• Knygų naujienos

  Kapitalas (II tomas)

  Karlas Marxas (1818–1883) – vienas žymiausių XIX amžiaus filosofų, socialinės istorijos ir ekonominių santykių tyrinėtojų ir didžiausias tuometinės kapitalizmo ekonominės bei socialinės sistemos kritikas. Visą „Kapitalo“ veikalą sudaro trys tomai, nors dažnai prie jų priskiriamas ir 4-asis. „Kapitalas“ buvo rašomas aštuoniolika metų. 1865-aisiais rankraštis buvo užbaigtas, o 1867-aisiais – išleistas. 1885 m., jau po K. Markso mirties, F. Engelsas išleido 2-ąjį tomą, 1894 m. – ir 3-iąjį. Vadinamąjį 4-ąjį tomą („Pridėtinės vertės teorijos“) iš K. Markso rankraščių sudėliojo Karlas Kautskis ir atskiromis dalimis paskelbė 1905–1910 metais.Aprašydamas žymiausius pasaulio ekonomikos mąstytojus R. Heilbroneris skyrių apie Karlą Marxą pavadino „Nepermaldaujama Karlo Marxo sistema“. Išties garsiojo kapitalizmo kritiko užsidegimas pažinti tiek kančių sukeliančią ekonominę…

 • Knygų naujienos

  Vykdymas: ką daryti, kad užduotys būtų įvykdytos

  Per pastarąjį dešimtmetį kai kurios Lietuvos kompanijos suklestėjo, o kai kurios net visiškai išnyko. Akivaizdu, jog ilgalaikė kompanijos sėkmė pirmiausiai priklauso nuo jos vadovo ir lyderio sugebėjimų bei žinių. Vadovai, kuriems teko vesti įmones per įvairiausių permainų laikus, įgudo prie to prisitaikyti, suvokė ir išmoko kurti kompanijų veiklos strategijas ir jas koreguoti, atsižvelgdami į pokyčius rinkoje, konkurentų veiksmus ir kitus veiksnius. Tačiau žinome nemažai pavyzdžių, kuomet gerai parengta ir profesionaliai suplanuota verslo strategija nebuvo tinkamai įgyvendinta. Neretai taip atsitikdavo, kadangi vadovai, pabaigę strategijos kūrimo ir planavimo procesą, lengviau atsidusdavo – na štai, mes jau padarėme viską! Įgyvendinimas – kitų darbuotojų reikalas?! Ši knyga neigia plačiai paplitusį mitą apie tai, kad…

 • Knygų naujienos

  Darnių miestų ekonomika

  Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedros profesoriaus, habilituoto socialinių mokslų daktaro Remigijaus Čiegio ir docento, gamtos mokslų daktaro Rimanto Pareigio mokomojoje knygoje nagrinėjama darnių miestų ekonomika – miestų klasifikacija, jų ekonominis pagrindimas, miestų išdėstymo teritorijoje ir jų dydžio teorijos, miestų planavimas, darnių miestų samprata, miestų darnaus vystymosi valdymo principai ir strateginis jų valdymas, bendruomenės vaidmuo kuriant darnų miestą.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Austrų ekonomikos mokykla. Rinkos tvarka ir verslus kūrybingumas

  Jesus Huerta de Soto – vienas svarbiausių šiuolaikinių austrų ekonomikos mokyklos atstovų. Knygoje „Austrų ekonomikos mokykla. Rinkos tvarka ir verslus kūrybingumas“ autorius tiek teoriniu, tiek istoriniu aspektu pristato vis reikšmingesnę ekonomikos minties tradiciją. Taip pat knygoje aptariami svarbiausi austrų mokyklos teoriniai pasiekimai, pristatoma istorija ir svarbiausi atstovai, numatomos tolesnės raidos galimybės, parodomi skirtumai su vyraujančia neoklasikine mokykla ir atsakoma į kritiką.Knyga vertinga norintiems susipažinti su austrų mokykla bei norintiems visuomet po ranka turėti plačią austrų paradigmos aptartį.Prekinis ženklas: Lietuvos laisvosios rinkos institutas

 • Knygų naujienos

  Keistonomika

  „Keistonomika“ remiasi neįprasta prielaida: moralė atspindi tai, koks turėtų būti idealus pasaulis, o ekonomika atspindi realų pasaulį. Patikėkite, perskaitę šią knygą, per jokį kokteilių vakarėlį nepritrūksite galvosūkių ir įdomių istorijų. Tačiau „Keistonomika“ gali duoti kur kas daugiau. Ji tikrąja žodžio prasme pakeis jūsų požiūrį į šiuolaikinį pasaulį.Prekinis ženklas: Eugrimas

 • Knygų naujienos

  Europos Sąjungos bendroji prekybos politika

  Vadovėlyje nagrinėjamas ES bendrosios prekybos politikos kūrimo mechanizmas, jos vienašalė, dvišalė / regioninė, daugiašalė dimensijos, ES bendrosios prekybos politikos tarifiniai ir netarifiniai prekybos instrumentai, muitai, kvotos, muitų suspendavimas, veiksniai, kuriais remiantis apmokestinamos importuojamos ar eksportuojamos prekės ir taikomi tarptautinės prekybos apribojimai, muitinės procedūros, skatinančios šalies prekių eksportą ir ekonominę plėtrą, aprašomos netarifinės užsienio prekybos reguliavimo priemonės, produktų kokybės ir saugos muitinė, veterinarinė, fitosanitarinė kontrolė. ES bendroji politika apima ne tik prekybą prekėmis ir paslaugomis, bet ir intelektinės nuosavybės teisių komercinius aspektus, tiesiogines užsienio investicijas. Todėl atskirose vadovėlio dalyse nagrinėjami tarptautinės prekybos paslaugų ypatumai, jų teikimo būdai ir liberalizavimo procesas bei teisinio reglamentavimo sritys, apibūdinami intelektinės nuosavybės objektai tarptautiniame versle ir…

 • Knygų naujienos

  Kas ieško, tas randa

  Knygos autorė įtaigiai ir pagrįstai aiškina, kaip rasti ir parinkti tinkamiausius darbuotojus vienoms ar kitoms pareigoms, kuo remtis ir vadovautis darant atranką ir kokių gudrybių griebtis, kad kandidatas finalininkas neapsuktų jūsų apie pirštą. Nemažai dėmesio skiria darbuotojų paieškos šaltiniams ir būdams, atrankos metodams ir kandidato vertinimo kriterijams atskleisti. Be to, autorė pažeria ne vieną naudingą patarimą ir darbo ieškantiems ar norintiems jį pakeisti žmonėms, moko deramai prisistatyti ir išmoningai derėtis dėl sutartinių dalykų.Kodėl jums neverta skaityti šios knygos:ir taip viską žinau apie darbuotojų paiešką ir atranką;ką čia reikia žinoti? Tiesiog priėmei žmogų, ir viskas;aš neieškau ir niekada neieškosiu darbuotojų.Prekinis ženklas: Versus aureus

 • Knygų naujienos

  Nekabinkit makaronų arba Kas yra BVP? Kaip gyventi geriau, dirbti mažiau ir atgauti prarastą laisvę

  Nors mus ištiko krizė, ekonomistai, politikai ir žurnalistai vis dar kalba apie būtiną ekonomikos augimo ir vartojimo skatinimą, lyg tai būtų ne visų problemų priežastis, o vienintelė išeitis, padedanti išbristi iš krizės. Šioje knygelėje, sudarytoje iš įvairiose konferencijose skaitytų autoriaus pranešimų, kritikuojama sistema, pasišovusi kovoti su vargu ir neteisingumu, bet iš tiesų sukūrusi neteisingą ir žiaurų pasaulį, skatinantį mus vergauti prekėms ir madoms. Autorius gilinasi į kultūrinius mechanizmus ir paradigmas, verčiančias siaurai ir vienareikšmiškai vertinti ekonominę gyvenimo viziją. Ragina iš naujo atrasti laisvę, prarastą natūralius poreikius iškeičiant į tuos, kuriuos mums įdiegė masinio vartojimo sistema. Taip pat pateikiamos italų ir lietuvių, nusprendusių keisti savo gyvenimo būdą, istorijos kaip kasdienybėje pritaikydami saikingo ir darnaus vystymosi dėsnius, galime…