• Knygų naujienos

  Projektų mozaika. Informacinės technologijos VII-VIII klasei. 1-oji knyga

  ŠOK serijos informacinių technologijų vadovėlis VII–VIII klasei, sistemingai derantis su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais.Vadovėlio medžiaga pateikiama projektų rengimo metodu – naujų dalykų vaikai mokosi atlikdami praktinius darbus. Naujos sąvokos ir teorija aiškinama tada, kai jų prireikia konkrečiam darbui atlikti. Perteikiant žinias, remiamasi jau įgyta vaikų patirtimi ir praktiniais įgūdžiais. Aprašomų projektų temos siejamos su mokinių gyvenimu, jų aplinka, interesais. Vadovėlyje yra ir integruotų projektų – jais galės pasinaudoti lietuvių kalbos, geografijos, matematikos, fizikos, technologijų, rusų kalbos ir kitų dalykų mokytojai. Keturių vadovėlio skyrių („Informacija kompiuteryje“, „Skaičiuoklė“, „Tekstų rengimas kompiuteriu“, „Pateiktys ir pristatymai“) medžiagą papildo du pratybų sąsiuviniai. Juose mokiniai ir mokytojai kiekvienai temai ras naujų užduočių, projektų idėjų, darbų įsivertinimo pavyzdžių.…

 • Knygų naujienos

  Naujasis Kodėlčius. Informacinės technologijos 7-8 klasei

  Tai vadovėlio „Kodėlčius. Informacinės technologijos 7–8 klasei“. pataisytas ir papildytas leidimas atsižvelgus į atnaujintą Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų informacinių technologijų programą. Vadovėlis yra atvartų struktūros: vienai temai paprastai skiriamas vienas atvartas. Mokomoji medžiaga dėstoma glaustai, kiekviena tema skirta konkrečiam darbui sukurti. Pagrindinis dėmesys skiriamas ne įrankiams, bet būdams, kaip gali būti siekiama tikslo. Pasirinkta mokomosios medžiagos pateikimo forma – dialogai. Būtent klausimų ir atsakymų forma leidžia ne tik eiti link siekiamo tikslo, bet ir aptarti kitus variantus, pasiaiškinti, kodėl jie nepriimtini ar kas nutiktų (ar pasikistų), pasirinkus juos.Naujoje vadovėlio laidoje nebėra kompiuterinio konstravimo („Imagine Logo“) skyriaus (kompiuteriniam konstravimui išleista atskira mokomoji knyga J. Aušraitė A. Žandaris „Kodėlčius moko(si) Imagine Logo“),…

 • Knygų naujienos

  Informacinės technologijos. Pasirenkamasis modulis. Programavimas C++ kalba. Vadovėlis XI–XII klasei

  Vadovėlis XI–XII klasei apima visą turinį, apibrėžtą atnaujintoje Vidurinio ugdymo informacinių technologijų išplėstinio kurso programavimo modulio programoje. Vadovėlis skiriamas XI–XII klasės mokiniams ir tiems, kurie nesimokė programavimo C++ kalba IX–X klasėje. Mokomosios medžiagos, padėsiančios greitai įveikti patirties stygių, yra pakankamai. Pirmasis skyrius parengtas, siekiant išlaikyti medžiagos pateikimo nuoseklumą ir vientisumą. Vadovėlio skyrių ir skyrelių struktūra yra vienoda. Kiekvienas skyrius pradedamas trumpu apibūdinimu, o skyrelis – supažindinimu su pagrindinėmis sąvokomis ir teiginiais. Skyrelio pabaigoje prisimenama, ko buvo mokytasi, pateikiama klausimų ir užduočių. Skyreliai skirstomi į smulkesnes dalis, kurios yra logiškai užbaigtos ir apima tam tikrą, nedidelę skyrelio medžiagos dalį. Vadovėlyje pateikiama ne tik programų fragmentų, bet ir visų programų tekstų. Jie…

