Knygos pigiau

Mitas-tautosaka-vaikų literatūra

"Ši Gražinos Skabeikytės-Kazlauskienės knyga – viena iš tų, kurių trūksta lietuvių literatūrologijai ir skaitytojams. Didžiąją jos dalį užpildo vaikų literatūros kūrėjų portretai (Vytės Nemunėlio. Leonardo Žitkevičiaus, Anzelmo Matučio, Martyno Vainilaičio, Janinos Degutytės, Sigito Gedos, Leonardo Gutausko, Juozo Erlicko ir kt.). Surastas savitas požiūris į kiekvieną autorių, ryškinamos rašytojų meninio įtaigumo paslaptys. Knyga parašyta lengvu, grakščiu stiliumi. Pasakojimas kuria nuotaikingą intrigą." Doc. dr. Rita Tūtlytė "Per keletą dešimtmečių, aktyviai reikšdamasi kaip kritikė, Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė iš esmės įvedė ir įtvirtino tradicinės struktūros ir modernaus dviplanio vaikų eilėraščio sampratą, atnaujino lietuvių vaikų poezijos tipologiją, įrodė tautosakos patirties svarbą šios poezijos raidai. Visus tekstus sieja labai artimas tyrinėjimų aspektas – vaikų literatūros folkloriškumo problematika, mitologijos kritikos principai, archetipų teorija ir kt. Knygą vientisą ir brandžią daro profesionalus tiek folkloro, tiek vaikų literatūros išmanymas. Tai, ką autorė teigia, atrodo, šimtus kartų apmąstyta, pasverta, įrodoma taikliais pavyzdžiais." Doc. dr. Kęstutis Urba Svarbiausias knygoje "Mitas-tautosaka-vaikų literatūra" paskutinis trejeto narys – VAIKŲ LITERATŪRA. Vaikų literatūroje bus ieškoma mito ir tautosakos ženklų, aiškinamasi jų paskirtis ir prasmė. Kodėl pasirinktas toks tyrimo aspektas? Vaikų literatūra yra vieta, kur mitas, tautosaka ir vaikas susitinka ir knygų puslapiais prabyla į mus. Tikriau – prabyla vaikų rašytojai, persiėmę vaikiškąja pasaulio jausena, ir vieni sąmoningai, kiti nesąmoningai atsiremdami į archajinį palikimą. Suprantama, kad rašant vaikams šio palikimo išteklių naudojimas yra kur kas dažnesnis nei rašant suaugusiems. TURINYSTurinys I Tautosakinės atramos tradicinės struktūros vaikų poezijoje 9 Kazys Jakubėnas: Tradicinės struktūros eilėraščio dainiškosios ištakos 10 Vytė Nemunėlis: Vaikas ir jo pasaulis 17 Leonardas Žitkevičius: „Nemokytojiška" mokytojo poezija 34 Jonas Minelga: Tradicijų tąsa 42 Anzelmas Matutis: Vaikiškiausias vaikų poetas 48 Martynas Vainilaitis: Lopšinių ir sakmių lyrika 58 II Vaikų poezijos modernėjimo linkmės 65 Sigitas Geda: Mitofolklorinė alogizmų poetika 66 Janina Degutytė: Folklorinės pasaulėjautos atšvaitai 89 Leonardas Gutauskas: Paklusus liaudies meno principams 100 Juozas Erlickas: Karnavalinės lyrikos paslaptys 120 Ramutė Skučaitė: Nuo tradicinės struktūros link moderniosios poezijos 129 III Archajinės sistemos veikmė lietuvių vaikų poezijoje 141 Pasaulio sandaros bruožai 142 Meilės motinai raiška: Archetipų paieškos 150 Lingvistinis žaidimas 158 IV Archetipika verstinėje vaikų literatūroje 165 Alano Alexandro Milne'o „Kai mes buvome maži": Ohoho poezija 166 Savasties paieškos Wilhelmo Hauffo „Spesarto smuklėje" 175 Tautosakiškumo apraiškos Otfriedo Preusslerio knygoje "Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne" 181 Bibliografija 191 Asmenvardžių rodyklė 193

ISBN: 9789955161998
Išleidimo metai: 2007
Puslapiai: 200
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 6.50 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt