Knygos pigiau

Tikėk sėkme ir būk turtingas

Vienas žymiausių JAV verslininkų dr. Napoleonas Hilas knygoje "Tikėk sėkme ir būk turtingas" pateikia gyvenimo patvirtintas sėkmės formules. Autorius pabrėžia, kad sėkmė nėra lemtis, o tikslingas ėjimas jos link. Užsispyrimas, entuziazmas, tikėjimas savimi, pasitelkiant sąmonės ir maldos galias – tai svarbiausias sėkmingo darbo ir gyvenimo dėsnis. "Visi žmonės suvokia, kad reikia nuolat pasirinkti, kartais gana skausmingai, nes nuo to priklauso jų likimas. Tarsi gimimo metu būtų įteikiami du užantspauduoti vokai su įsakymais, pagal kuriuos jie turi gyventi. Viename voke įdėtas sąrašas palaiminimų, kurie išsipildys, jei žmogus pripažins savo proto jėgą, ją valdys, pavers teigiama, ja rūpestingai vadovausis nepažeisdamas kitų žmonių teisių. Kitame voke bus ilgas sąrašas bausmių, kurias turi išpirkti, jeigu nepripažins proto jėgos ir jos konstruktyviai nepanaudos. Teigiamo įsitikinimo galia leis jums išsirinkti vertingiausius dalykus, kurių gyvenime trokštate: jūs galėsite nelaimes pakeisti turtingesnėmis, patrauklesnėmis galimybėmis. Jumyse esanti jėga padės surasti geresnį Aš, nors jūs galvojate, kad visa, kas geriausia, jau atsiskleidė. Studijuodami šią knygą, rasite motyvus bei sukoncentruosite visas jumyse esančias didesniąsias jėgas. Kai skaitymo metu suvoksite ir pamatysite kryptį, užsirašykite, kad galėtumėte įsisavinti, ir šios jėgos pritaikymas taptų jūsų įpročiu." Šioje pataisytoje ir atnaujintoje knygoje "Tikėk sėkme ir būk turtingas" Napoleonas Hillas, kurio pasaulinė geriausiai perkama knyga "Think and Grow Rich" milijonams žmonių parodė kelius į sėkmę, pateikia praktinę įžymiosios formulės dalį, kad įgyvendintumėte troškimus: * Didinkite pasitikėjimą * Valdykite proto galias * Ugdykite "sėkmės skonį" * Parenkite pinigų darymo strategiją * Tobulinkite sėkmės faktorių – požiūrį Skaitykite epigramas, kurių pateikta daugiau kaip 700, kad jos vystytų kūrybingas mintis ir nukreiptų į turto ir laimės kelią: versle, meilėje ir visoje jūsų veikloje. Naujame skyriuje pateikiamos sėkmės istorijos, kuriomis galima sekti šiandien ir tapti turtingu! Iš anglų kalbos vertė Regina Bylienė Turinys TURINYS   V. Klementas Stounas. ĮVADAS / 6 1. TEIGIAMAS MĄSTYMAS / 27 2. ŽMOGAUS DIEVIŠKUMO GALIA / 43 3. PERSMELKIANTIS TIKĖJIMAS / 54 4. ĮTIKINANTI ASMENYBĖ / 61 5. TEIGIAMI TARNAVIMO DIVIDENDAI / 70 6. JĖGOS SĄLYGOS / 79 7. MEISTRIŠKO PARDAVINĖJIMO VADOVĖLIS / 91 8. PROTINIŲ SUGEBĖJIMŲ VALDYMAS / 153 9. ORGANIZATORIAUS GALIA / 174 10. SIMBOLIO PAIEŠKOS / 195 11. GALIA PLIUS MOTYVACIJA: EPIGRAMOS / 224 Įvadas Įvadas   Esame prekybininkai, nors tie, kurie padarė karjerą aptarnaudami pirkėjus ir klientus, yra labiau pastebimi, tačiau visi ką nors parduoda – idėją, svajonę ar požiūrį. Ta mintis priklauso reklamoje dirbančiam Wally Armbruster, pasiekusiam savo karjeros viršūnę, vykdžiusiam kampanijas, tapusias Amerikos leksikono dalimi. Armbruster yra gavęs daugybę apdovanojimų už kūrybiškumą, turi daug įspūdingų titulų, tačiau jo aistra – pardavimai. Knygoje "Where Have Ali the Salesmen Gone?" jis rašo: „Tobulas pardavinėjimas, manau, priklauso meno sričiai. Iš tikrųjų, tai yra praktinis menas. Galbūt aukščiausia žmogaus pastangų forma". Jeigu neturite ką parduoti, sako Armbruster, pasitikrinkite savo pulsą – gal esate miręs. UŽSISPYRIMAS PASITEISINA Pardavėjo karjerą pradėjau būdamas šešerių metų: nešiojau laikraščius Čikagoje, chuliganų rajone. Darbas – ne švelniems. Vyresni vaikai ant manęs rėkdavo ir grasindavo, nes jie patys norėjo prekiauti žmonių pilnose gatvėse. Tuo laiku, žinoma, nesuvokiau, bet vėliau sužinojau, kad viena mėgstamiausių Napoleono Hilo frazių yra ši: „Kiekvienoje nesėkmėje glūdi lygiavertė ar didesnės naudos sėkla". Prispyrus bėdai, rūgščius dalykus išmokau paversti saldžiais. Po kelių kivirčų su vyresniais berniukais supratau, kad laikraščių pardavinėjimui yra geresnis būdas. Netoli kampo, ties kuriuo mėginau dirbti ir mušiausi su agresyviais varžovais, buvo Houlo restoranas. Šešerių metų berniukui tai buvo gąsdinanti vieta, bet aš įžengiau vidun ir ėmiau prekiauti. Įėjęs savininkas tuoj mane išgrūdo, tačiau aš spėjau parduoti tris laikraščius. Kai ponas Houlas nematė, aš vėl įsmukau, pardaviau dar vieną ir gavau dešimt centų arbatpinigių iš mano ryžtu susižavėjusio kliento. Sugrįžęs trečią kartą, sulaukiau klientų palaikymo, todėl pasilikau, kol išpardaviau visus laikraščius. Kitą rytą vėl prisistačiau į Houlo restoraną, bet jis mane išvijo, o kai sugrįžau, supykęs iškėlė rankas ir iš nevilties sukriokė: „Kokia iš to nauda?" Ilgainiui tapome draugai ir aš pardavinėdavau laikraščius jo restorane. Ši patirtis mane išmokė, kad, nusistačius parduoti tam tikrą kiekį prekių, tai galima įvykdyti. Svarbiausia turėti tikslą ir jo siekti. Šią pamoką gyvenimas kaskart patvirtindavo. Laikraščių pardavinėjimo techniką pritaikiau draudimo versle. Nelaimingų atsitikimų draudimo sferoje atsidūriau atsitiktinai. Čikagoje įstojau į aukštąją mokyklą, o Detroite mano mama, užstačiusi du deimantus, įkūrė draudimo agentūrą. Vasarą atvažiuodavau pas mamą. Kaip tik ten pradėjau plėtoti pardavimo technikas. Pirmą darbo dieną gavau polisą, kurį turėjau parduoti nieko neįtariančiam Detroito piliečiui. Mano pardavinėjimo vieta buvo bankas. Pradžioje buvo baisu, tačiau prisiminiau savo, kaip laikraščių berniuko, taisyklę: Jei ką nors pasiryžti daryti, negrįžk, kol to neatliksi. Žmonės man davinėjo patarimus – ir gerus, ir geranoriškus – ir iš šitų patarimų bei savo patirties palaipsniui sukūriau sistemą, kuri pasiteisino. Lankiausi perspektyviose vietose: didelėse įstaigose, kur per trumpesnį laiką galėjau aptarnauti daugiau žmonių. Šios technikos išmokau būdamas šešiametis berniukas, kai pardavinėjau laikraščius Houlo restorane. Žinoma, buvau išsigandęs ir nesaugus, nes paauglys lankiausi pas sėkmės lepinamus verslininkus ištaigingose kontorose! Stovėdamas už įstaigos durų, nežinodamas, kas laukia viduje, ieškojau priežasties ten patekti. Kadangi ieškojau, rasdavau. Sau sakiau: Sėkmė pasiekiama tų, kurie stengiasi. Bandydamas nieko neprarasi, o jei pasistengęs ko nors pasieksi, – bus puiku! Atsirado prasmė, tačiau ji nepadėjo nugalėti emocinės baimės įžengti pro duris, nes galėjau būti išstumtas. Visa laimė, kad sau sugalvojau kitą stimuliatorių: Daryk tai dabar! Taip suaugau su šia fraze, kad ji tapo mano dalis. Visi, kurie pažįsta mane, žino šiuos žodžius, ir turbūt yra mane girdėję juos sakant ne vieną kartą. ENTUZIAZMO VERTĖ Tais ankstyvaisiais metais įvertinau entuziazmą. Žinojau, kad savo preke turiu žavėtis pats. Privalau būti įsitikinęs, kad parduodu jiems reikalingą daiktą už gerą kainą. Pirkėjai, užsikrėtę entuziazmu, siūlomu produktu ar paslauga taip pat žavėsis. Ralfas Valdo Emeršsnas pastebėjo: „Joks didingas dalykas nebuvo pasiektas be entuziazmo". Endriu Karnegis irgi gerai žinojo šią vertybę. Jis paaiškino Napoleonui Hilui, kad Čarlzui Švabui mokėjęs milijoną per metus už plieno fabrikų priežiūrą dėl to, kad Švabas sugebėjęs pakelti darbuotojų entuziazmą. Pats Švabas pasakė: „Žmogui, jei jis turi entuziazmo, gali pasisekti beveik visur". Mano asmeninis atradimas – entuziazmą galima susikurti. Kaip sako apibrėžimas, entuziazmas turi kilti iš vidaus. Žodis kilęs iš graikų kalbos žodžių: theos (Dievas) ir en (viduje). Dauguma turime įgimtą drovumą, todėl, kad pasiektume prekybinę sėkmę, jį reikia nugalėti. Atradau, kad labai svarbu balso kontrolė. Tai yra raktas į entuziazmo raidos procesą. Supratau, jog nė vienas klientas nepasakys, kad aš prakaitavau ir drebėjau, jei kalbėsiu įtaigiu entuziastingu balsu. Tai pastebėjęs suformulavau penkias taisykles, kurių pats laikiausi ir sėkmingai išmokiau tūkstančius klausytojų: 1. Kalbėkite garsiai. Kalbėkite taip, kad kiti jus girdėtų ir aiškiai matytų, jog savimi pasitikite. 2. Kalbėkite greitai ir rodykite dėmesį klientui. Palaikykite su juo akių kontaktą, kad įkvėptumėte pasitikėjimą; savo mintis pateikite nuosekliai. 3. Darykite pauzes ir pabrėžkite. Kur kablelis – stabtelėkite, akcentuokite svarbius žodžius. 4. Jūsų balse klausytojai turi justi šypseną. Šiurkštumas ar nedraugiškas tonas greitai užmuš entuziazmą. Prisiverskite manyti, kad esate linksmi. 5. Moduliuokite savo balsą. Monotoniška kalbėsena nuo bodi ir atgrasi. Kartkartėmis balsą pažeminkite, ka< klausytojai, norėdami jus išgirsti, įsitemptų, po to tardami reikšminius žodžius balsą staigiai pakelkite ir vėl kalbėkite normaliai. Nors tai paprastos taisyklės, jos įgyvendina gerai žinoms psichologinį principą: Emocijas galima kontroliuoti veiksmais. Viską galite atlikti entuziastingai. Sveikindamiesi ranką spauskite su entuziazmu. Kalbėdami telefonu, puoselėkite džiugias mintis. Telefono laidais siųskite gyvybingus jausmus, kad su jumis pakalbėjęs asmuo pasijustų geriau. Entuziazmas kaip siurblys: pirmiausia jį reikia pripumpuoti, po to jis švirkščia pats. Pasipraktikuokite, kaip pasikrauti entuziazmu, o po to stebėkite, kaip jis stebuklingai trykšta iš kitų. Pirmiausia užtaisyk pompą, Turėk tikėjimą ir pasitikėk, O tai surasi savyje, Nes tu esi to vertas. Gerk visą vandenį, kurį rasi, Nusiprausk veidą, atsivėsink kojas, Dar butelį vandens palik kitiems. Nuoširdžiai tau ačiū, Dykumos Petrai. (Iš liaudies dainos „Dykumos Petras") PASĄMONĖS GALIA Pats to nesuprasdamas naudojausi savitaigos technika. Kalboje žodžiai yra ne vien raidžių rinkinys, jie yra idėjų simboliai. Kai juos girdite ir suvokiate, jus veikia įtaigos galia. Kai juos vartojate, pajungiate sąmonės savitaigos galią. Pavyzdžiui, jei pradedate kalbėti neigiamai: „Aš negaliu", lai pakeiskite, pridėdami dar vieną neigiamą žodį, tokį kaip „Aš negaliu sužlugti!" Taip jūs įjungiate savitaigą, padedančią plėtoti teigiamą mąstymą, kadangi dvigubas neigimas tampa teigiamas. Išgirdę kenksmingą įtaigą, pasistenkite ja suabejoti. Tai tegul tampa įpročiu. Visą laiką mąstykite teigiamai, nors to žodžiais ir neišreikštumėte. Pavyzdžiui, kai kas nors sako: „Tu negali to padaryti!", jūs galvokite: „Gal tu ir negali, bet aš galiu. Gal dabar nežinau, tačiau aš galiu ir būdą surasiu!" Jūs galite atremti neigiamą įtaigą su taikomąja teigiama savitaiga. Aš išrutuliojau grupę stimuliuojančių frazių, kurios tapo mano dalimi, atsakymai ateina automatiškai ir tuoj pat. Pavyzdžiui, baimės nukenksminimui… tiesiai sutikti problemas… kliūtis paversti pranašumais… siekti didesnių laimėjimų… spręsti rimtas bėdas… ar kontroliuoti savo emocijas. Kilus poreikiui, naudoju vieną iš mėgstamų frazių: • Dievas visada yra geras Dievas. • Tu turi problemų… Tai puiku! • Kiekvienoje nesėkmėje glūdi lygiavertė ar didesnės naudos sėkla. • Ką protas įsivaizduoja ir kuo tiki, tą gali pasiekti. • Rask gerą idėją ir jos vedamas dirbk! • Daryk tai dabar! • Kad būtum entuziastas, veik entuziastingai!

ISBN: 9789955691709
Išleidimo metai: 2008
Puslapiai: 272
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 9.80 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt