Knygos pigiau

Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai

Nors bandymas aptarti lietuvių ikikrikščioniškąją visuomenę yra pirmasis lietuvių istoriografijoje, vis dėlto turime pažymėti, kad kai kurios čia gvildenamos temos gana gerai nušviestos lietuvių istorikų. Iš naujesnių studijų reiktų visų pirma išskirti E. Gudavičiaus darbus. Jie labai palengvino analizuoti užsienio politikos klausimus, lietuvių kunigaikščių vaidmenį, miestiečių luomo formavimosi problemas. Jo straipsniai bei Z. Zinkevičiaus studija apie lietuvių kalbą yra svarbūs sprendžiant atskirus klausimus, susijusius su lietuvių politinės tautos formavimusi. Beje, aptariant šią problemą, negalima apsieiti be lenkų istoriko J. Suchocki'o darbų, naujai pasirodžiusios D. Kuolio knygos, platesniam politinės tautos kaimyniniuose kraštuose kontekstui suvokti yra svarbios F. Graus studijos'. Aptariant baltų tikėjimą, dažnai buvo remiamasi G. Beresnevičiaus knyga. Daugeliu atvejų lig šiol nėra praradusi aktualumo ir kito lenkų istoriko H. Lowmiański'o studija apie lietuvių visuomenę". Čia išvardijome tik keletą darbų, kita literatura nurodoma tiesiogiai analizuojant konkrečias problemas.
Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 5.
[Iš Įvado]

ISBN: 9986505505216
Išleidimo metai: 1996
Puslapiai: 138
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 8.70 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt