos Gamtos galių pusiausvyros
rezultatas. Todėl norėdami pažinti fizinio kūno ligos priežastį,
turime atsižvelgti į dvasingumą kaip į žmogaus egzistencijos dalį."

Susan Liengu Uffenbrink
Vertė Virginija Jurgelevičiūtė, Živilė Šileikaitė

Ištrauka
Fragrance-Soul® metodas

Fragrance-Soul' yra transformuojamasis, visus sąmonės ir būties lygmenis veikiantis gydymo metodas, sukurtas derinant tūkstančius metų kauptas šamanų žinias, dvasingumą, gamtos stebėjimų rezultatus ir šiuolaikinio mokslo duomenis. Tai – ypatinga daugiamatė visapusio gydymo, gausos ir harmonijos kūrimo sistema, padedanti išsilaisvinti iš bet kokių amžinosios būties apribojimų ir suaktyvinti mūsų šviesos kūnus, idant prisimintume, kas iš tiesų esame.

Fragrance-Sour metodas sukurtas žmogui. Jis padeda panaikinti ligos priežastį sielos lygmenyje.

Fragrance-Soul' nesusijęs su jokia religija. Per Fragrance-SouF veikia Aukščiausiasis AŠ, angelai sargai, arkangelai ir kitos dvasinės esybės, besi-rūpinančios mūsų dvasine ir fizine sveikata.

Fragrance-Soul' sukurtas gydyti ląstelės lygmeniu. Sistema padeda pamažu didinti pagrindinių gyvybinių jėgų srautų intensyvumą, stiprinti mūsų fizinio kūno energijas, žadinti mūsų Kristaus sąmonę – DNR. Mūsų Kristaus sąmonė yra kūno, sielos ir dvasios vienovės pasireiškimas. Kartu tai – asmeninė, dieviškoji orma, arba vidinė šviesa.

Pavadinimas Fragrance-Soul reiškia „sielos kvapą". Panašų kvapą skleidžia ką tik gimusio kūdikio momuo. Tai – mūsų sielos kvapas ir ryšys su vidiniu gydytoju. Tačiau vaikų momens kvapai kiek skirtingi. Taip kilo pavadinimas Fragrance-Soul, neleidžiantis pamiršti, kad kiekvienas žmogus yra nepakartojamas.

Fragrance-Soul' misija – padėti žmogui pasitikėti savimi ir prisiimti atsakomybę už savo sveikatą. Pažadink Vidinį gydytoją, neleisk jo išvesti iš pusiausvyros, gyvenk su juo harmoningai. Vidinis gydytojas – tai neregimoji mūsų dalis, susijusi su amžina dieviškąja Šviesa. Ši dalis panaši į vaiką, kuriam nuolat reikia sveiko maisto.

Daugelis žmonių nuo pat vaikystės neturėjo galimybės savo vidiniam gydytojui duoti tinkamo peno. Kai ateiname j Žemę, mūsų vidinis gydytojas būna sveikas, bet štai visuomenė ir šeima pradeda alinti badu. Mus žeidžia, prievartauja, traumuoja, įvaro daugybę baimių… Ir mūsų siela sumenksta.

Traumos palieka neužgydomas sielos žaizdas, o netektys menkina gebėjimą mylėti save, harmoningai bendrauti ir gyventi. Formuojasi nesugebėjimas dalyti meilę ir ją priimti, pasijuntame atskirti nuo kitų ir bejėgiai prieš gyvenimo iššūkius. Trauminiai simptomai byloja apie„įkalintas" energijas ir neišmoktas gyvenimo pamokas. Jei vaikystėje ar vėliau patiriame traumą (emocinę arba fizinę prievartą, karą, kokią nelaimę, tėvų, partnerio ar mylimo žmogaus netektį, jei mus atstumia ir panašiai), šie išgyvenimai nepraeina be pėdsakų: lieka neįveikiamos baimės, dažnai kyla panikos priepuoliai, apima nesaugumo, gėdos, kaltės ir susvetimėjimo jausmas, kyla depresija bei nepaaiškinami kūno ir sielos skausmai, tampame nepatiklūs, nemokame nuoširdžiai jausti.

Daugelio žmonių vidinis gydytojas panašus į badu marinamą vaiką. Tokiam vaikui reikalinga subalansuotos mitybos programa, kuri jį vėl pastatytų ant kojų ir sustiprintų. Mūsų vidinio gydytojo būsena priklauso nuo to, kaip transformuojama ląstelių gaunama informacija ir harmonizuojama jų energija.Tai turi vykti kūno, dvasios ir sielos lygmenyse.Fragrance-Sour plečia sąmonę ir padeda suvokti, kad mus su Didžiąja Visuma sieja energinis ryšys. Todėl jei kokiame nors organe ar kūno srityje jaučiame energinį bloką, jį būtina pašalinti. Kitas sprendimas – sutelkti energiją toje srityje, kur jos stokojama. Fragrance-Soul' sistema moko keturių pagrindinių technikų, padedančių pašalinti energinius blokus arba tam tikrose kūno srityse sutelkti energiją ir taip gydyti emocines žaizdas.

Visa gauta informacija ir visos mūsų patirtos emocijos saugomos ląstelėse. Ląstelės gali prisiminti fizines traumas (nelaimingus atsitikimus, įsipjovimus, susitrenkimus, operacijas, kankinimus), taip pat emocines (sielvartą, baimę, įtūžį) ir psichines (savęs nevertinimą ir menkinimą) žaizdas. Kai informacija apie traumas patenka į ląstelės atmintį, sutrinka jos energijos tėkmė. Ląstelių prisiminimų slopinimas sukelia nemažai bėdų: sumenksta gebėjimas laisvai ir džiaugsmingai gyventi ir sukuriamos palankios sąlygos fizinėms ligoms atsirasti.

Fragrance-Soul' padeda atpažinti įvairiausius trauminius simptomus, atskleisti ir gausinti gyvybinius išteklius, kad pajėgtume atkurti savo vidinį stabilumą, stiprybę, pasitikėjimą savimi ir gyvenimu, kad pažadintume autentišką savivokos jausmą ir suprastume, jog esame visavertė Kūrinijos dalis, ir kad galėtume padėti ne tik sau, bet ir kitiems žmonėms.

Fragrance-Soul' kuria sveiką ryšį tarp kūno, dvasios ir sielos. Mūsų kūnas šventas, jį sudaro molekulės, kurios sukurtos tokiu pat šventu būdu kaip ir visata. Kiekvienas žmogus yra tobulas ir mylimas Dievo. Deja, dažnai mes prarandame gebėjimą suvokti tokią būseną ir nebežinome, kas iš tikrųjų esame. Tai vis dėl energinių blokų, skiriančių mus nuo mūsų esmės. Dažnai jie pasireiškia štai tokiais negalavimais: mes netenkame jėgų, neįstengiame džiaugtis, ima kamuoti įvairiausi skausmai, sutrinka miegas ir emocinė sfera, ima grėsti fizinės ligos ir taip toliau. Šie blokai – tarsi gyvenimo upę užtvenkusios uolos, kurios trukdo jai tekėti sava vaga. Griovimą simbolizuojanti uola kreipia mus kitu keliu – į praeitį, o ne į ateitį, kuria galėtume džiaugtis, jei tik netrukdytų praeitis. Pašalinti šiuos kliuvinius padeda Fragrance-Soul' sistema, kartu ji kviečia į pažintinę kelionę pas Aukščiausiąją Išmintį.
Dauguma šių laikų žmonių yra netekę savo šaknų. Jų suvokimas paviršinis. Žvelgdami į maisto produktus plastikinėse pakuotėse, jie jau nemato jų ryšio su augalija, gamta. Gyvūnas jiems – kepsnys arba kailiniai. Priverstinis kūno išorės gražinimas silpnina ryšį su juo. Televizoriaus ekrano vaizdai pakeičia tikruosius potyrius. Tikroji dalykų ir žmonių esmė lieka nepastebėta ir nepuoselėjama. Tokio susvetimėjimo pasekmės – ligos, manijos, agresija. Pasaulį reikėtų matyti ir priimti kaip tarpusavyje susi-jusių esybių bendriją, tada vėl būtų atkurtas ryšys su savo šaknimis, Žeme ir dvasia, išsiplėstų regėjimo laukas, atgimtų jausmai, atsiskleistų giluminė daiktų ir reiškinių esmė. Tik taip atsinaujins mūsų ryšys su kitais žmonėmis ir visu pasauliu, prasidės taikingas bendravimas su viskuo, kas gyva.

Fragrance-Soul' skiriu visai žmonijai, idant ji savo gyvenimą galėtų vertinti kaip gražų sąmoningo pasirinkimo rezultatą. Pasitelkę Fragrance-Soul' sistemą, žmonės pajaus atsakomybę už savo gerą savijautą ir sveikatą.

Liga. Sveikata. Profilaktika. Gydymas
Sveikata ir laimė yra vertybės, kurių žmogus visada troško. Jis nesiliovė ieškoti priemonių ir būdų, kaip skatinti pozityvius dalykus ir pašalinti neigiamus reiškinius, pavyzdžiui, nesėkmę ir ligas.

Liga yra būsena, kai kūne įsiviešpatauja nedarna. Dvasia pradeda nerimauti, ir toks nerimas pasireiškia kaip kūno liga. Kūnas yra dvasios išraiška, todėl atsiradus dvasinei disharmonijai dažnai visi negalavimai pasireiškia kūno ligomis.

Kiekviena liga slepia svarbią mentalinę priežastį. Kūno liga, ar nedarna, gali kilti dėl daugelio priežasčių: fizinių sužalojimų, bakterijų, negalavimų, atsirandančių kūnui priešinantis įvairiems iššūkiams, kurie iš tikrųjų turėtų skatinti sielos augimą.

Savo sveikatos vertę sužinome tik tada, kai susergame. Sena italų išmintis sako: "Sveikata kaip druska: ją pastebi, kai jos trūksta."

Vis dėlto sakoma, kad mums reikalinga tiek sveikata, tiek liga. Kodėl ir liga? Nes visos ligos, rūpesčiai ir nelaimės visada slepia gilią prasmę, o šių bėdų priežasties reikėtų ieškoti savo praeityje, dabartyje, elgsenoje, jausmuose ir mintyse. Gyvenimas bus laimingas, kai pažinę karmos ir kitus dvasinius dėsnius sugebėsime transformuotis ir pasveikti. Tik nuo mūsų priklauso, ar būsime savo laimės kalviai, kitaip tariant, ar nestokosime iniciatyvos ir negailėsime pastangų.

Kokia yra ligų priežastis, atsako psichosomatikos mokslas. Jis nagrinėja žmogaus daugiasluoksniškumą.

Kai stipriai išgyvename liūdesį, pyktį, baimę, nusivylimą, kaltės ir bejėgiškumo jausmus, kūnui reikia susidoroti su atsiradusiais emociniais svyravimais. Mūsų jausmai priklauso mums kaip ir mąstymas. Kūnas jaučia jausmus, o mintys – ne.

Vidinę stiprybę išsiugdome, kai laimime mažas pergales ir palengva artinamės prie didžiosios. Jei elgiamės kitaip, tam tikra mūsų esybės dalis liūdi. Tokį liūdesį jaučiame, nes mūsų siela trokšta nuolat augti ir tobulėti. Žmonės, kurie nesinaudoja savo galimybėmis ir žiniomis, lengvai pasiduoda

pykčiui. Be to, yra įsitikinę, kad dėl jų nelaimių kalti kiti. Iš tikrųjų jie nedavė sau to, ką galėjo duoti, neprisivertė eiti, žengti pirmo žingsnio, atsisakė patirti džiaugsmą ir meilę, drąsiai ir sėkmingai pareikšti apie save pasauliui.

Kai keliaujame per gyvenimą, sveikatą ir gijimą, dažniausiai lemia mūsų vidinių galių sugebėjimas prisiderinti prie pokyčių ir išlaikyti vidinę pusiausvyrą.

Gydymas yra toks procesas, kai mes išsiaiškiname savo elgesio modelių kilmę, grįžtame prie vidinių skaudulių ir iškeliame juos į dienos šviesą. Šioje kelionėje atgal iliuzija vėl tampa tikrove, baimė – drąsa, o pyktis virsta meile. Vėl prisimename, kad esame susiję su Didžiąja Paslaptimi ir viskuo, kas mus supa. Galų gale vėl pajuntame savo gebėjimus ir galime juos skirti kitiems.

Tik tada laikysime savo rankoje sveikatos raktą, kai sugebėsime įsivaizduoti save kaip nuostabią dieviškosios dvasios manifestaciją. Kuo geriau sugebėsime išnaudoti susijungimo su Visuma galimybę, tuo labiau priartėsime prie pilnatvės būsenos. Tikroji sveikata – ne vien ligos nebuvimas, tai ir pergalė prieš baugias mintis apie ligą.

Gyvenimas sudėtingas, kartais jis mus liūdina, pažadina neviltį ir skausmą, todėl mums neretai reikia terapinės pagalbos. Gydymo pagrindu Fragrance-Soul' sistema laiko sielos jėgą ir transformuojamąją vidinę energiją. Nėra problemos, kurios nebūtų galima išspręsti, ir nėra tamsos, kurios negalėtų įveikti amžina dieviškoji Šviesa.

Kodėl pagydomi ne visi?

Sirgdami ta pačia liga, kai kurie žmonės greitai sulaukia pagerėjimo, o kitų būklę sunkina vis naujos komplikacijos. Dažnai savęs klausiau, ar priežastis susijusi su liga, ar su žmogumi. Ilgi praktikos metai pagaliau leido suprasti, kad ne kiekvienas ligonis pasirengęs priimti permainas. Kar-tais kelionė pažinimo keliu yra svarbesnė negu gijimas. Viską lemia ligonio esybė ir psichika. Žmonės, kurie greitai sveiksta, skiriasi nuo ilgai sergan-čiųjų. Juos skiria asmeninės atsakomybės mastas ir beatodairiškas troš-kimas pasveikti. Kai žmogus sukaupia visas jėgas sveikti ir prisiima atsakomybę už savo gyvybę, jis žengia labai svarbų žingsnį.

ISBN: 9786098050332
Išleidimo metai: 2012
Puslapiai: 504
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 15.30 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt