• Knygų naujienos

  Spektras 7. Fizikos vadovėlis VII klasei

  Naujos kartos fizikos vadovėlis VII klasei, kurio autoriai – patyrę fizikos mokytojai praktikai ir mokslininkai. Vadovėlio turinys atitinka nusistovėjusią fizikos dėstymo pagrindinėje mokykloje tradiciją, tačiau mokomoji medžiaga pateikta naujoviškiau ir vaizdžiau. Pagrindinį tekstą pagyvina pavyzdžiai iš artimiausios aplinkos ir vaizdžios iliustracijos. Publikuojama nemažai praktinių darbų scenarijų. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga apibendrinama, mokiniui siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Spektras 8. Fizikos vadovėlis VIII klasei 2 dalis

  Gana „sausą“ mechanikos kursą mėginama pateikti aiškiau ir įdomiau. Publikuojama nemažai praktinių darbų scenarijų, laboratorinių darbų. Nemažai uždavinių sprendimo pavyzdžių padės mokiniams geriau suprasti formulių taikymą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga apibendrinama, siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Fizika X klasei

  Vadovėlį sudaro turinys, VII–IX klasių fizikos kurso pagrindiniai fizikiniai dydžiai ir dėsniai, skirsniais paskirstyta mokomoji medžiaga, užduočių atsakymai, dalykinė ir pavardžių rodyklė, literatūros sąrašas, panaudotų iliustracijų šaltiniai.Kurso turinys pradedamas VII–IX klasių fizikos vadovėliuose nagrinėtų pagrindinių fizikinių dydžių ir dėsnių lentele — savotiška praeito kurso santrauka. Mokomoji medžiaga paskirstyta skyriais, o pastarieji — skirsniais (paragrafais). Kiekvieno skyriaus pradžioje yra nuoroda, ko jame bus mokoma — sąrašas reiškinių, sąvokų, dėsnių ir kt. Skyrius pabaigia jų turinio santraukos. Skirsnių turinys sudarytas laikantis tokio nuoseklumo: skirsnio pradžioje paprastai pateikiami fizikinių eksperimentų aprašymai, vėliau — eksperimentų išvados ir teoriniai apibendrinimai bei nagrinėjamų reiškinių praktiniai, taikomieji aspektai. Šis mokomosios medžiagos pateikimo būdas pasirinktas atsižvelgiant į psichologines…

 • Knygų naujienos

  Fizikos testai X klasei

  Šiame leidinyje rasite 7 skirtingus testus, sudarytus pagal fizikos vadovėlį X klasei. Kievienai temų grupei pateikta po 2 skirtingus testo variantus. Testus moksleiviai galės atlikti per pamokas arba namuose savarankiškai. Jie pravers ir mokytojui, norinčiam operatyviai patikrinti moksleivių įgytas žinias. Mokytojo patogumui po kievienu testo variantu pateiktos lentelės teisingiems atsakymams įrašyti.   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Spektras 9. Fizikos vadovėlis IX klasei 1 dalis

  Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas parengtas naujos kartos fizikos vadovėlis. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus. Daug iliustracijų. Gana „sausą“ fizikos kursą mėginama pateikti įdomiau ir suprantamiau. Publikuojama nemažai praktinių darbų scenarijų, laboratorinių darbų ir uždavinių sprendimo pavyzdžių, kurie padės mokiniams geriau suprasti formulių taikymą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga apibendrinama, siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Fizika. Vadovėlis VII klasei

  „Fizika 7“ – naujas „Šok“ serijos vadovėlis. Jis darniai dera prie kitų jau išleistų ir leidžiamų šios serijos vadovėlių, yra susijęs su jais visomis serijos ypatybėmis ir medžiagos suderinamumu. Parengtas atlankos principu, kai vienoje atlankoje dėstoma viena tema. Vadovėlį sudaro penki skyriai: 1) Įvadas, 2) Šviesos pasaulyje, 3) Medžiagos ir šiluma, 4) Elektra, 5) Fizikiniai dydžiai ir jų matavimas.Skyriuje „Įvadas“ pateikiami atsakymai į klausimus „Ką sužinosiu ir ko išmoksiu?“, „Kur tai galėsiu pritaikyti?“, „Kaip tai galėsiu išmokti?“ Skyriaus apibendrinimo atlankoje įdėtas „Minčių žemėlapis“, kuris turėtų padėti aprėpti visą skyrių, nes fizikoje visos temos yra labai glaudžiai susijusios. Pagrindinės skyriuje naudojamos sąvokos yra skirtingų spalvų, o spalva reiškia temos numerį skyriuje. Jei…

 • Knygų naujienos

  Fizika. Vadovėlis XI–XII klasei. Judėjimas ir jėgos

  Skatinti fizikos dalyko patrauklumą – svarbus tiek šalies, tiek užsienio šalių edukologų, mokytojų profesinės veiklos tikslas. Atsiliepiant į šį iššūkį, parengtas naujas vadovėlis Fizika XI klasei, leidžiamas penkiomis knygomis. Pirmosios dvi Judėjimas ir jėgos bei Makrosistemos pasirodys 2012 metais, o kitas tris – Elektra ir magnetizmas, Svyravimai ir bangos, Modernioji fizika ir astronomija – numatoma išleisti vėliau. Vadovėlio paskirtį galima nusakyti teiginiu: mokiniai turi suprasti, kad gyvenime yra fizika, o fizikoje – gyvenimas. Fizikos vadovėlio turinys sudarytas taip, kad mokinys būtų skatinamas pamatyti aplinkos fizikos reiškinius, jais domėtųsi, tyrinėtų ir atrastų jų paaiškinimus. Ši veikla formuoja bendrąsias pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo ir kitas kompetencijas. Vadovėlis parašytas atsižvelgiant į Fizikos vidurinio ugdymo…