Knygos pigiau

Piligrimystė: vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėje

Monografijoje nagrinėjamas tradicinės religinės ir modernios sekuliarios piligrimystės ryšys su asmens vertybėmis ir jo tapatumu. Knygoje apibrėžiama piligrimystės kelionės samprata, analizuojamas piligrimystės ir turizmo ryšys, nagrinėjamos pagrindinės piligrimų vertybės, kelionės motyvai, vertybės kelionės metu. Knygoje tiriami tapatumą įprasminantys kelionės geografiniai tikslai ( šventos ir gerbiamos vietos, vertybiniu požiūriu artimi renginiai), jų formavimasis. Įvertinamos pagrindinės keliautojų elgesio tendencijos, kiti keliautojų tapatumo raiškos veiksniai. Analizuojant modernią piligrimystę ypatingas dėmesys skiriamas tautinio ir kultūrinio tapatumo kelionėms, sporto aistruolių kelionėms. Aptariama vertybinių kelionių asmeninė, kultūrinė, socialinė ir ekonominė reikšmė, piligriminių kelionių perspektyvos. TURINYS ĮVADAS / 8 I. PILIGRIMINĖS KELIONĖS SAMPRATOS YPATUMAI / 16 1. Kelionių samprata, rūšys, klasifikacijos / 16 2. Šiandieninės vertybių ir tapatumo paieškos / 24 3. Piligrimystė kaip vertybinė kelionė / 31 4. Vertybinės kelionės ir turizmo santykis / 41 II. VERTYBIŲ IR TAPATUMO RAIŠKA KELIONĖSE / 52 1. Mobilumas kaip vertybių išraiškos priemonė / 52 2. Tapatumą įprasminantis kelionės tikslas / 61 3. Bendruomeniškumo patyrimas kelionėje. V. ir E. Turner teorija / 70 4. Kelionė kaip perėjimo ritualas / 75 5. Kelionė kaip tapatumų kovos arena. V. ir E. Turner teorijos kritika / 79 III. TRADICINĖ PILIGRIMYSTĖ KAIP RELIGINIO TAPATUMO IŠRAIŠKA / 84 1. Religinis tapatumas ir jo matmenys / 84 2. Piligriminių kelionių motyvai / 92 3. Kelionės tikslas – šventa vieta / 100 3.1. Šventos erdvės samprata / 100 3.2. Šventos gamtos vietos / 105 3.3. Šventos kultūrinės kilmės vietos / 108 3.4. Piligrimų kelionių tikslai pasaulyje ir Europoje / 111 3.5. Šventos vietos Lietuvoje / 122 4. Piligrimų elgesys kelionėje ir tikslo vietoje / 134 5. Religinis turizmas / 142 IV. MODERNIOS PILIGRIMYSTĖS ĮVAIROVĖ – SKIRTINGŲ TAPATUMŲ ATSPINDYS / 146 1. Tautinio tapatumo raiška piligrimystėje / 146 2. Kultūrinio tapatumo kelionės / 149 3. Sporto aistruolių kelionės / 156 4. Vertybinės vietos ir renginiai / 162 V. PILIGRIMINIŲ KELIONIŲ REIKŠMĖ / 168 1. Vertybinių kelionių mastas / 168 2. Piligriminių kelionių kultūrinis paveldas ir socialinė reikšmė / 177 3. Ekonominė piligrimystės reikšmė / 182 4. Piligriminių kelionių perspektyvos / 189 IŠVADOS / 198 NAUDOTA LITERATŪRA / 205 SUMMARY / 214 DALYKINĖ RODYKLĖ / 233

ISBN: 9786099511108
Išleidimo metai: 2009
Puslapiai: 240
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 7.59 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt