• Knygų naujienos

  Prasmės ieškojimai ir atradimai. Etikos vadovėlis X klasei

  Naujojo etikos vadovėlio 10 klasei mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo, Dialoginis bendravimas: Aš – Tu, Socialiniai santykiai: Aš – Mes, Santykis su pasauliu: Aš – Tai.Skyrių pabaigoje pateikiamos trijų lygių (kartojimo) užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą.Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi aiškią struktūrą: I – Norime sužinoti (mokinius motyvuojanti įžanga) II – Nagrinėjame (mąstyti skatinantis temos plėtojimas); III – Išvados ir apibendrinimai (refleksiją skatinanti pabaiga). Skyrių pabaigoje pateikiamos trijų lygių (kartojimo) užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą.Sistemingumo ir koncentriškumo principais suskirstytas vadovėlio turinys yra logiškas ir konkretus, leidžiantis mokiniams ieškoti atsakymų į asmenybės…

 • Knygų naujienos

  Filosofinė etika: aš ir tai. Vadovėlis X–XI klasėms

  Šiuo metu mokyklose naudojamas J. Baranovos filosofinės etikos pamokoms skirtas etikos vadovėlis Filosofinė etika: aš ir tu X–XI klasėms apima du programos aspektus: Aš irTu ir Aš ir Mes. Šis naujas J. Baranovos ir T. Sodeikos vadovėlis FILOSOFINĖ ETIKA: AŠ IR TAI  X–XI klasėms apima du likusius aspektus: Aš ir Aš ir Aš ir Tai. Taigi filosofinės etikos aspektu aprėpiami visi keturi programos aspektai. Poskyrį Aš ir Aš atskleidžia trys pirmosios vadovėlio temos: „Aš ir mano kūnas“, „Kūnas ir siela“, „Asmuo“. Vadovėlis vertybiškai postuluoja asmenišką, kūrybinį požiūrį į save ir į savo asmenį. Postuluojamas asmens beribiškumas ir galimybė save sukurti. Aspektas Aš ir Tai rėpia asmens apmąstymus susidūrus su jį pranokstančiomis pasaulio…

 • Knygų naujienos

  Mokomės etikos. Pratybų sąsiuvinis VI klasei

  Šio pratybų sąsiuvinio sandara tokia pat kaip ir vadovėlio „Mokomės etikos“. Jis susideda iš keturių skyrių („Saviugda ir savisauga: Aš–Asmuo“, „Dialoginis bendravimas: Aš–Tu“, „Socialiniai santykiai: Aš–Mes“, „Santykis su pasauliu: Aš–Tai“).  Pratybų sąsiuvinyje teikiamos užduotys padės mokiniams įtvirtinti per pamokas nagrinėtus klausimus, geriau suprasti pamokos medžiagą, ją analizuoti ir kūrybiškai taikyti. Taip pat skatins mąstyti, geriau suprasti save.Prekinis ženklas: Tyto alba

 • Knygų naujienos

  Etika 7-9 klasei

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti. Šioje knygoje yra 64 etikos pamokos, skirtos VII–IX klasėms. Tai puikus vadovėlis – istorijų knyga mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. Pagrindinis vadovėlio veikėjas sprendžia ne tik gyvenimiškas, bet ir etines, filosofines, psichologines bei logines problemas, kurios aptariamos beletristinėse istorijose, trumpuose teoriniuose įvaduose bei vadovėlyje pateiktose užduotyse ir pratimuose. Vadovėlio neverta skaityti tiems, kurie tikisi rasti galutinius atsakymus (doro elgesio receptų ir taisyklių bei tuščių postringavimų apie moralę). Vadovėlio tikslas – kelti kuo daugiau klausimų, skatinti stebėti įprastus dalykus ir suvokti, kad tu esi žmogus – žmogus tarp kitų žmonių. Vadovėlis 2001 m. laimėjo I-ąją LR švietimo ir mokslo ministerijos premiją.Prekinis ženklas: Kronta

 • Knygų naujienos

  Etika V klasei

  Etikos mokomąjį komplektą V klasei sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga.  Vadovėlio dailininkas Nerijus Baublys.   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Prasmės ieškojimai ir atradimai. Etikos vadovėlis IX klasei

  Naujojo etikos vadovėlio 9 klasei mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai. Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi aiškią struktūrą: I – Norime sužinoti (mokinius motyvuojanti įžanga) II – Nagrinėjame (mąstyti skatinantis temos plėtojimas); III – Išvados ir apibendrinimai (refleksiją skatinanti pabaiga). Skyrių pabaigoje pateikiamos trijų lygių (kartojimo) užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą.Logiškas, konkretus, struktūruotas, nuosekliai pateikiamas medžiagos turinys atitinka vadovėlio rankraščio pavadinimą „Prasmės ieškojimai ir atradimai“. Mokiniai skatinami:svarstyti tapatumo, pamatinių…

 • Knygų naujienos

  Bendravimo etika. Vadovėlis VIII klasei

  Mes bendraujame vieni su kitais visą gyvenimą , tačiau daugelis neišsiugdo tinkamų bendravimo įgūdžių nebendrauja taip gerai, kaip galėtų . Draugystė , darbas, studijos nukenčia dėlto, kad dažnai suklystame iš sakydami savo mintis ar netiksliai suvokdami kitus žmones, išnežinojimo į skaudindami, { įžeisdami vienas kitą . Išmokti bendrauti, geriau suvokti ir išreikšti save išgirsti ir teisingai suprasti kitą žmogų galėtų padėti bendravimo etikos žinios.Etika yra mokslas apie gyvenimo išmini apie geresnio gyvenimo Ir sugyvenimo paieškas, apie žmogaus gyvenimo prasmės esmines problemas. Etika kartu su morale ir dorove apima visą visuomenės ir asmenybės gyvenimą . Bendravimo etika – tai taikomosios etikos dalis, kuri savomis priemonėmis sprendžia bendravimo klausimus. Ji aprėpia daug sąvokų…

 • Knygų naujienos

  Etika VIII klasei. Mąstau, bendrauju, gyvenu. Vadovėlis

  Šis etikos vadovėlis skiriamas mokiniams kaip savarankiško mokymo(si) vadovas ir mokytojams kaip mokymo priemonė. Jis parengtas pagal naująją 2008 metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo bendrąją programą ir atitinka jos keliamus reikalavimus. Visą komplektą sudarys šie leidiniai: vadovėliai „Aš, tu, mes ir pasaulis“ (5–6 kl.; išleido „Enciklopedija“), „Mąstau, bendrauju, gyvenu“ (7 kl.; išleido „Enciklopedija“), „Mąstau, bendrauju, gyvenu“(8 kl.; 2009 m. išleido „Tyto alba“) „Mąstau, bendrauju, gyvenu“ (9 kl.; „Tyto alba“, numatoma išleisti 2010 m.), „Mąstau, bendrauju, gyvenu“ (10 kl.; „Tyto alba“, numatoma išleisti 2010 m.), pratybų sąsiuviniai: 8 kl. (išleido „Tyto alba“, 2009 m.), 9 kl. („Tyto alba“, numatoma išleisti 2010 m.), 10 kl. („Tyto alba“, numatoma išleisti 2010…