Knygų naujienos

Jonas Biržiškis. Nenuspėjami gyvenimo viražai

Kas buvo tie žmonės – per okupacijas brandinę Nepriklausomybės siekį, dirbę Lietuvai, kūrę valstybės pamatus? Vienas iš jų buvo Jonas Biržiškis, senos žemaičių bajorų giminės palikuonis, tremtinys, nusipelnęs inžinierius, ministras. Jo gyvenimas – tai nuoseklus darbas Lietuvos labui.Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę LR susisiekimo ministrui J.Biržiškiui reikėjo iš SSSR struktūrų atgauti Lietuvos turtą – geležinkelius, aviaciją, laivyną ir uostus. Reikėjo įgyvendinti  atkuriamos valstybės siekius, sukurti nepriklausomos valstybės daugiašakę transporto sistemą. Jis daug jėgų įdėjo į nepriklausomybės pradžioje pradėtą atkurti Lietuvos geležinkelių susisiekimą su Vakarų Europa.Šį jo darbą tęsia jau naujos Lietuvos – Nepriklausomos valstybės – žmonių kartos.
Prekinis ženklas: Ex Arte