Knygos pigiau

Ir kėlėsi Lietuva…

Knygoje „Ir kėlėsi Lietuva“ nagrinėjami sudėtingi lietuvių tautos ir valstybės tapsmo faktai, ypač kreipiant dėmesį į Šiaurės Lietuvos regioninę raidą bei jos sąsajas ir reikšmę visai Lietuvai. Publikacijose gilinamasi į krašto istorijos ištakas, pradedant Saulės mūšio ir šio svarbaus, fundamentalaus valstybės istorinio įvykio įamžinimo, besitęsiančio daugiau nei dvidešimt metų, peripetijomis, memorialo statybos užbaigimo problematika ir baigiant svarbiausiomis dabarties Lietuvos aktualijomis, ateities įžvalgomis, regionų ir atskirų vietovių kultūros židinių atgaivinimu bei puoselėjimu – pozityviausiais  Lietuvos kultūrinių, bendruomeninių, tradicinių vertybių išsaugojimo ir raidos pavyzdžiais, reikšmingais visai šaliai. Tarp knygos autorių ir bendradarbių – įžymūs mokslininkai, kultūros ir meno atstovai, visuomenės ir politikos veikėjai. Jų publikacijose atskleidžiama visos valstybės, o ypač Šiaurės Lietuvos istorinė bei kultūrinė reikšmė, dramatiško likimo bei gyvybingumo prielaidos. Tai per du pasaulinius karus smarkiai sugriautų ir vėl atsistatančių krašto miestų ir miestelių, atokiausių gyvenviečių ir kaimų reikšmingi praeities ir dabarties faktai, išlikimo ir išgyvenimo problematika, jų reikšmė visos šalies perspektyvai. Į kultūrinę ir visuomeninę Lietuvos erdvę Šiaulius ir kraštą vis labiau įtraukia Lietuvos kultūros fondo reikšmingos programos, veikimo būdai, kaip, pavyzdžiui,  Saulės mūšio įamžinimas, Lietuvos Karalienės Mortos premijos kūrybingiausiems šalies vaikams; filosofijos Profesoriaus Stasio Šalkauskio vardo premija iškiliausiems Lietuvos žmonėms už reikšmingus filosofijos ir humanitarinių mokslų darbus; Tėvynainių ( pasaulio kraštiečių)  sambūriai; kryptinga istorinių bei kraštotyrinių knygų leidyba; Lietuvos Respublikos Seime rengiami forumai „Šiandieninė Lietuva: viltys, realybė, ateities vizijos“, Europos literatūros dienos ir kiti svarbūs visai šaliai darbai. Šiuolaikiniame gyvenime iškyla nemaža problemų, ypač jos aktualios politikos kultūros ir kultūros politikos raidoje. Knygos publikacijose nevengiama diskusijų ir priešpriešų tiek praeities, tiek ir dabarties problemų sprendimuose ir interpretacijose, tikintis aktyvaus visuomenės dalyvavo, aiškesnio esamos situacijos ir valstybės raidos perspektyvos suvokimo. Tokie šios knygos siekiai. Prof. Vytenis Rimkus

ISBN: 9786098123043
Išleidimo metai: 2013
Puslapiai: 360
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 5.00 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt