Knygos pigiau

Krikščionių bendruomenės besikuriančioje Europoje

Jau veik du tūkstantmečius daugybė vyrų ir moterų visą savo gyvenimą skiria tam, kas neregima, neapčiuopiama, nepamatuojama…Vis dėlto šis gyvenimas Anapusybei, Amžinybei turi labai konkretų istorinį matmenį. Vienuolijos, jų iškiliausi nariai, jų darbai veikė ir tebeveikia dvasinį, intelektinį, meninį ir net politinį bei ekonominį krikščioniškojo pasaulio kraštovaizdį.Kaip atsirado vienuolijos?Kaip jos kito laiko būvyje?Kokia jų vidinė sandara ir dvasingumo principai?Koks jų poveikis Rytų ir Vakarų istorijai?Kaip jos pačios atsiliepdavo į istorijos iššūkius?Modernieji istorinio tyrimo metodai autoriui leidžia atsakyti į šiuos klausimus ne tik išsamiai, bet ir naujai ir įžvalgiai.Vertė Vytautas DekšnysTURINYSĮŽANGA / 7"KRIKŠČIONIŲ BENDRUOMENIŲ" 1963 METŲ LEIDIMO ĮŽANGA / 11I DALIS. PIRMAS TŪKSTANTMETIS / 17I / SKYRIUS. Nuo pirmosios bendruomenės iki Viduramžių krikščionių bendrijos 19II / SKYRIUS. Vienolystės gimimas Rytuose ir pirmieji gyvavimo amžiai / 41III / SKYRIUS. Vienuoliai Vakaruose IV-VII a. / 61IV / SKYRIUS. Karolingų laikų benediktinai / 87V / SKYRIUS. Vienuoliškojo gyvenimo ideologija / 114II DALIS. BENDRUOMENIŲ SUKLESTĖJIMAS (XI-XIII A.) / 133I / SKYRIUS. Besikuriančios Europos krikščionybė (X-XIII A.) / 135II / SKYRIUS. Naujieji vienuolių ir kanauninkų ordinai / 172III / SKYRIUS. Moterų vienuolystės sąjūdis / 197IV / SKYRIUS. Brolijų sąjūdis ir žmonėms tarnauti skirti aktyvieji ordinai / 210V / SKYRIUS. Elgetaujančių ordinų atsiradimas ir raida / 224VI / SKYRIUS. Elgetaujančių ordinų religinė veikla / 265III DALIS. KRIKŠČIONYBĖS AUGIMO KRIZĖS IR GILĖJANTI EVANGELIZACIJA XIV-XV A. / 305I / SKYRIUS. Bandymas bendrai apžvelgti sudėtingą ir svarbią epochą / 307II / SKYRIUS. Bendrojo gyvenimo grupių irimas (XIV a.) / 330III / SKYRIUS. Vienuolynų vidinės reformos / 358IV / SKYRIUS. Elgetaujantys ordinai ir didžioji visuomenės evangelizacija / 393PABAIGA / 423BIBLIOGRAFIJA / 427ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ / 441VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ / 448

ISBN: 9955656336
Išleidimo metai: 2006
Puslapiai: 456
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 7.27 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt