• Knygų naujienos

  Vilniaus jėzuitų kolegija (DVD)

  Tai pasakojimas apie ypač reikšmingą Lietuvos kultūros istorijos objektą – prieš daugiau nei 400 metų įkurtą mokslo ir švietimo centrą, įspūdingą architektūrinį kompleksą, parinktą reprezentuoti Lietuvą Europos Sąjungoje. Iš kitų Lietuvos vienuolynų Vilniaus jėzuitų kolegiją išskiria įvairiapusė ir istoriškai reikšminga veikla: sielovados darbas, mokymas bei ugdymas, knygų ir laikraščių leidyba, teorinė veikla, vaisininkystė.Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla

 • Knygų naujienos

  Все о стилях в мировой архитектуре

  Искусство строительства родилось в глубокой древности. Самые первые архитектурные строения появились в III-II тысячелетии до н.э. Высочайших вершин строительного мастерства достигли зодчие Древнего Египта, Греции, Рима. Их идеи вдохновляли архитекторов Средневековья, Ренессанса, они находят воплощение и в творчестве многих мастеров современности. Многие архитекторы не придерживались в своем творчестве какого-то одного стиля, их творения могут содержать признаки различных направлений зодчества, сочетая, например, элементы готики и барокко, ампира и неогрека. Несмотря на появление новых строительных технологий и материалов, а также возникновение таких современных направлений как модерн, хай-тек, новый город и др., именно творения великих зодчих прошлого стали символами стран и городов, в которых они находятся, достоянием всего мирового сообщества. Книга, которую вы…

 • Knygų naujienos

  Roma. Miesto profilis

  Roma – vienas didžiausių pasaulio kultūros, religijos ir intelekto centrų. Šioje klasikinėje knygoje Richardas Krautheimeris sutelkia dėmesį į Romos meno bei architektūros paminklus ir apmąsto, kaip jie atspindi istorinius įvykius, ideologines sroves ir paties Miesto prasmę.Ši gausiai iliustruota knyga pasakoja netikėtą istoriją, kurioje Antikos paveldas susipina su gyva krikščionybės dabartimi. Krautheimerio studija, pripažinta kultūros istorijos šedevru, nubrėžia Amžinojo Miesto profilį taip, kad jis atpažįstamas ir šiandieniam Romos lankytojui.Prekinis ženklas: Aidai

 • Knygų naujienos

  Lietuvos architektūros paveldotvarka: netektys ir atradimai

  Monografijoje tyrinėjamos Lietuvos mūrinės architektūros restauravimo ir rekonstravimo tendencijos, daugiausia dėmesio skiriant sovietmečiu atliktiems darbams. Čia nagrinėjamos kelios glaudžiai susijusios temos. Gilinamasi į Europos istorinę patirtį, lygiagrečiai apžvelgiama padėtis Lietuvoje. Tarptautiniame kontekste analizuojama Lietuvos mūro architektūros paveldotvarkos situacija ir atskleidžiama kokybinė kaita, vykusi penkis aktyviausiosveiklos dešimtmečius. Sovietmečiu rekonstruotų ir restauruotų pastatų architektūros darbai lyginami su architektūrinių ir ikonografinių tyrimų duomenimis, esminį dėmesį skiriant moksliniam atkuriamų pastato dalių ir detalių pagrįstumui. Atlikti darbai vertinami vadovaujantis tarptautinėmis paveldotvarkos teorinėmis nuostatomis,o esamos problemos atskleidžiamos nagrinėjant daug konkrečių Lietuvos mūro architektūros paveldo pavyzdžių. Monografijoje taip pat analizuojama sovietmečiu susiklosčiusių mūro architektūros restauravimo tendencijų įtaka šių dienų paveldotvarkai. Ieškoma priežasčių, lėmusių savitą istorinių pastatų restauravimo…

 • Knygų naujienos

  Trumpa architektūros istorija

  Į pažintinę kelionę po platų architektūros pasaulį kviečia puikus gidas ir didis eruditas – meno istorijos mokslų daktaras, architektūros istorijos ir restauracijos profesorius, daugelio straipsnių ir knygų autorius. Kelionė ilga: prasideda Mesopotamijoje prieš penkis tūkstančius metų ir baigiasi globaliame pasaulyje XX a. pabaigoje. Knyga pasižymi nuoseklumu: apžvelgus istorinį ir kultūrinį kontekstą, apibūdinami svarbiausi epochos, šalies, stiliaus ir jų atmainos statiniai, iš arti pažvelgiama į tipiškas ir išskirtines detales, papasakojama apie reikšmingiausias asmenybes, tolimas ir artimas įtakas bei sąveikas.Prekinis ženklas: Naujoji Rosma

 • Knygų naujienos

  Kaunas 1918–2015. Architektūros gidas

  Lietuvos architektūroje yra du išskirtiniai laikotarpiai – Vilniaus barokas ir Kauno modernizmas. Apie pirmąjį gausu informacijos net mokykliniuose vadovėliuose, o štai modernioji Kauno architektūra dar tik pradeda sulaukti deramo dėmesio. Itin trumpas pirmosios Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis parodė, jog jauna valstybė gali kalbėti unikalia ir laikmetį atspindinčia kalba. Šioji architektūrinė raiška turėjo įtakos visam sovietiniam palikimui, ji skatina originaliai kurti ir šiandienos architektus. Kaune gausu kokybiškų pastatų – laikmečio ženklų. Saviti, išskirtiniai, ryškiausi tarpukario, sovietinių metų ir šių laikų pastatai sugulė pirmąkart išleistame Kauno architektūros gide.Knyga skirta architektūros gurmanams ir eiliniams skaitytojams, kurie neabejingi supančiai aplinkai, miestui, jo kasdienei istorijai ir detalėms.Kaunas 1918–2015. Architektūros gidas – beveik trejus metus trukusio didelės…

 • Knygų naujienos

  Vilniaus pranciškonų konventas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Vilniaus bernardinų konventas ir Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino bažnyčia (DVD)

  Pasakojimas apie įdomią ir permainingą seniausio pranciškonų konvento Vilniuje istoriją. Aptariamos jo įkūrimo aplinkybės, ansamblio raida, reikšmė Lietuvos kultūrai. Istorikai ir meno istorikai kalba apie vietas, susijusias su Vilniaus pranciškonų kankinių legenda, apie karų atneštas negandas, uždarymus, paveldo likimą ir atgimimą. Antrame filme pasakojama apie kitą pranciškoniškojo dvasingumo ir kultūros centrą Vilniuje – bernardinų konventą. Aptariama unikali šio gražiausio ir geriausiai išlikusio vienuolyno istorija, architektūra, sakralinės dailės kūriniai, atspindintys vienuolijos pamaldumo tradiciją.Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla

 • Knygų naujienos

  Įspūdingiausios pasaulio katedros

  Šis leidinys – tai nuostabi kelionė po krikščioniškąjį pasaulį, atsiskleidžiantį per jo iškiliausius architektūros šedevrus. Šie didingi tikėjimo ir bažnyčios galios simboliai pirmiausia įsiviešpatavo Europos miestų kraštovaizdžiuose, paskui pasiekė Amerikos žemyną ir įsitvirtino ten.Šiame leidinyje apžvelgiama, kaip formavosi įvairūs bazilikų ir katedrų tipai – skirtingais istoriniais laikotarpiais ir įvairiose geografinėse platumose. Tai ypatinga kelionė: nuo bažnyčių architektūros ištakų ankstyvosios Krikščionybės ir Bizantijos laikotarpiais iki jos aukso amžiaus romantikos ir gotikos epochose; nuo nepaliaujamo bažnyčių perstatinėjimo renesanso ir baroko laikais iki neoklasicistinio stiliaus susiformavimo; paskui pirmyn į XX amžių, išsiskiriantį galingu proveržiu; ir galiausiai kelionė užsibaigs prie iškilių šiuolaikinės architektūros šedevrų.Prekinis ženklas: Aktėja

 • Knygų naujienos

  Dingęs Vilnius

  Lietuvos dailės istoriko, muziejininko, tapytojo, grafiko, pedagogo, kultūros istorijos tyrinėtojo ir žinovo knyga „Dingęs Vilnius“ – unikalus, neįkainojamas, nepamirštamas darbas, kurį Vladas Drėma kūrė beveik visą savo gyvenimą.Į leidinį sugulė ne tik vaizdingi, išsamūs autoriaus aprašymai, bet ir sumaniai parinkta iliustracinė medžiaga, atskleidžianti laiko ir žmonių sunaikintus ar pakeistus Vilniaus architektūros paminklus. Skaitytoją leidinio autorius vedžioja po siauras senamiesčio gatveles ir pilių teritorijas, parodo gynybinę miesto sieną, Lietuvos didikų rezidencijas, pasakoja pastatų istorijas – spalvingu žodžiu piešia didingo miesto panoramą. Apžvelgia ir miesto istoriją, primena nelaimes, niokojusias mūsų sostinę, o remdamasis A. Kirkoru, J. Kraševskiu, J. Franku ir kitais atkuria tikrąją miesto dvasią, seniai nugrimzdusią užmarštin. Spalvotos ir nespalvotos iliustracijos…