Knygos pigiau

Postmodernizmo fenomeno interpretacijos

Knyga yra penktoji Kultūros, filosofijos ir meno instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus inicijuoto tęstinio projekto „Neklasikinė ir XX a. filosofija“ dalis. Joje pasitelkiant iškiliausius įvairiuose Lietuvos aukštosiose mokyklose ir mokslinio tyrimo institutuose dirbančius specialistus pateikiamos originalios postmodernizmo fenomeno interpretacijos. Autorių dėmesio centre paskutiniame XX a. ketvirtyje išsiskleidę nauji kultūrinio, socialinio, politinio gyvenimo, filosofijos, estetinės minties ir meno transformacijos procesai. Siekiant juos apibūdinti dabartinėje humanistikoje išplito du pagrindiniai terminai „postmodernybė“ ir „postmodernizmas“. Abu jie, kaip liudija priešdėliai, ženklina tai, kas atsiranda po anksčiau gyvavusių reiškinių. Pirmasis įvardija po époque moderne įsigalėjusios globalizacijos, technogeninės civilizacijos ir naujausių informacinių technologijų paveiktos naujos post modernios epochos būseną ar pobūdį, o antrasis – kultūros, filosofijos, estetikos, literatūros ir meno raidos slinktis bei tendencijas, kurioms šioje knygoje skiriamas pagrindinis dėmesys. Knygos adresatas dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai ir visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija. Leidinio medžiaga gali būti sėkmingai panaudojama ir edukaciniais tikslais visose aukštosiose mokyklose, kuriose skaitomi kultūrologiniai, filosofiniai, estetiniai, menotyriniai, literatūrologiniai kursai. Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas

ISBN: 9789955342410
Išleidimo metai: 2010
Puslapiai: 600
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 9.80 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt