• Knygų naujienos

  Lietuvių kalbos plakatai I-IV klasei. 1 dalis

  AbėcėlėBalsiai ir priebalsiaiBalsiaiPriebalsiaiDvibalsiaiDvibalsis aiDvibalsis auDvibalsis  i(au)Dvibalsis  ieDvibalsis  eiDvibalsis  uiDvibalsis  uoKą? -ą, -ę, -į, -ųĮ ką? -ą, -ę, -į, -ųKur?Ko? (daug) -ųKas? (keli daiktai) -i(ai)Kaip? -(i)aiKą veikia? -a, -(i)aĮsidėmėtinos rašybos žodžiaiPrekinis ženklas: Lucilijus

 • Knygų naujienos

  Шаг за шагом новый 7-8. CD

  Garso įrašas „Шаг за шагом. Новый 7–8“ yra vadovėlį papildanti mokomojo komplekto dalis, skirta įtvirtinti leksinių formų ir struktūrų vartojimo, teksto klausymo ir supratimo įgūdžius.Visą mokomąjį komplektą sudaro vadovėlis, po vieną pratybų sąsiuvinį septintiesiems ir aštuntiesiems mokymo metams, garso įrašas (kompaktinė plokštelė) ir elektroninė mokytojo knyga (žr. www.presvika.lt). Vadovėlis parengtas remiantis vidurinio ugdymo užsienio kalbų bendrąja programa ir realizuoja užsienio kalbos kurso, orientuoto į kalbos mokėjimo B1 lygį, turinį.Prekinis ženklas: Mokyklinė knyga

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalbos plakatai I-IV klasei. 2 dalis

  1. Mišrieji dvigarsiai2. Žodžio dalys3. Šaknis4. Galūnė5. Priešdėlis6. Priešdėlis  į-7. Priešdėlis  iš-8. Priešdėlis  už-9. Priešdėlis  są-10. Priesaga11. Daiktavardis12. Daiktavardžių skaičiai13. Daiktavardžių linksniai14. Veiksmažodis15. Veiksmažodžio esamasis laikas (es. l.)16. Veiksmažodžio būtasis kartinis laikas (būt. k. l.)17. Veiksmažodžio būtasis dažninis laikas (būt. d. l.)18. Veiksmažodžio būsimasis laikas (būs. l.)19. Būdvardis20. Būdvardžio giminės21. Būdvardžio linksniai (vyr. g.)22. Būdvardžio linksniai (mot. g.)23. g–k24. b–p25. ž–š26. z–s27. Antonimai28. Sinonimai29. Kreipinys30. Tiesioginė kalba31. Tiesioginė kalba32. Sudurtiniai žodžiaiPrekinis ženklas: Lucilijus

 • Knygų naujienos

  Skaičių šalis. Matematika I klasei. 2-oji knyga

   Matematikos vadovėlis SKAIČIŲ ŠALIS parengtas atsižvelgiant į naujas Bendrąsias programas. Pakeistos kai kurios užduotys, iliustracijos. Dalis uždavinių palengvinti iškeliant tarpinį klausimą. Dviveiksmių užduočių liko nedaug, jos daugiausia skiriamos stipresniems mokiniams.Pataisytame vadovėlyje užduotys dar geriau priderintos mokyti diferencijuotai. Sudaryta palanki galimybė patiems mokiniams pasirinkti darbo pobūdį, diskutuoti, dirbti poromis arba didesnėmis grupėmis. Yra nemaža pamąstyti skirtų klausimų, nebaigtų teiginių diskusijoms plėtoti.Vadovėlį sudaro dvi knygos. Pirmojoje knygoje vengiama žodinio teksto. Kol ne visi mokiniai moka skaityti, užduotys pateikiamos paveikslėliais ir skaitmenimis. Smulkesniu šriftu parašytas tekstas skiriamas mokytojui, kad jis lengviau suvoktų pamokos temą ir tikslus.Prie vadovėlio leidžiami du nauji pratybų sąsiuviniai. Jie taip pat pertvarkyti pagal atnaujintas programas.SKAIČIŲ ŠALIES komplektą I klasei…

 • Knygų naujienos

  Орешек. Учебник по математике для 1 класса. Книга 1 (ŠOK)

  Matematikos mokomųjų priemonių komplekto „Riešutas“ I klasei tikslas – ugdyti vaiko matematinį mąstymą, protines galias, skatinant bendradarbiauti, ieškoti, atrasti.Prasmingos, mokymąsi skatinančios matematinės užduotys padeda geriau suprasti matematines sąvokas ir procedūras, suvokti, kaip tai susiję, taikyti įgytas žinias. Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atlankomis. Kiekvienos atlankos kairėje pusėje – lazdyno krūmas, kuriame sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma pamokos veikla.Kiekvienoje atlankoje numatoma galimybė diferencijuoti mokymą: atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodų poreikių vaikus pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys.Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, nes šio amžiaus vaikų mąstymas dar labai konkretus, remiasi vaizdiniais. Kiekvienos temos mokymas pradedamas aptariant artimiausią vaiko aplinką, dalijantis įgyta patirtimi ir išgyvenimais. Tik tada vaikams skiriamas savarankiškas darbas, darbas grupėje. Pateikiama medžiaga skatina…

 • Knygų naujienos

  Orzeszek. Podręcznik matematyki dla klasy I. Książka pierwsza (ŠOK)

  Matematikos mokomųjų priemonių komplekto „Riešutas“ I klasei tikslas – ugdyti vaiko matematinį mąstymą, protines galias, skatinant bendradarbiauti, ieškoti, atrasti.Prasmingos, mokymąsi skatinančios matematinės užduotys padeda geriau suprasti matematines sąvokas ir procedūras, suvokti, kaip tai susiję, taikyti įgytas žinias. Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atlankomis. Kiekvienos atlankos kairėje pusėje – lazdyno krūmas, kuriame sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma pamokos veikla.Kiekvienoje atlankoje numatoma galimybė diferencijuoti mokymą: atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodų poreikių vaikus pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys.Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, nes šio amžiaus vaikų mąstymas dar labai konkretus, remiasi vaizdiniais. Kiekvienos temos mokymas pradedamas aptariant artimiausią vaiko aplinką, dalijantis įgyta patirtimi ir išgyvenimais. Tik tada vaikams skiriamas savarankiškas darbas, darbas grupėje. Pateikiama medžiaga skatina…

 • Knygų naujienos

  Музыка. I klasei

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti. Šis muzikos vadovėlis skirtas nelietuvių bendrojo lavinimo mokykloje besimokantiems pirmokams ar darželio auklėtiniams. Knygelėje rasite 70 įvairių liaudies dainelių – rusų, baltarusių, ukrainiečių, lenkų, lietuvių, latvių, estų, vokiečių, anglų, prancūzų ir netgi totorių. Knygelė iliustruota linksmais ir spalvingais E. Gelažiūtės piešinėliais.Prekinis ženklas: Kronta

 • Knygų naujienos

  Riešutas. Matematika I klasei. 3-oji knyga

  Serijos ŠOK matematikos vadovėlio komplekto RIEŠUTAS trečioji knyga.Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atlankomis. Kiekvienos atlankos kairėje pusėje — lazdyno krūmas, kuriame sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma pamokos veikla. Kiekvienoje atlankoje numatyta galimybė diferencijuoti mokymą: atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodų poreikių mokinius pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys.Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, nes pirmokų mąstymas dar labai konkretus, paremtas vaizdiniais. Kiekvienos temos mokymas pradedamas aptariant artimiausią vaiko aplinką, dalijantis jo įgyta patirtimi ir išgyvenimais. Tik paskui mokiniams skiriamas savarankiškas darbas, darbas grupėje. Pateikiama medžiaga skatina vaikus fantazuoti, savarankiškai ieškoti užduoties atlikimo būdų, daryti išvadas pasakojant bei klausant kitų, padėti, paaiškinti silpnesniems, aktyviai dirbti pamokoje pasitelkiant visus pojūčius, judėjimą. Vadovėlyje siūlomos apibendrinamosios pamokos — riešutėlių derlius…