Knygos pigiau

Mokslotyra

Mokslotyra – tai mokslo šaka, tirianti bendruosius mokslo ir specialiuosius (įvairių mokslo šakų) funkcionavimo bei raidos dėsningumus. Jais remiantis, siekiama patobulinti mokslo tiriamąją veiklą visose jo šakose. Knygoje "Mokslotyra" pateikta mokslotyros raidos pasaulyje apžvalga, pradedant pirmąja, 1873 metais pasirodžiusia šveicarų mokslininko Alfonso de Kandolio mokslotyros monografija, ir baigiant 2000 metais. Čia spausdinami ir knygos autorės autentiški tyrimai mokslinės informacijos bei mokslotyros srityse, abi šias mokslo šakas, integruojant į visumą. Profesorė, habil. dr. Ona Voverienė parašė ir išleido knygas: "Informatikos teorija ir metodologija" (1985), "Mokslotyrinės minties raida Lietuvoje 1969-1989 metais" (su bendraaut., 1990), "Užsienio mokslinės techninės informacijos sistemos" (1991), "Mokslinės techninės informacijos sistemos SSRS ir Lietuvos TSR" (1991), "Informatikos metodologija" (1992), "Lietuvos mokslo gedulo ir vilties diena" (su bendraaut., 1995), "Informatikos teorinės minties raida Lietuvoje 1957-1990 metais" (1996), mokslotyros trilogiją "Bibliometrija" (1999), "Lietuvos mokslinės mokyklos" (su bendraaut., 2002), "Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai" (2009), "Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys" (2000), "Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys. Partizanės, ryšininkės, tremtinės, kovotojos" (2005), "Lietuva juodojo voro (NKVD, MVD, MGB, KGB) gniaužtuose" (2005), "Lietuvos laisvės kovos karžygys Vaclovas Voveris-Žaibas" (2007), "…Kad Lietuva klestėtų ir tautos dvasia tobulėtų…" (2007), "Prie tautotyros versmių…" (2009), "Antikomunizmas" (2010), "Tautotyros etiudai" (2011), "Tautos sargyboje" (2012), paskutiniąją antikomunisto ir globalisto a.a. Viliaus Bražėno ir jo bendražygių knygą "Kova dar nebaigta…" (sudarytoja, 2013), kitų mažesnės apimties knygų ir brošiūrų.

ISBN: 9789986231783
Išleidimo metai: 2013
Puslapiai: 360
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 6.50 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt