Knygos pigiau

Krikščioniškoji Lietuva

Šis jo rinktinių studijų tomas apima straipsnius, skirtus krikščionybės ir krikščioniškosios kultūros Lietuvoje istorijai, šaltinių tyrimui, hagiografijai. Retam Lietuvos istorikui pavyko taip suderinti neprilygstamą erudiciją, tyrimų ir šaltinių išmanymą su aiškiu, gyvu dėstymu ir gyvenamojo meto jutimu. Greitu laiku pasirodysiančioje antroje Pauliaus Rabikausko studijų rinktinėje – darbai, skirti Vilniaus akademijai ir Lietuvos jėzuitams. Paulius Rabikauskas SJ (1920-1998) – europinio garso istorikas, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Romoje vicerektorius, Bažnyčios istorijos fakulteto ilgametis dekanas, Vilniaus Universiteto garbės daktaras, aktyvus LKMA narys.TURINYSVysk. Jonas Boruta SJ. Pajusti įvykių tėkmę… / VIIPauliaus Rabikausko biobibliografija / XV Lietuvių tauta ir ankstyvieji bandymai krikštytis / 1Lietuvos krikšto aplinkybės / 29Lietuvos krikštas 1387-1410 / 53Žemaitijos christianizacija / 67Lietuvos vyskupijos / 77Žemaičių vyskupai (1417-1609) / 127Lietuvos vyskupų dvasinė genealogija / 161Unijos etapas Romoje / 177Dievo tarnas Mykolas Giedraitis / 193Pastabos prie šv. Kazimiero garbinimo istorijos / 203Didžiosios šv. Kazimiero šventės Vilniuje 1604 ir 1636 metais / 215Sv. Kazimiero garbinimas Flandrijoje / 231Dėl Vytauto antkapio Vilniaus katedroje / 237Kardinolo Jurgio Radvilos palaidojimo vieta / 241Iš istorinių versmių / 259„Tikiu Dievą" ar „Tikiu į Dievą"? / 287Vilniaus akademija naujuose Lietuvos leidiniuose / 295Reikia tik pasistengti / 323Filosofija Lietuvoje XVI-XVIII amžiais / 333Naujausi Lietuvos istorijos šaltinių leidimai tėvynėje ir išeivijoje / 353Sudarytojo pastabos / 377 Santrumpų sąrašas / 381 Rodyklės / 383

ISBN: 9955445360
Išleidimo metai: 2002
Puslapiai: 408
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 7.05 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt