• Knygų naujienos

  Ekonomika IX-X klasei

  Vadovėlyje populiariai, suprantamai išaiškintos pagrindinės ekonomikos sąvokos: paklausa ir pasiūla, rinkos ekonomika, verslininkystė, pinigai, bankų sistema, infiacija ir nedarbas, ekonomikos augimas, pasaulio ekonomika. Pateikiami kontroliniai klausimai.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Socioekonominė statistika. Mokomoji knyga

  Mokomoji knyga supažindina skaitytoją su „skaičių ir matų“ kalba ir jos instrumentais – statistikos metodais ir jų panaudojimu empirinių duomenų apie socialinius ir ekonominius reiškinius kie­kybinėje analizėje, nustatant šių reiškinių lygio, struktūros, pasiskirs­tymo, dinamikos ir tarpusavio priklausomybės dėsningumus. Skiriama Vilniaus universiteto studentams, bet gali būti pravarti ir naudinga ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, visiems besido­mintiems statistika, jos metodų taikymo subtilybėmis ar specifiniais ekonominių statistinių skaičiavimų metodais, šio mokslo teorija ir praktika bei socioekonomine statistika.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Ekonomika. Vadovėlis IX-X klasėms

  Tai pirmą kartą leidžiamas originalus ekonomikos vadovėlis, skirtas pagrindinės mokyklos IX–X klasių kursui. Aušra Maldeikienė Vilniaus universitete dėsto ekonominės minties istoriją, mokykloje – ekonomikos pagrindus. Be to, ji pradeda naują, šeimos finansų patarėjos, karjerą, taigi šioje knygoje susilieja daugybė patirčių: ekonomistės, žurnalistės, mokytojos. Šis vadovėlis – pirmas žingsnis į sudėtingų ekonominių pasirinkimų pasaulį. Ji apie tai, kaip geriau naudoti turimus išteklius, kaip sukurti, tad ir gauti daugiau, kaip geriau leisti ir taupyti pinigus. Svarbiausia – ji apie tai, kaip geriau atskleisti save, renkantis, atrodytų, labai paprastą dalyką – kur išleisti uždirbtus pinigus. O tokie pasirinkimai neįmanomi be žinių, be savo ir kitų vietos pasaulyje supratimo.Prekinis ženklas: Tyto alba

 • Knygų naujienos

  Ekonomika. Vadovėlis XI–XII klasėms

  Rašydama šį vadovėlį, autorė kėlė sau keletą uždavinių. Pagrindinis – ne kalti į galvą žinių, o mokyti galvoti (net jei tai sunkoka) ir diskutuoti.  Ekonomiką bandyta parodyti kaip besivystantį gyvą mokslą, kuris itin priklauso nuo materialinės kultūros lygio, visuomenės institucinės raidos, net nuo to, kaip dauguma visuomenės narių jį suvokia ir jo erdvėje veikia.  Siekiant šio tikslo vadovėlyje parodomos ekonomistų ginčų ir nesutarimų ištakos. Tai mokys vaikus tolerancijos, gebėjimo įsiklausyti į kitokią nuomonę ir suvokimo, kad kitaip nereiškia blogai, o tik kitaip. Sąmoningai siekta mažinti matematizavimą – taip neatbaidomi matematikos bijantys vaikai. Jie mokomi kalbėti apie ekonomiką, vertybes, įvairius galimybių laukus. Svarbu ne atsakymas, ne sprendimo būdas, svarbus pats niekada…

 • Knygų naujienos

  Ekonomikos pradmenys. Vadovėlis 9-10 klasei

  Kiekvienas susitikimas teikia džiaugsmą tik tada, kai jam rengiamasi.Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie šio vadovėlio objektą – ekonomiką. Kiekvienam teks dirbti, kad gautų pajamų, išmokti gebėti jas daugiau ar mažiau kokybiškai paskirstyti ar pelningai investuoti. Teks rinktis iš daugybės galimybių, kurias siūlys, neretai itin įkyriai, margu reklamos drabužiu vilkinti rinka. Tad šis vadovėlis – pirmas žingsnis į sudėtingą ekonominio pasirinkimo pasaulį. Jis apie tai, kaip:geriau naudoti turimus išteklius,daugiau sukurti, tad ir daugiau gauti,tikslingiau leisti ir taupyti pinigus,vertinti ekonominius politikų pažadus. Mokiniai mėgins rasti atsakymus į klausimus, ar įmanoma visus ligonius gydyti naujausiais vaistais; kas atsitiks, jei nustosime mokėti mokesčius; kodėl yra turtingų žmonių, kuriančių didelį verslą, ir žmonių, sunkiai brendančių…