• Knygų naujienos

  Įmonės finansų valdymas

  Vadovėlyje pateikiama finansų valdymo funkcijos, tikslas, samprata ir principai, santykiniai rodikliai, skirti analizuoti įmonės veiklai, įmonės veiklos prognozavimo ir planavimo instrumentarijus bei pinigų laiko vertė finansiniuose skaičiavimuose. Jame analizuojami strateginiai įmonės finansų valdymo klausimai, apimantys rizikos ir pelningumo vertinimą bei sąsają, verslo ir finansinių investicijų vertinimą, verslo rizikos valdymą, kapitalo kainos nustatymą, kapitalo struktūros formavimą ir valdymą, dividendų politiką, įmonės vertės valdymą bei finansavimo šaltinius ir jų struktūrą.Prekinis ženklas: Spalvų kraitė

 • Knygų naujienos

  4 valandų darbo savaitė

  ĮSPĖJAME! NESKAITYKITE ŠIOS KNYGOS, NEBENT NORITE MESTI SAVO DARBĄ. Jei vis dėlto atsivertėte šią knygą, vadinasi, nenorite sėdėti prie rašomojo stalo, kol sulauksite pensijos. Nėra nė vienos rimtos priežasties atidėlioti savo gyvenimo planų. Kad ir kokia būtų jūsų svajonė – ištrūkti iš 9–17 val. darbo rutinos, leistis į kvapą gniaužiančią tolimą kelionę, uždirbti penkiaženklę sumą per mėnesį, įdėjus kuo mažiau pastangų,… ar tiesiog MAŽIAU DIRBTI IR DAUGIAU GYVENTI. Kuo naujieji turtuoliai (NT) skiriasi nuo neskubančiųjų (N)? Pirmiesiems svarbiausia pasirinkimas. Antrieji viską kaupia pabaigai, kol supranta, kad gyvenimas praskriejo pro šalį. Dirbti sau ar kad kiti dirbtų tau? Nusipirkti viską, ko tik nori, ar veikti viską, ką tik nori, ir būti tuo, kuo nori? Ši knyga apie galimybę rinktis.…

 • Knygų naujienos

  Investicijų valdymas. Teoriniai ir praktiniai aspektai

  Monografijoje nagrinėjami aktualūs teoriniai ir praktiniai investicijų valdymo klausimai. Daugiausia dėmesio skiriama tokioms temoms: investicijos ir investuotojai, investicinių pajamų vertinimo metodai, investicijų grąža ir rizika, investicijų rinka, fundamentalioji ir techninė analizė, verslo plėtros investicinė strategija. Skiriama mokslo ir pedagoginiams darbuotojams, verslininkams, studentams ir visiems besidomintiems investavimo klausimais bei norintiems savarankiškai gauti teorinių ir praktinių žinių.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Biudžetai ir jų vykdymo kontrolė. Teorija ir praktika

  Sėkminga veikla turi būti planuojama, organizuojama, kalkuliuojamos produktų savikainos, išlaidos apskaitomos pagal vadovų poreikius, finansų struktūrą. Tokie esminiai valdymo dalykai aiškinami pirmoje knygos dalyje. Strateginių planų ir metinių biudžetų esmė, tipai, rengimo organizavimas gvildenama antroje dalyje. Finansų biudžetų: pelno, pinigų, investicijų, balanso prognozės pagrindas yra veiklos biudžetai – pardavimo pajamų, gamybos programa, pirkimų, netiesioginių išlaidų, gamybos savikainos, pardavimo, mokesčių, administracinių išlaidų. Šių biudžetų rengimo principai yra knygos pagrindinė sudedamoji dalis. Valdymo vidine atskaitomybe ir kontrole, vertinimo kriterijais, planavimo praktikos klaidomis baigiama knyga.Prekinis ženklas: Conto Litera

 • Knygų naujienos

  Valdymo apskaita

  Mokomojoje knygoje nagrinėjama valdymo apskaitos informacinė sistema, išlaidų esmė, klasifikavimas, elgesys, produkcijos savikainos skaičiavimo metodai, išlaidų, ap­imties ir pelno analizė, kainodara ir pelningumo analizė, atsargų valdymas, investicijų valdymas, biudžetų rūšys, jų sudarymo ir vykdymo procesas. Teoriniai valdymo aps­kaitos klausimų aspektai atskleidžiami juos papildant praktinėmis užduotimis, kurios pateikiamos kartu su spendimais ir atsakymais.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Apskaitos pradžiamokslis

  Ši knyga – nuosekli glausta buhalterijos studija. Čia paprastai, bet vaizdžiai, aiškinami apskaitos principai ir jų taikymas praktikoje: pinigų srautų, akcinio kapitalo ir dalijimo partneriams, verslo jungimų, pelno nesiekiančių įstaigų apskaita ir kiti svarbūs buhalterijos dalykai. Patyrusiems buhalteriams situacijų pavyzdžiai leis pamatyti savo darbą kitu kampu, o vėliau taikyti apskaitos žinias sprendžiant problemas. Studentams ir pedagogams teorija pagrįstos užduotys padės įgyti praktinių įgūdžių.Prekinis ženklas: Conto Litera

 • Knygų naujienos

  Finansai

  Knygoje dėstomi finansų mokslo pagrindai. Aiškinama finansų mokslo samprata, aptariamos pagrindinės finansų sąvokos, valstybės, įmonių ir kiti finansai, kredito rūšys ir atsiskaitymo operacijos. Teorinių žinių įtvirtinimui pateikiami finansiniai modeliai savarankiškiems praktiniams darbams.Prekinis ženklas: Homo liber

 • Knygų naujienos

  Apskaitos anglų-lietuvių kalbų aiškinamasis žodynas

  Sudaro apie 2500 angliškų terminų, aiškinamų lietuviškai iš apskaitos, audito, analizės, kontrolės, teisės ir kt. įmonių valdymui reikalingų sričių remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktai ir praktika. Skirta buhalteriams, auditoriams, analitikams, vadovams ir jų padėjėjams bei apskaitos, audito, vadybos bei pan. specialybių studentams. Žodynas pravers ir finansinių bei apskaitos tekstų vertėjams.Prekinis ženklas: Conto Litera

 • Knygų naujienos

  Palūkanų normos ir jų rizika

  Monografijoje kompleksiškai nagrinėjamos su palūkanų normomis ir palūkanų normos rizika susijusios problemos, pirmą kartą Lietuvoje jų teoriniai ir taikomieji aspektai išdėstyti susisteminus. Iš pradžių aptariami palūkanų normų teoriniai pagrindai, o toliau analizuojamos palūkanų normos Lietuvoje – jų tendencijos ir veiksniai. Daug dėmesio skiriama palūkanų normos rizikos, jos matavimo ir vertinimo metodams, palūkanų normos rizikos valdymo ir priežiūros klausimams. Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Apskaitos sąvokos

  Šioje knygoje apie 2000 apskaitos, audito, analizės, kontrolės, teisės ir kt. reikalingų įmonių valdymui sąvokų aiškinimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir praktiką. Skirta buhalteriams, auditoriams, analitikams, vadovams ir jų padėjėjams bei apskaitos, audito, vadybos ir pan. specialybių studentams.Prekinis ženklas: Conto Litera