• Knygų naujienos

  Neris ir jos krantai: hidrografiniu, istoriniu, archeologiniu ir etnografiniu požiūriu

  Tai antroji Konstantino Tiškevičiaus (1806-1868) knygos laida lietuvių kalba. Nuo pirmosios knygos laidos lietuvių kalba ši skiriasi ne tik nauju teksto interpretavimu ir komentavimu. Lietuvos skaitytojui bus pateiktas visas knygos tekstas, taip pat paskutinioji, 24-oji dalis: neapsiribota tik lietuvių kalba kelionėje užrašytomis dainomis. Pirmą kartą aprašytos ir visos 73 leidinio iliustracijos, nustatyti ne tik jų dailininkų, bet ir Dresdene dirbusių ksilografų vardai. Pirmą kartą knygoje išspausdinti ir unikalūs priedai – Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomi Tiškevičiaus ir jo pagalbininkų parengti Neries aukštupio ir jos rėvų žemėlapiai.Prekinis ženklas: Išmintis

 • Knygų naujienos

  Muzikos poveikis mokant anglų kalbos pradiniame etape

  Knygoje tiriamos kalbos ir muzikos sąsajos, kuriomis remiantis atskleidžiama, kokį poveikį turi muzika mokant anglų kalbos pradinėse klasėse. Anglų kalbos pamokoje muzika gali tapti ne tik svarbia psichologinio atsipalaidavimo, estetinio ir emocinio ugdymo, bet ir anglų kalbos garsų, žodžių, frazių tarimo ir įsiminimo, kalbos ritmikos ir intonacijų įsisavinimo, kalbos motorikos ir technikos įvaldymo priemone.  Knyga skirta anglų kalbos pedagogams, studentams, doktorantams, mokslo darbuotojams ir visiems kitiems, kas domisi muzikos naudojimu mokant(is) užsienio kalbų.Prekinis ženklas: Edukologija

 • Knygų naujienos

  Europos Sąjungos plėtra ir integracija

  Leidinyje išdėstomos ir aptariamos Europos integracijos teorijos, supažindinama su ES integracijos etapais: Europos Bendrijų steigimo sutartimis, ES sutartimi, svarbiausiais jų papildymais ir pakeitimais.Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras

 • Knygų naujienos

  Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV–XX a.

  Šioje knygoje pirmą kartą nuodugniai tyrinėjamos Vilniuje 1341, 1369 m. ir Moldavijos mieste Serete 1378 m. įvykusios pranciškonų kankinystės bei atskleidžiama spalvingais faktais praturtinta pranciškonų kankinių gerbimo Lietuvoje istorija. Kokią reikšmę turėjo XIII–XV a. pranciškonų misijos Lietuvai tampant krikščioniška šalimi? Koks tikrovės ir legendos santykis pasakojimuose apie Vilniaus kankinius pranciškonus? Kokios prasmės glūdi legendoje apie pranciškonų kankinius? Kaip buvo puoselėjamas kankinių atminimas ir kaip jis susijęs su Vilniaus pranciškonų konventualų bei bonifratrų bažnyčiomis ir Trijų kryžių kalnu? Kodėl ir kada Vilniaus pranciškonų kankinių kultas, taip ir nesulaukęs oficialaus patvirtinimo, išblėso? Knygoje originalo kalbomis drauge su vertimu į lietuvių kalbą skelbiami svarbiausi šaltiniai apie Vilniaus pranciškonų kankinystes ir vėlesnes pastangas puoselėti Vilniaus pranciškonų kankinių…

 • Knygų naujienos

  Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje

  Ši knyga – Lietuvos ir Lenkijos istorikų, dailėtyrininkų bei knygotyrininkų bendro darbo vaisius. Juo norima priminti, kokia sena benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, kaip glaudžiai susijusi su mūsų šalies dvasiniu ir kultūriniu paveldu: pirmi benediktinų vienuolių žingsniai Lietuvoje sutampa su Lietuvos vardo paminėjimu 1009 metais. Apie benediktiniškąją kultūrą tebebyloja bažnyčios Kražiuose ir Pivašiūnuose, vienuolynų ansambliai Vilniuje (Šv. Kotrynos), Kaune (Šv. Mikalojaus), Pažaislyje bei Senuosiuose Trakuose, kur 1405 metais Vytautui įsteigus pirmąjį vienuolyną ir užsimezgė benediktinų istorija.  Čia pirmąsyk taip sistemingai pristatomas benediktiniškas dailės ir architektūros paveldas; pirmą kartą išsamiai prabylama apie vienuolinio gyvenimo kasdienybę, benediktinų vienuolių vaidmenį visuomenės gyvenime, atskirų vienuolynų ir jų socialinių ryšių istoriją bei moderniojo nacionalizmo skverbimąsi į kontempliatyvios…

 • Knygų naujienos

  Socializmas – pasaulinis istorijos reiškinys

  Socializmas, kurį vyresnioji karta dar gerai prisimena, asocijuojasi su bendrabučiais, amžinomis eilėmis prie parduotuvių, su įvairiomis protekcijomis, pažintimis, norint kažką įsigyti. Tada trūko visko, tačiau ir turint pakankamai rublių, negalėjai įsigyti būtiniausių dalykų, kadangi egzistavo antri „tikresni“ pinigai – talonai patalynei, kilimams, baldams, automobiliams… viskam. Beje, talonais už darbą nemokėjo – juos skirdavo „geradėjai“, kurie geriau už mus žinojo ko ir kam reikia. Nejaugi jau tai pamiršote.  Prekinis ženklas: Diemedis

 • Knygų naujienos

  Lietuvos istorijos metraštis 2008 (1)

  Metraštyje skelbiami svarbiausi 2008 metų pirmojo pusmečioLietuvos istorikų darbai, istorijos šaltinių publikacijos, naujausių istorijos knygų recenzijos, anotacijos bei aptariamos mokslinės konferencijos.Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla

 • Knygų naujienos

  Tarp nostalgijos ir mimikrijos. Lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai

  ”Lietuviai ir latviai pokario išeivijoje parašė stulbinamai daug – per 600 romanų. Šia knyga siekiama įtraukti į produktyvų dialogą baltų egzodo romanus ir postkolonializmo teoriją. Pasirinkti kūriniai skaitomi kaip dvigubos tapatybės naratyvai, susiformavę kultūrų sandūroje.Išeivystės variantų skalė išsidėsto nuo skausmingo ilgesio (nostalgijos) iki prisitaikymo, tradicijų užmaršties (mimikrijos), bet dominuoja pražūtingas susidvejinimas (hibridizacija).Kiek abiejų tautų romanai panašūs, kiek skirtingi? Ar įmanoma atpažinti savimonės bendrumo pobūdį, kurį būtų galima pavadinti baltiškumu?”Laura LaurušaitėPrekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • Knygų naujienos

  Poetikos terapija psichiatrinėje reabilitacijoje

  Monografijoje aptariamas poetikos terapijos procesas, kuris yra suprantamas kaip meno kūrinio, terapeuto ir paciento ar jų grupės sąveika, kurios metu metodiškai siekiama atskleisti kiekvieno asmens vidinius išgyvenimus, sudaryti sąlygas jais pasidalinti grupėje ir patirti katarsį. Poetikos terapija taip pat apima ir terapeuto vadovaujamą kūrybišką rašymą, kurio metu asmuo išreiškia sąmonės ir pasąmonės valdomus vidinius išgyvenimus, nuslopintas emocijas ir berašydamas atranda naują savęs paties ir pasaulio supratimą, o taip pat terapija apima grupėje parašytų kūrinėlių skaitymą kitiems terapinės grupės dalyviams ir jį lydinčią terapinę diskusiją.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla