Knygos pigiau

Nematoma sovietmečio visuomenė

Sėkmingai išmėginusi tinklaveikos prieigą, tiriant Lietuvos nepriklausomybės atgavimą knygoje Sąjūdžio ištakų beieškant (2011), Ainės Ramonaitės ir Jūratės Kavaliauskaitės suburta tarpdisciplininė istorikų, politologų ir sociologų komanda žengia gilyn į sovietmetį. Ten aptinkama „nematoma visuomenė“: tai, kas buvo giliai paslėpta nuo režimo akių ar subtiliai užsimaskavę, nepastebėta ar nenorėta pastebėti – pogrindžio spaudos tinklai, oficialių organizacijų priedangoje slypėjęs neformalus etnokultūrinis judėjimas, Vilniaus senamiesčio „Bermudų trikampio“ jaunimo gyvenimas, privačiuose inteligentijos ratuose gimusios iniciatyvos. Ankstesniuose tyrimuose tokios „nematomos visuomenės“ apraiškos arba laikomos vienokia ar kitokia visuomenės pasipriešinimo režimui forma, arba traktuojamos kaip savita sistemos mutacija, ne susilpninusi, o kaip tik sustiprinusi ją. Šioje knygoje "Nematoma sovietmečio visuomenė" keliama tezė meta iššūkį ir vienai, ir kitai stovyklai. „Nesovietinės visuomenės“ apraiškos gretinamos su neformaliąja, viešai nedemonstruojama sovietinės visuomenės gyvenimo puse – blato ir nomenklatūros tinklais, atskleidžiant skirtingą sisteminių ir nesisteminių socialinių tinklų prigimtį ir sandarą. Pasitelkdami sakytinės istorijos ir archyvinę medžiagą, tinklų analizės įrankius ir apklausų duomenis, tyrėjai atskleidžia iki šiol nepažintą nematomos sovietmečio visuomenės paveikslą. TurinysTURINYS Pratarmė / 7 Įvadas: Nematomos sovietmečio visuomenės paradoksai (Ainė Ramonaitė) / 8 (NE)SOVIETIŠKUMO RIBOS IR PAVIDALAI / 29 1. Būti nesovietiniam sovietinėje tikrovėje? (Ainė Ramonaitė, Jūratė Kavaliauskaitė) / 31 2. Autentiškumo eksperimentai: Ką reiškė prapulti Vilniaus senamiesčio „Bermudų trikampyje"? (Jūratė Kavaliauskaitė) / 62 3.Veikti atvirai ir būti nematomam? Kamufliažinio veikimo taktikos (Ainė Ramonaitė) / 105 4. Ekonominis „nepaklusnumas"? Blatas ir kitos neformalios ekonominės praktikos (Rūta Žiliukaitė) / 128 NESISTEMINIO VEIKSMO STRUKTŪRINĖS PRIELAIDOS / 155 5. Slaptųjų tinklų topografija, savilaidos sėkmės sociologinės prielaidos (Ainė Ramonaitė, Rytė Kukulskytė, Valdemaras Klumbys) / 157 6. Viešos nepaklusnumo demonstracijos: Etnokultūrinio sąjūdžio mobilizacinė galia (Ainė Ramonaitė) / 195 7. Nuo privačių pokalbių prie viešo veikimo: „Garažų istorija" (1977-1978) (Valdemaras Klumbys) / 218 NEFORMALŪS TINKLAI SISTEMOS VIDUJE / 245 8.Lietuviškosios nomenklatūros tinklai ir partikuliarizmas prie Petro Griškevičiaus (1974-1987) (Saulius Grybkauskas) / 247   NEFORMALŪS TINKLAI SISTEMOS VIDUJE / 245 8. Lietuviškosios nomenklatūros tinklai ir partikuliarizmas prie Petro Griškevičiaus (1974-1987) (Saulius Grybkauskas) / 247 9. Nomenklatūrininkų medžioklės būrelis: Neformalaus tinklo galia (Saulius Grybkauskas) / 300 10. Kaip pažintys virsta ekonominiu kapitalu: Blato tinklų struktūrinės charakteristikos (Rūta Žiliukaitė) / 325 Išvados. Pragaištingoji ar išganingoji bendrystė? (Ainė Ramonaitė) / 352 Summary / 370 Iliustracijų sąrašas  / 372 Asmenvardžių rodyklė / 378 PratarmėPRATARMĖ Ši knyga gimė iš siekio pažinti mūsų visuomenės atmintyje dar labai gyvą, tačiau sunkiai suprantamą laiką, atverti „nematomą" gyvenimo sovietmečiu pusę su gausybe paslėptų, nepastebėtų, nutylėtų, iki šiol neįvertintų, tačiau nepaprastai įdomių ir svarbių reiškinių. Knygos sumanymas nebūtų buvęs įgyvendintas be Lietuvos mokslo tarybos paramos tyrimo projektui „Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra". Už tai, kad ši knyga pasirodė, visų pirma reiškiame nuoširdžią padėką čia analizuojamų reiškinių dalyviams ir liudytojams, atvėrusiems savo gyvenimo patirtis. Knygoje panaudoti keli šimtai šio ir ankstesnių projektų metu darytų interviu, trukdavusių kai kada net po septynias ar devynias valandas. Tikimės nenuvilti jų lūkesčių. Už nuotraukas ir kitą archyvinę medžiagą esame labai dėkingi Silvijai Kurienei, Romualdui Trachimui, Giteniui Umbrasui, Rasai Pakalkienei, Linui Jakštoniui, Gintui Unguraičiui, Antanui Gudeliui, Tadui Šidiškiui, Aloyzui Stasiulevičiui, Vytautui Daraškevičiui, Loretai ir Alfonsui Vinclovams, Alei Počiulpaitei, Eugenijai Mažeikienei, Gerardai Šuliauskaitei SJE, Antanui Jurkui ir Lietuvos centriniam valstybės archyvui. Interviu tekstus analizei ir Nematomos sovietmečio visuomenės archyvui parengė projekto bendradarbės Jogilė Ulinskaitė ir Vilma Bukaitė, imant interviu ir išrašant juos prisidėjo nemažai Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentų. Už galimybę pasinaudoti anksčiau darytais interviu dėkojame Aurimui Šukiui ir „Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklavei-kos studija" bendradarbiams. Už milžinišką pagalbą projekto metu įveikinėjant biurokratines kliūtis esame dėkingi Viliui Mačkiniui ir Gintarei Grimžienei. Labai dėkojame ir visai entuziastingai bei kūrybiškai Naujojo Židinio-Aidų leidyklos komandai, o ypač tekstą redagavusiam Nerijui Šepečiui, kuris buvo ne tik kalbos tvarkytojas, bet kartu ir reiklus kritikas, įžvalgus patarėjas ir draugiškas pagalbininkas. Už vertingas pastabas ir patarimus tariame ačiū knygos recenzentams Liutaurui Kraniauskui, Arūnui Streikui ir Zenonui Norkui, prisiimdami visą atsakomybę už likusius trūkumus ar klaidas. Autoriai

ISBN: 9786098163018
Išleidimo metai: 2015
Puslapiai: 388
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 14.20 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt