Knygos pigiau

Trečiasis šv. Pranciškaus ordinas

AUTORIAUS ŽODIS
Šios knygos atsiradimo akstinas yra “Lietuvių Enciklopedijoje” patalpintas straipsnis “Trečiasis ordinas”. Jį ruošdamas, buvau parašęs gana platų straipsnį apie Trečiąjį šv. Pranciškaus ordiną, kurio tik trumputę santraukėlę įteikiau “Lietuvių Enciklopedijos” redakcijai. Tada dalį plačiojo straipsnio atspausdinau “Šv. Pranciškaus Varpelyje”. Vėliau kilo mintis dar jį praplėsti ir išleisti atskira knyga. Šiai minčiai pritarė tuometinis provincijolas Tėv. Leonardas Andriekus, O. F. M., ir Trečiojo ordino provincijos komisarijus Tėv. Kęstutis M. Butkus, O.F.M., kuris parūpino ir lėšas išleidimui. Už tai jam nuoširdus ačiū! Tačiau kiti darbai net kelis metus neleido šio sumanymo įvykdyti. Taip priartėjo ir Trečiojo šv. Pranciškaus ordino įsteigimo 750 m. jubiliejus, kurio proga tau, Mielas šv. Pranciškaus dvasios Sekėjau, noriu šią knygą įteikti į rankas.

ISBN: 1971
Išleidimo metai: 1971
Puslapiai: 1971
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 22.99 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt