• Knygų naujienos

  Bendroji ir neorganinė chemija 12 klasei

  „Bendroji ir neorganinė chemija“ XII klasei yra vadovėlio „Organinė chemija“ XI klasei tęsinys. Jame išlaikytas struktūrinis ir metodinis vientisumas.  Ilgalaikį chemijos mokymo XII klasėje planą rasite čia.     Naujasis vadovėlis skirtas mokytis pagal chemijos Išplėstinio kurso programą. Vadovėlį sudaro 19 temų, atkreipiamas dėmesys į tyrimų duomenų tikslumą, paklaidas ir reikšminius skaitmenis. Po kiekvienos temos pateikiamos užduotys, o vadovėlio pabaigoje esančiame skyriuje „Pasirenkite egzaminui“ – 6 struktūriniai klausimai, kurie suteikia mokiniams galimybę įsivertinti savo pasiekimus. Taip pat pateikiami uždavinių atsakymai. Vadovėlyje aptariamos šiuolaikinės chemijos realijos, nemažai dėmesio skiriama klausimams, susijusiems su mokinio aplinka ir sveikata. Aptariamos šiuolaikinėje praktikoje naudojamos medžiagos, apžvelgiami įvairūs Lietuvos chemikų mokslininkų laimėjimai ir jų nagrinėjamos mokslo problemos. Tai…

 • Knygų naujienos

  Chemija. Trumpas chemijos kursas

  Trumpas ir labai informatyvus chemijos žinynas, kuriame aprašyti pagrindiniai chemijos dėsniai ir sąvokos, periodinė cheminių elementų sistema, pagrindinės organinių junginių klasės.Mažame žinyne yra pridėta ir periodinė cheminių elementų sistemos lentelė.Prekinis ženklas: Gimtinė

 • Knygų naujienos

  Химия. Учебник для VIII класса.

  Vadovėlis parengtas pagal atnaujintų Bendrųjų programų reikalavimus, keliamus tiek didaktiniams principams, tiek turiniui. Pateikiama aktuali mokomoji medžiaga, leidžianti sumažinti mokymosi krūvį, skatinanti mokymosi motyvaciją. Mokomoji medžiaga pritaikyta turiniui diferencijuoti ir individualizuoti, skatina aktyviai mokytis. Pabrėžiamas ryšys su gyvenimu – tekstais, pavyzdžiais, klausimais ar užduotimis. Pagrindinė informacija pateikiama keliais būdais: žodiniu, grafiniu, vaizdiniu.Duodama nuorodų į papildomus informacijos šaltinius, taip pat ir į chemijos skaitmeninius mokymosi objektus (MO). Tai naujiena, puikiai paįvairinanti chemijos pamokas.Naudodamiesi šiais mokymosi objektais, mokiniai gali atlikti bandymus virtualioje erdvėje, aiškintis naujas sąvokas, reiškinius.Kiekviena vadovėlio atlanka pradedama antrašte Netrukus ir baigiama – Šią pamoką. Su šiomis antraštėmis pateikiami labai lakoniški pamokos mokymosi uždaviniai ir apibendrinama, kas buvo išmokta per…

 • Knygų naujienos

  Chemijos lentelės

  Ši papildoma chemijos mokymo priemonė skirta pagrindinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviams. Joje lentelių forma pateikiama susisteminta medžiaga apie cheminius elementus, jų junginius, chemines reakcijas ir kt. Pateikti svarbiausi fizikiniai dydžiai ir įvairūs matavimo vienetai.   Lenteles tikslinga naudoti atliekant užduotis, dirbant klasėje ir savarankiškai namuose. Jos turėtų padėti geriau išmokti chemiją.Prekinis ženklas: Presvika

 • Knygų naujienos

  Chemija. Prieš egzaminą

  Šis leidinys skiriamas tiems mokiniams, kurie rengiasi laikyti chemijos valstybinį brandos egzaminą ir nori savarankiškai pasimokyti arba pakartoti kursą. Visa medžiaga atitinka egzamino programą.Leidinį sudaro tarpusavyje susijusios dalys: egzamino užduočių ir eksperimento atlikimo metodika, uždavinių sprendimo metodika, glaustas teorinės medžiagos konspektas.Svarbiausios sąvokos, dėsningumai paryškinti pusjuodžiu šriftu. Pagrindinius technologinius procesus, sąvokas ir cheminius kitimus padeda suvokti ir įsiminti teoriją papildančios iliustracijos, lentelės ir schemos. Knygos atitinkamose dalyse pateikiami įvairūs  uždavinių tipai, jų sprendimo būdai, aiškinama fizikinė skaičiavimų prasmė.Žinių įtvirtinimui ir įsivertinimui siūlomas chemijos valstybinio brandos egzamino pavyzdys. Taip pat pateikiami egzamino pavyzdžio atsakymai ir juos atitinkantys egzamino reikalavimų punktai.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Chemija. Vadovėlis VIII klasei

  Vadovėlis Chemija VIII klasei parengtas pagal atnaujintų Bendrųjų programų reikalavimus, keliamus tiek didaktiniams principams, tiek turiniui. Pateikiama aktuali mokomoji medžiaga, leidžianti sumažinti mokymosi krūvius, skatinanti mokymosi motyvaciją. Mokomoji medžiaga pritaikyta turiniui diferencijuoti ir individualizuoti, skatina aktyvų mokymąsi. Pabrėžiamas ryšys su gyvenimu – tekstais, pavyzdžiais, klausimais ar užduotimis. Pagrindinė informacija pateikiama keliais būdais: žodiniu, grafiniu, vaizdiniu. Duodama nuorodų į papildomus informacijos šaltinius, taip pat ir į chemijos skaitmeninius mokymosi objektus (MO). Tai naujiena, puikiai paįvairinanti chemijos pamokas. Naudodamiesi šiais mokymosi objektais, mokiniai gali atlikti bandymus virtualiojoje erdvėje, aiškintis naujas sąvokas, reiškinius. Vadovėlis parengtas atsižvelgiant į ugdymo(si) rezultatus, Bendrosiose programose numatytų kompetencijų ugdymą. Horizontaliais ir vertikaliais integracijos ryšiais jis derinamas su kitų…

 • Knygų naujienos

  Chemija VIII-X klasei. Suaugusiųjų savarankiškam mokymuisi

  VIII–X klasės chemijos vadovėlis skiriamas suaugusiųjų ir savarankiškam mokymuisi. Medžiaga išdėstyta taip, kad būtų galima mokytis neakivaizdžiai, savarankiškai. Teorija pateikiama glaustai, kiekvienas skyrius baigiamas skaičiavimo uždavinių pavyzdžiais, kontroliniais klausimais ir užduotimis. Vadovėlio gale yra įskaitos klausimai ir užduotys, lentelės, sunkesnių uždavinių atsakymai.  Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Chemija. Vadovėlis X klasei

  Vadovėlis X klasei yra tų pačių autorių VIII ir IX klasės chemijos vadovėlių tęsinys. Kaip ir šių, taip ir naujojo vadovėlio struktūra tokia pati. Kiekvieno skyriaus pradžioje nurodoma, ką mokiniai sužinos, ko išmoks. Vartojamos tos pačios nuorodos: Prisiminkite, Įsiminkite sąvokas, Pasitikrinkite žinias. Tai įdomu – mokiniams sudominti.Tai įdomu. Archeologinių tyrimų duomenimis prie Eufrato upės išgauti naftą mėginta 4000–6000 m. pr. Kr. Ji naudota kurui, bitumai – statybose ir keliams tiesti. Senovės egiptiečiai nafta balzamavo mumijas.Tai įdomu. Mokslininkai yra nustatę, kad gamtoje natūraliai susidaro daugiau kaip 2400 įvairių chloro junginių. Pavyzdžiui, Ekvadoro medžiais laipiojančios varlės ar Viduržemio jūros medūzos savo apsaugai gamina nuodingus chloro organinius junginius. Grybuose ir augaluose, augančiuose ant…