Knygos pigiau

Visuotinės istorijos atlasas mokykloms

Atlasą sudaro 75 visuotinės istorijos žemėlapiai, skirti svarbiausioms mokyklinio istorijos kurso temoms. Šis leidinys, kruopščiai ir profesionaliai parengtas mokytojų ir Vilniaus universiteto kartografų, turėtų nesunkiai rasti kelią į mokyklas. Išsamūs atlaso žemėlapių duomenys ne tik padės mokiniui išmokti pamoką, bet ir pravers rengiantis mokykliniam ir valstybiniam istorijos egzaminui. Visuotinės istorijos atlasas yra skirtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams. Jis parengtas remiantis pagrindinio ugdymo Bendrosiomis programomis bei Išsilavinimo standartais (2003) ir Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais XI–XII klasei (2002), tad yra adaptuotas bendrojo lavinimo mokyklų istorijos kurso programai. Septyniasdešimt penkiuose atlaso žemėlapiuose atskleidžiama pasaulio istorija nuo priešistorės iki šių laikų. Žemėlapiai sugrupuoti pagal istorinius laikotarpius: priešistorė, senovė, viduriniai amžiai, naujieji amžiai, naujausieji laikai. Informacija kiekviename žemėlapyje pateikiama ant kartografinio pagrindo su hidrografiniu tinklu ir vandenvardžiais. Laikantis informacijos pateikimo sistemiškumo ir nuoseklumo, valstybėms ir teritorijoms vaizduoti parinkta viena spalvinimo sistema. Šiame leidinyje yra daug naujų istorijos temų: Pirmųjų žmonių apgyventos teritorijos; Senovės Indija; Senovės Kinija; Semitų klajonės; Žydų diaspora; Pirmųjų centralizuotų valstybių kūrimosi procesai; Renesanso plitimas ir bruožai; Reformacijos, apšviestojo absoliutizmo charakteristika. Naujausiųjų laikų istorijos žemėlapiuose atsispindi naujas istorijos įvykių vertinimas. Pirmą kartą į kartografijos leidinį įtrauktos išties svarbios mokomosios temos: Ribentropo–Molotovo pakto padariniai; Hitlerinio teroro mastas Antrojo pasaulinio karo metais; Europos padalijimas po Antrojo pasaulinio karo; Demokratinių judėjimų prieš sovietinę sistemą raida; Nepriklausomų valstybių atsikūrimas; Naujausi kariniai ir politiniai pasaulio konfliktai. Atlaso sudarytojai ir rengėjai stengėsi kartografinės raiškos priemonėmis kuo išsamiau perteikti kiekvieną temą ir siekė, kad atlasas ne tik būtų gera mokomoji priemonė, bet ir skatintų moksleivius plačiau domėtis žmonijos istorine raida.

ISBN: 4771558303771
Išleidimo metai: 2011
Puslapiai: 64
Siunčiama LPexpress ir Omniva
Kaina: 5.00 €
Daugiau apie knygą: www.naudotosknygos.lt