Knygos pigiau

Skulptorius Bernardas Bučas

Bernardas Bučas (1903-1979)… Kas jis? Žymus skulptorius, Salomėjos Nėries vyras… Primirštas… neįvertintas. Neįvardytos jo skulptūros puikuojasi miesto aikštėse, vestibiuliuose, kapinėse… B. Bučas yra sukūręs ištisą meno šedevrų galeriją. Pagrindiniai kūriniai knygoje "Skulptorius Bernardas Bučas" pateikti iliustracijomis ir trumpais komentarais. Skulptorius kūrė tik iškilioms asmenybėms bei svarbiems įvykiams pažymėti: tai – karalius Mindaugas, Vytautas Didysis, A. Smetona, Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai, Juozas Tumas-Vaižgantas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir daugelis kitų. Iš asmeninių archyvų bei prisiminimų sužinosime, kaip būsimasis skulptorius skynėsi kelią į meno pasaulį… Jo pažintis su S. Nėrimi, jų meilė, vestuvės Paryžiuje, karo negandos… Neskelbti asmeniniai laiškai, pokalbiai… Likimo vingiai po S. Nėries mirties… Ir išlikę pėdsakai iki šių dienų… Ši knyga "Skulptorius Bernardas Bučas" leis naujai žavėtis skulptoriaus B. Bučo menine kūryba bei susipažinti su jo rūsčia gyvenimo tikrove. Žodis skaitytojuiŽODIS SKAITYTOJUI Pamirštamas Bernardas Bučas! Žinome, kad buvo skulptorius, poetės Salomėjos Nėries vyras. O daugiau?.. Koks buvo skulptorius? Jo aukštos meninės vertės kūriniai puikuojasi beveik visuose Lietuvos miestuose ir užsienyje. Bernardas gimė 1903 m. Kilęs iš didelės šeimos, paauglys tapo našlaičiu – gimdydama mirė mama, kai jam buvo trylika metų. Bet nusišypsojo fortūna – šviesi, tauri asmenybė, mokytoja, Lietuvos rašytoja, publicistė, visuomenės bei politinė veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Ji, pastebėjusi iš prigimties talentingą jaunuolį ir norėdama jam padėti siekti mokslo, rinko aukas iš turtingųjų, kad šis galėtų mokytis ir siekti didelių tikslų. Bernardui gyvenime padėjo ir kita mecenatė – bibliotekininkė, filantrope, visuomenės veikėja, draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja Elžbieta Jodinskaitė. Bernardas Bučas, Lietuvos skulptoriaus, profesoriaus Juozo Zikaro patartas, dalyvavo ir laimėjo lietuviškų monetų, pašto ženklų ir lošiamųjų kortų konkursuose ir užsidirbęs pinigų, išvyko semtis meno mokslo į Romą, Briuselį ir Paryžių. Ten studijavo piešimą, tapybą, anatomiją, skulptūrą… Užsienyje Bernardas išmoko dirbti su įvairiomis medžiagomis – granitu, marmuru, moliu, metalu, bronza, gipsu. Jo skulptūrose ryški klasikinė meno estetika, todėl kūriniai išlieka gyvybingi ir labai patrauklūs… O kokia didinga, ori, tauri, jautri, drąsi, kilni Bernardo Asmenybė! Rašant knygą ir gilinantis į jo vidinį pasaulį bei poelgius įvairiose gyvenimo situacijose, asmenybė vis augo ir augo… Linkėčiau skaitytojui susipažinti su šia iškilia Asmenybe – skulptoriumi Bernardu Buču. Galbūt tai ne vienam padėtų atsikratyti mūsų visuomenėje susiraizgiusių menkystos stereotipų, išsaugoti savitumą, tautines tradicijas, apginti tiesą, garbę… Bernardo Bučo gyvenimas su poete Salomėja Nerimi – įdomi ir netikėta jų pažintis, meilė… Bernardo globa poetei… Visa tai taip gilu, kad po jos mirties iki gyvenimo pabaigos skulptorius negalėdavo kalbėti nesijaudindamas. Sūnus Sauliukas be mamos liko aštuonerių metų… Sauliuką auginti padėjo pamotė Zofija Kinaitė. Vis dėl to tykojo neganda – Zofija susirgo… Po visų nesėkmių Bernardui Bučui vėl nusišypsojo laimė sutikti jauną, gražią merginą, kuri pamilo jį visa širdimi… Sukūrę šeimą, jiedu su Onute Kundrotaite, kilnia, darbščia žmona, užaugino dvi šaunias dukreles. Vėl na-muose vyravo taika, meilė ir ramybė. Žmona Onutė Bučienė su dukrelėmis Kasa ir Aušra sudarė sąlygas skulptoriui ne tik gilintis į kūrybos paslaptis, bet ir įveikti abejones dėl savo likimo bei kūrybinių siekių. Tuo laikotarpiu jis daug nuveikė. Prisiminimai, laiškai, liudijimai iš gilios praeities apie B. Bučą nušviečia kelius, kuriais jis ėjo kilniai, prasmingai gyvendamas ir kurdamas meno še-devrus. Pasitelkdamas išskirtinį talentą ir begalinį darbštumą, B. Bučas su-kūrė ir paliko mums visą galeriją šedevrų. Kiti menininkai jam pavydėjo talento ir darbštumo, kuriuo skulptorius buvo apdovanotas Likimo. Knygoje yra pirmąkart publikuojamų dokumentų, faktų, liudijimų, atsiminimų, atskleidžiančių rūsčius žmogiškumo ir pašaukimo išbandymus dramatiškuose Istorijos sūkuriuose, kuriuose prarandamas arba išsaugomas Tėvynės ir palies skulptoriaus likimas. Šioje knygoje skaitytojas atras tai, ko kartais ieškome visą gyvenimą. Nustebins kiek kūrinių gali sukurti vienas žmogus per gyvenimą. Tai begalinio darbštumo, kilnaus pavyzdžio ir profesionalumo pavyzdys jaunimui. Puikios jo kūrinių iliustracijos ir gyvenimas tikrai pradžiugins kiekvieno širdį. Saulutė Genovaitė Markauskaitė

ISBN: 9786098167108
Išleidimo metai: 2016
Puslapiai: 432
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 45.00 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt