Knygos pigiau

Tarptautinė humanitarinė teisė

Autoriaus tikslas buvo aiškiai ir suprantamai istoriniu, teoriniu bei praktiniu požiūriais nušviesti pagrindines tarptautinės humanitarinės teisės kūrimosi ir plėtros problemas, pažvelgti į ginkluotos kovos veiksmų prigimtį, esmę ir principus, supažindinti su jų klasifikavimo, kariavimo teisinio reglamentavimo, ginkluotų konfliktų aukų tarptautinės teisinės apsaugos pagrindais, karių teisėmis ir pareigomis tokių konfliktų metu, atsakomybe už tarptautinės teisės pažeidimus ir karo nusikaltimus reglamentuojančiomis nuostatomis. Atsižvelgdamas į skaitytojų, kuriems ši knyga skiriama, kontingentą bei naudodamasis užsienio specialistų rekomendacijomis, autorius pabandė išskirti ginkluotųjų pajėgų vadų (viršininkų) pareigas, akcentuoti tuos momentus, į kuriuos būtina atsižvelgti kovinių operacijų metu priimant svarbius sprendimus, duodant užduotis pavaldiniams ir atliekant jų vykdymo kontrolę, nes visa tai turi būti daroma griežtai laikantis tarptautinės humanitarinės teisės normų ir taisyklių. Knygos pabaigoje pridedamas aiškinamasis teisės sąvokų ir tarptautinių terminų žodynėlis bei pateikiami konvencijų aprobuoti skiriamieji ženklai. Šioje knygoje remiamasi Lietuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis ir Lietuvos Respublikos norminiais aktais, priimtais iki 2003 m. lapkričio 15 d. Knyga skiriama Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnams ir klausytojams. Ji gali būti naudinga ir kitiems tikrosios karo tarnybos kariams, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir specializuotų policijos padalinių, kurie karo padėties ir valstybės gynybos (karo) atveju priskiriami ginkluotosioms pajėgoms, pareigūnams bei visiems besidomintiems tarptautine humanitarine teise.

ISBN: 9955557281
Išleidimo metai: 2004
Puslapiai: 272
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 6.50 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt