• Knygų naujienos

  Projektas „Laikas“. Užduotys 1-2 klasės mokiniams. Serija „Zebras“

  Serijos „Zebras“ projektų sąsiuviniai skiriami pradinės mokyklos pasaulio pažinimo pamokoms. Mokiniai atlieka projektus pagal savo pomėgius ir gebėjimus. Dirbdami individualiai, poromis ar grupėmis stebi, tyrinėja, vertina, mokosi planuoti, kelti klausimus, ieškoti sprendimo būdų.Sąsiuvinio gale esančioje įsegėlėje segami projektų sąsiuvinio lapai ir papildoma medžiaga – kuriamas asmeninis projektų aplankas.Integruotų projektų seriją „Zebras“ sudaro: • projektų sąsiuviniai mokiniams;• metodinės rekomendacijos su dalijamąja medžiaga mokytojui.I–II klasė:Laikas Kūnas ir sveikataIII–IV klasė: Kelionė laiku Žiniasklaida ir vartotojaiŽemė ir visataPrekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Żołądź. Poznawanie świata. Podręcznik dla klasy II. Książka druga (ŠOK)

  Pasaulio pažinimo mokymosi komplekto „Gilė“ medžiaga pateikiama šiam vaikų amžiui būdingais aspektais – žaidimais, aktyvia veikla, kūryba. Nagrinėjamos vaikams svarbios bei aktualios temos. Atsižvelgiama į vaikų gebėjimus ir žinias, ugdomos ir plėtojamos kompetencijos.Didelis dėmesys skiriamas mokinių veiklos planavimui. Pamokos veiklos planas pateikiamas kiekvienoje atlankoje. Sutartiniais ženklais žymima tiriamoji veikla (tyrimai, bandymai, stebėjimai, eksperimentai), patirties sklaida (pokalbiai, pasakojimai, diskusija ir kt.), kūrybinė veikla (karpau, lankstau, piešiu, klijuoju, vaidinu ir kt.), žaidimai, veiklos atlikimo būdai (individualus, poromis, grupėmis), informaciniai šaltiniai (knygos, TV, internetas ir kt.), pratybų sąsiuvinio užduotys.„Gilės“ vadovėlio II klasei pirmoje vadovėlio knygoje „Daiktų ir medžiagų pasaulyje“ dėmesys kreipiamas į svarbiausius gamtos ir žmonių rankų sukurtus objektus, atmosferos bei fizikinius reiškinius;…

 • Knygų naujienos

  Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. II klasei. 1 dalis

  Prieš metus „Šviesos“ leidykla išleido naują pasaulio pažinimo komplektą I klasei „Raktas, atrakinantis visas Pasaulio pažinimo karalystės duris“. Džiugu, kad daugelis mokytojų iš karto jį pastebėjo ir dabar naujas vadovėlis sėkmingai gyvuoja mokyklose, teikdamas pažinimo džiaugsmą dideliam būriui pirmokų.  Kitiems mokslo metams leidžiamas komplektas II klasei. Tie patys, tikimės, mokinių jau pamėgti veikėjai Eglė, Laurynas, Ignas, Aistė ir dėdė Juozas lydi mokinius toliau. Pasaulio ribos plečiasi, atsiranda vis daugiau naujų aplinkos detalių, Lietuva, jos kaimynės, miškas, upė, sveikata. Temų gausėja. Vadovėlis veda vaikus pirmyn. Autorės išlaiko I klasėje pasirinktą dėstymą, motyvuojantį mokinius ir skatinantį patiems daugiau domėtis, tirti, pažinti. Dvi vadovėlio knygas lydi du pratybų sąsiuviniai ir mokytojo knyga.  Prekinis ženklas:…

 • Knygų naujienos

  Tišku tašku. Dailė ir technologijos 2 klasei

  II klasės dailės ir technologijų vadovėlio „Tišku tašku“ komplektas parengtas pagal naujas Bendrąsias programas. Šis vadovėlis siejasi su jau išleistais serijos „Šok“ vadovėliais II klasei. Temos lengvai derinamos su lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“, pasaulio pažinimo vadovėlio „Gilė“, matematikos vadovėlio „Riešutas“ ir etikos vadovėlio „Nendrė“ temomis.  Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis Pratybų sąsiuvinis Metodinės rekomendacijos (rasite čia.     Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį. Vadovėlis II klasei. 1 knyga

  Vadovėlis parengtas taip, kad mokinys galėtų tiek mokytis savarankiškai, tiek ir ugdytis gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, dalytis patirtimi, dirbti dviese su draugu ir grupėje. Mokiniai skatinami kritiškai mąstyti, tyrinėti, spręsti problemas, diskutuoti bei kūrybiškai dirbti. Lietuvių kalbos mokymasis vadovėlyje siejamas su aktyvia praktine mokinių veikla.Vadovėlio medžiaga pritaikyta ir skirtingų mokymosi poreikių mokiniams, atsižvelgiama į mokinių mokymosi stilius, gebėjimus, savarankiškumo lygį.Antrokai lietuvių kalbos mokysis lydimi jiems jau pažįstamų veikėjų, naudodamiesi ta pačia sutartinių ženklų sistema kaip ir pirmoje klasėje. Svarbi dalykinė informacija, lietuvių kalbos taisyklės vadovėlyje pateikiamos suprantama ir aiškia forma – kalbantis vaikams ir pramanytam personažui Klausiukui. Vadovėlio užduotys ir klausimai skatina mokinius naują mokomąją medžiagą sieti su jau anksčiau…