Knygos pigiau

Sukurti dideliems dalykams: didžiadvasiškumo galia

"Kadangi didžiadvasiškumas ir nuolankumas – išimtinai lyderiui būdingos savybės – yra gyvenimo idealas, vadinasi, lyderystė yra… gyvenimo idealas. Niekas negimsta didžios dvasios ir sklidinas tauraus nuolankumo, niekas negimsta lyderiu. Lyderystė yra laisvo pasirinkimo ir didelių pastangų vaisius."Naujausia A. Havardo knyga "Sukurti dideliems dalykams: didžiadvasiškumo galia" tęsia „Doroje lyderystėje“ pradėtą lyderystės ir dorybingumo temą. Šį kartą gilinamasi į didžiadvasiškumo ir nuolankumo dorybes, kurias autorius vadina lyderystės šerdimi. Aptariama šių dorybių svarba asmenybei, patariama, kaip jas ugdyti, pateikiami konkretūs klausimai, kuriais autorius siūlo kiekvienam vadovautis mintyse apžvelgiant prabėgusią dieną.Alexandres Havard – doros lyderystės sistemos ir Havardo doros lyderystės instituto (www.hvli.org) įkūrėjas, lektorius. Gimė Paryžiuje, baigė Renė Descartes'o universitetą – vieną žymiausių teisės mokyklų Prancūzijoje. Įgijęs advokato diplomą dirbo teisininku keliose Europos šalyse. Šiuo metu gyvena ir dirba Maskvoje, veda seminarus verslo vadovams ir studentams. Jungtinėse Amerikos Valstijose A. Havardas skaitė paskaitas JAV karo kolegijoje, Havardo verslo mokykloje ir Korporacijų aptarnavimo kompanijoje. Jo knyga "Dora lyderystė: Asmenybės formavimo kelias" išversta į daugiau kaip dešimtį kalbų."Mane kritikavo dėl daugelio dalykų. Tai nenuostabu. "Dora lyderystė" – neįprasta knyga. Ji neišvengiamai turėjo sukrėsti tuos, kurie nepajėgia ar nenori keisti nelankstaus savo mąstymo. Mane nustebino didelis susidomėjimas, kurį knyga sužadino pasaulyje, įskaitant Vakarų Europą, kurioje antikrikščioniški nusistatymai išlieka labai gajūs."Iš anglų kalbos vertė Asta LeskauskaitėTURINYSAutoriaus pratarmė / 7Įžanga / 11I SKYRIUS. DIDŽIADVASIŠKUMO IDEALAS / 17Savojo orumo ir didingumo suvokimas / 19Dorybė, skatinanti veikti / 21Aukščiausia vilties apraiška / 24Didžiadvasiškumas ir nuolankumas neatskiriami / 27Išgrynink savo intencijas / 31Didžiadvasiškumas – ne megalomanija / 32Didžiadvasiškumas ir savivertė – skirtingi dalykai / 33„Jaunystės" dorybė / 33Visa apimanti dorybė / 37II SKYRIUS. NUOLANKUMO IDEALAS / 39Suteik galimybę pasireikšti kitiems / 41Michelinio pavyzdys / 42Nuolankumas kaip idealas / 46III SKYRIUS. MORALUMO UGDYMAS / 49Įsiklausykite į savo sąžinę ir jai pakluskite / 51Daugiau dirbk su savimi, ne su savo idėjomis / 53Tobulink savo charakterį – ne manieras / 56IV SKYRIUS. DIDŽIADVASIŠKUMO UGDYMAS / 59Ieškok žmogaus, tikro žmogaus / 61Atsiverk grožiui / 66Atrask savo pašaukimą ir įgyvendink jį / 67Atrask savo talentą ir jį pagausink / 70Visą savo energiją sutelk į misiją / 71Nebijok nesėkmių / 73Išlaisvink savo vaizduotę / 74Sakyk „ne" hedonizmui / 76Sakyk „ne" egalitarizmui / 77Siek didingumo kasdienybėje / 78V SKYRIUS. NUOLANKUMO UGDYMAS / 81Pripažink esąs niekas (metafizinis nuolankumas) / 83Pripažink savo silpnumą (dvasinis nuolankumas) / 84Suvok savo kilnumą ir didybę (ontologinis nuolankumas) / 86Atrask savo talentus ir juos puoselėk (psichologinis nuolankumas) / 87Pripažink kitų kilnumą ir didybę (broliškas nuolankumas) / 89IŠVADA / 93POST SCRIPTUM 1. Praktiniai žingsniai / 95POST SCRIPTUM 2. Atsakymas kritikams / 105

ISBN: 9789955292685
Išleidimo metai: 2014
Puslapiai: 112
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 5.00 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt