Knygų naujienos

Kristijono Donelaičio „Metai“ (su CD)

Poema „Metai“ Tarptautinės literatūros kritikų asociacijos sprendimu, remiantis UNESCO konferencijos nutarimais, 1977 metais buvo įtrauktas į Europos literatūros šedevrų sąrašą nuo Antikos iki 1940 metų, o Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinės įtrauktos į UNESCO ir valstybių narių 2014 m. minimų sukakčių sąrašą. Jie išversti į anglų, armėnų, baltarusių, čekų, vengrų, gruzinų, ispanų, latvių, lenkų, rusų, švedų, ukrainiečių ir vokiečių kalbas, į dar 10 kalbų išverstos Metų atskiros dalys ar jų fragmentai. Donelaičio kūrinyje kelti žmogaus ir pasaulio darnaus sugyvenimo klausimai lieka svarbūs ir dabarties visuomenėms.Vargu ar kiekvienas šio leidinio skaitytojas iš karto pastebės, kad Kristijono Donelaičio Metų tekste, lyginant su populiariausiais ankstyvesniais leidimais, atsirado įdomesnių tekstologinių (daugiausia rašybos) pakeitimų, tačiau turbūt kiekvienam kris į akis daugybe pabraukimų išmargintos eilutės. Tai pirmasis mėginimas pateikti lietuvių literatūros klasiko tekstą, pritaikytą dar ir praktiniam poreikiui; kitaip tariant – tai skaitovui skirta skanduotė. Pabraukti skiemenys ir yra tie, kuriuos, balsu skaitant ar mintinai deklamuojant Metus, reikėtų akcentuoti, pabrėžti balso tonu.Su leidiniu pridedama kompaktinė plokštelė, kurioje Metus įskaito Rolandas Kazlas.
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas