• Knygų naujienos

  Пёстрые страницы. Rusų kalba III klasei. 2-oji knyga

   Учебный комплект по русскому языку «Пёстрые страницы» содержит 3 книги. Каждая книга содержит в себе раздел «Читалочка» с материалами для уроков чтения и раздел «Русский язык» с заданиями и упражнениями. К разделу «Русский язык» прилагаются 3 рабочие (дидактические) тетради. В комплект входит «Книга для учителя». Читалочка. Уроки чтения должны строиться так, чтобы художественное слово воздействовало не только на сознание, но и на чувства учеников, вызывало у них желание стать лучше, помогало им понять, к какому типу человеческих взаимоотношений нужно стремиться.Предлагаемый материал для чтения разделён на рубрики, которые свободно чередуются во всех трёх книгах. Каждая рубрика содержит произведения, которые объединены общей тематикой и внутренней логикой.Русский язык. Основной целью обучения русскому языку…

 • Knygų naujienos

  Orzeszek. Podręcznik matematyki dla klasy III. Książka pierwsza (Serija „ŠOK“)

  III klasės matematikos vadovėlio ,,Riešutas“ komplektas parengtas pagal Bendrąsias programas. Jo tikslas – padėti mokiniams įgyti tokią matematikos žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, kuri leistų jiems spręsti savo kasdienio gyvenimo problemas, sėkmingai mokytis, skatintų domėtis matematika. Užsibrėžto tikslo įgyvendinimas tęsiamas pagal šias matematikos sritis: skaičių ir skaičiavimų, reiškinių, geometrijos, matų ir matavimų, statistikos. Toliau ugdomas matematinis komunikavimas ir mąstymas, problemų sprendimas, mokėjimas mokytis ir vertybinės nuostatos. Mokomoji vadovėlio atlankos medžiaga suskirstyta į keturias dalis: teorinę, kurios turinys aptariamas su visa klase, ir tris praktinės veiklos dalis. Teorinėje dalyje pristatoma integruojama tema (problema, situacija). Pirmąją praktinės veiklos dalį sudaro probleminiai klausimai, kurie padės mokiniams iškelti mokymosi uždavinius. Ši dalis teoriją sieja…

 • Knygų naujienos

  Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. III klasei. 2-oji knyga

   Pasaulio pažinimo kursu RAKTAS siekiama:leisti mokiniams pažinti juos supančią gamtinę, socialinę ir kultūrinę tikrovę; skatinti žmogaus ir visuomenės vertybinį santykį su aplinkiniu pasauliu; ugdyti ekologinį sąmoningumą, atsakomybę už poveikį aplinkai; padėti mokiniams suvokti žmonių tarpusavio santykių normas, skatinti (mokyti) juos paisyti gerbūvio ir bendravimo taisyklių; ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius bei įpročius; supažindinti mokinius su doriniais (dorovės, elgesio) ir pilietiniais (tapatumo) principais.Vadovėlio herojai yra 5: 4 vaikai ir dėdė Juozas. Eglė ir Laurynas — miesto mokyklos pirmaklasiai. O Aistė ir Ignas gyvena ir mokosi kaime. Visi jie guvūs, protingi, rimtai žiūrintys į mokymąsi, tačiau jie ir labai skirtingi. Skiriasi jų charakterio ypatybės, pomėgiai, gyvenamoji aplinka ir t. t. Šie…

 • Knygų naujienos

  Golden key. Pupil’s book. Anglų kalba III klasei. 3-oji knyga. 2 m.m.

  Anglų kalbos vadovėlis III klasei GOLDEN KEY skirtas antriesiems ankstyvojo anglų kalbos mokymo metams. Tai europietiškus standartus atitinkantis naujos vadovėlių serijos „Šok“ anglų kalbos vadovėlis, sistemingai suderintas su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais. Mokslo metų pabaigoje mokiniai gebės pasiekti pirmosios užsienio kalbos pradinės pakopos lygį, vedantį link A.1.2. lygio.Vadovėlio komplekto naujovė — Kalbų aplankas. Mokytojo padedamas mokinys aplanke kaupia savo atliktus darbus, liudijančius pasiektą pažangą. Aplankas yra puiki priemonė, leidžianti tėvams ir mokytojams sužinoti apie mokinio pasiekimus.Įdomūs vadovėlio tekstai, žaismingos užduotys padės pamėgti anglų kalbą ir jos mokantis įgyti daug vertingų žinių apie pasaulį.Komplektą sudaro:vadovėlis (Pupil’s Book) (1-oji, 2-oji, 3-ioji knyga)pratybų sąsiuvinis (Activity Book)mokytojo knyga (Teacher’s Book)kompaktinis diskastestaižodyno kortelės.Dailininkas dizaineris Kostas…

 • Knygų naujienos

  Golden key. Pupil’s book. Anglų kalba III klasei. 2-oji knyga. 2 m.m.

  Anglų kalbos vadovėlis III klasei GOLDEN KEY skirtas antriesiems ankstyvojo anglų kalbos mokymo metams. Tai europietiškus standartus atitinkantis naujos vadovėlių serijos „Šok“ anglų kalbos vadovėlis, sistemingai suderintas su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais. Mokslo metų pabaigoje mokiniai gebės pasiekti pirmosios užsienio kalbos pradinės pakopos lygį, vedantį link A.1.2. lygio.Vadovėlio komplekto naujovė — Kalbų aplankas. Mokytojo padedamas mokinys aplanke kaupia savo atliktus darbus, liudijančius pasiektą pažangą. Aplankas yra puiki priemonė, leidžianti tėvams ir mokytojams sužinoti apie mokinio pasiekimus.Įdomūs vadovėlio tekstai, žaismingos užduotys padės pamėgti anglų kalbą ir jos mokantis įgyti daug vertingų žinių apie pasaulį.Komplektą sudaro :vadovėlis (Pupil’s Book) (1-oji, 2-oji, 3-ioji knyga)pratybų sąsiuvinis (Activity Book)mokytojo knyga (Teacher’s Book)kompaktinis diskastestaižodyno kortelės.Dailininkas dizaineris…

 • Knygų naujienos

  Страна чисел. Skaičių šalis. Matematika 3 klasei. 2-oji knyga

  Учебник для 3 класса состоит из 2 книг: в первой – 72 страницы, во второй – 64. Эта книга предназначена для второго полугодия. Предметная и методическая система учебника соответствует разному уровню подготовки учеников и отвечает логике начального обучения математике. Книга побуждает любознательность учеников, желание учиться, создавать свои задания, беседовать на темы по познанию окружающей среды. Содержание учебника ориентировано не на отрывочные знания, а на присущую математике строгую систему, на приобретение умений по применению этих знаний в повседневной жизни, на развитие соответствующих компетенций. В наиболее благоприятное время ученики выбирают один из представленных на с. 62–63 продолжительных проектов и выполняют его в течение нескольких недель.Prekinis ženklas: Šviesa