• Knygų naujienos

  Lietuvos kultūra. Dzūkijos ir Suvalkijos papročiai

  Knygoje pateikiamos keturios kartografine analize paremtos studijos. Tai antras toks etnologinių tyrimų rinkinys, skirtas jau Dzūkijos ir Suvalkijos etnografiniam regionui. Jis apima šiuolaikinius gimimo socialinio įteisinimo, jaunimo iniciacinius ir kalendorinius, vestuvių ir kasdienio gyvenimo papročius.Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla

 • Knygų naujienos

  Folkloras ir gyvenimas

  Straipsnių rinkinys įvairiais folkloro gyvavimo klausimais, nagrinėjama ir vertinama asmenybių, prisilietusių prie folkloro ar paskyrusių savo gyvenimą jo tyrimui, veiklai. Prekinis ženklas: Edukologija

 • Knygų naujienos

  Lietuvių etninė kultūra. Raidos įžvalgos

  Žymios lietuvių etnologės, humanitarinių mokslų daktarės Irenos Čepienės knyga pirmiausia skirta studentams, moksleiviams ir mokytojams, tačiau ji bus naudinga visiems etnine kultūra besidomintiems skaitytojams, norintiems geriau suprasti savo protėvių ir tėvų kultūrą.Knygoje apžvelgiama lietuvių etninės kultūros raida nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Nagrinėjamos materialinės kultūros vertybių sąsajos su baltų religija ir mitologija, liaudies kūryba, tradicijomis, papročiais. Remdamasi kultūros raidos ypatumais autorė gvildena lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimo problemas, itin aktualias globalizacijos sąlygomis.Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.Prekinis ženklas: Alma littera

 • Knygų naujienos

  Istorinis buitinis šokis XVII – XIXa.

  Šiame darbe apžvelgiama XVII-XIXa. Vakarų Europos šokių kultūra: analizuojami liaudies ir diduomenės šokiai, jų stilius, atlikimo maniera, buitinio ir sceninio šokio įtaka vienas kitam. Aprašomos minėtų epochų populiariausios šokių kompozicijos, pagrindiniai žingsniai, laikysena, galvos, kojų, rankų padėtys, poros susikabinimai. Metodinis leidinys skirtas studentams, studijuojantiems šokio meną, pedagogams, dėstantiems istorinį buitinį šokį, kolektyvų vadovams bei choreografams, kuriantiems sceninio judesio ir šokio scenas dramos spektakliuose.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Lietuvių liaudies kalendorius

  Leidinyje atskleidžiamos sąsajos tarp šeimos ir kalendorinių švenčių ciklų. Aptariamas liaudies kalendorius ir kalendorinės šventės, jų papročiai, apeigos, prasmė, krikščioniškų ir pagoniškų elementų santykis, tradicijų raida. Pateikiama artimiausių dešimtmečių kilnojamų švenčių datos ir senųjų valgių receptai.Prekinis ženklas: Žuvėdra

 • Knygų naujienos

  Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais

  Šioje knygoje atskleidžiame šiuolaikinius teorinius požiūrius į antropologiją ir etnologiją, kultūros studijas; nagrinėjame tyrimų metodologijų ypatumus, siekdami sudominti žmogaus tapatybe, žmonių santykiais Europoje, paribiuose ir Lietuvoje, šiuolaikinėmis kultūros vertybėmis.Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla

 • Knygų naujienos

  DVD: Lietuvio namai

  Lapkričio mėnesį pasirodžiusiame naujame Lietuvos liaudies kultūros centro leidžiamos serijos GYVOJI TRADICIJA  filme „Lietuvio namai“ parodomi senųjų kaimų, sodybų vaizdai, stabtelėjama prie atskirų sodybos ir namų vidaus elementų, siekiama atskleisti vidinę jų tvarką ir darną, nenusileidžiančią šiuolaikinį žmogų viliojantiems (dažnai komerciniais tikslais peršamiems) kitų kultūrų modeliams, užčiuopti jaukią lietuvio prigimtin giliai įsismelkusią gimtųjų namų dvasią.Filmo kūrybinė grupė: scenarijaus autorės Nijolė Marcinkevičienė ir Vida Šatkauskienė, režisierius Juozas Javaitis.Prekinis ženklas: Lietuvos liaudies kultūros centras

 • Knygų naujienos

  Frankofonija arba prancūzų kalbos ir kultūros paplitimas pasaulyje

  Ši knyga paaiškina sąvokos frankofonija įvairias reikšmes ir nusako jų kilmę bei turinį. Didelis dėmesys skiriamas frankofonijos, kaip prancūzų kalbos ir kultūros paplitimo pasaulyje, reiškinio nušvietimui. Knygos gale pateiktos lentelės iliustruoja ir skaičiais šiandieninės prancūzų kalbos padėtį pasaulyje. Be to knygoje paaiškinami ir visi kiti terminai, turintys sąsajų su frankofonijos sklaida pasaulyje.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Tapatybė kultūrų sankirtoje. II tomas (lenkų kalba)

  Šiame mokslinių studijų rinkinyje nagrinėjamos dvi esminės šių laikų humanistikos problemos – tapatybės ir daugiakultūriškumo klausimai. Leidinyje toliau gilinamasi į aktualumo neprarandančią problematiką, kuriai buvo skirtas prieš trejus metus VPU Lenkų filologijos ir didaktikos katedros parengtas straipsnių rinkinys „Tapatybė kultūrų sankirtoje“. Šiame tome tapatybės kultūrų sandūroje problema gvildenama iš įvairių tiriamųjų perspektyvų, savo požiūrį išsako kalbininkai ir literatūrologai, sociologai ir etnologai, kultūrologai ir edukologai. Tarpdiscipliniškumas čia reiškiasi ir tuo, kad, siekdami įvairiapusiškai apžvelgti reiškinius, vienų sričių specialistai pasitelkia kitose naudojamas priemones, – kalbininkai grindžia tyrimus sociologiniais metodais, sociologai dėmesio objektu renkasi kalbą. Leidinyje pasisako įvairių šalių atstovai, savo darbuose atskleidžiantys skirtingų kultūros paribių ypatumus. Dauguma autorių atstovauja Lenkijai ir Lietuvai,…