 • Knygų naujienos

  Projektų mozaika. Informacinės technologijos V-VI klasei. 2-oji knyga

   Šiame dviejų dalių informacinių technologijų vadovėlyje PROJEKTŲ MOZAIKA remiamasi projektų rengimo metodu — naujus dalykus stengiamasi pateikti taip, kad vaikai mokytųsi atlikdami praktines užduotis. Naujos sąvokos ir teorinės žinios aiškinamos tada, kai jų prireikia konkrečiai užduočiai atlikti. Vadovėlyje aprašomų projektų temos siejamos su mokinių gyvenimu, jų aplinka, interesais. Atlikdami įvairias užduotis mokiniai skatinami aptarti juos su klasės draugais ir mokytoju, pristatyti parengtus projektus kitų dalykų mokytojams, tėveliams. Yra integruotų projektų — jais galės pasinaudoti lietuvių kalbos, dailės, technologijų, gamtos mokslų, matematikos mokytojai.Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.Apipavidalino Agnius Tarabilda. Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Kompozicija 2D–3D. Mokomoji knyga

  Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dizaino katedros vedėjo doc. Alvydo Jonaičio parengta knyga „Kompozicija 2D–3D“ priskirtina vertingai mokomojo pobūdžio literatūrai, padedančiai įvairių meno sričių atstovams sėkmingiau įsisavinti kompozicijos pagrindus. Tad knyga skirta ne tik Kauno kolegijos, bet ir kitų aukštųjų meno mokyklų dėstytojams ir studentams, vidurinių ar meno mokyklų mokytojams, moksleiviams, dailės studijų atstovams.Knygoje pateikiama susisteminta ir apibendrinta informacija apie dvimatės ir trimatės kompozicijos ypatybes. Leidinyje pateiktas dviejų ir trijų dimensijų kompozicijų sulyginimas, išryškinantis jų panašumus ir skirtumus. Knygos struktūra padeda skaitytojui tikslingai susipažinti tiek su teoriniais, tiek ir su praktiniais kompozicijos kūrimo aspektais. Aptarta teorinė medžiaga gausiai iliustruojama praktiniais meniniais pavyzdžiais – taip knygos autorius siekia mokymo ir…

 • Knygų naujienos

  Grafinio dizaino pagrindai

  Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dizaino katedros dėstytojos Gintarės Jarašienės knygoje „Grafinio dizaino pagrindai“ pateikiama susisteminta tekstinė ir vaizdinė medžiaga apie pagrindines grafinio dizaino meninės raiškos priemones ir principus. Knygos skyriuose išsamiai apibūdinama grafinio dizaino objekto esmė, supažindinama su optinės iliuzijos reikšme grafiniam vaizdavimui, vizualinio stiliaus ir prekių ženklų kūrimo principais. Pateikiamos pagrindinės spalvos raiškos ypatybės, proporcijos ir mastelio ypatumai, šrifto struktūros ir komponavimo principai. Pateikiant tam tikrus grafinio dizaino pavyzdžius, parodoma, kaip dvimatės kompozicijos priemonės veikia įvairius grafinio dizaino objektus.Ši mokomoji priemonė yra skirta dizainą studijuojantiems aukštųjų mokyklų studentams, dailės gimnazijų ir specializuotų vidurinių moksleiviams, kaip metodinė priemonė – dėstytojams ir mokytojams. Taip pat visiems tiems, kurie domisi…

 • Knygų naujienos

  Projektų mozaika. Informacinės technologijos V-VII klasei. 1-oji knyga

  Šiame dviejų dalių informacinių technologijų vadovėlyje PROJEKTŲ MOZAIKA remiamasi projektų rengimo metodu — naujus dalykus stengiamasi pateikti taip, kad vaikai mokytųsi atlikdami praktines užduotis. Naujos sąvokos ir teorinės žinios aiškinamos tada, kai jų prireikia konkrečiai užduočiai atlikti. Vadovėlyje aprašomų projektų temos siejamos su mokinių gyvenimu, jų aplinka, interesais. Atlikdami įvairias užduotis mokiniai skatinami aptarti juos su klasės draugais ir mokytoju, pristatyti parengtus projektus kitų dalykų mokytojams, tėveliams. Yra integruotų projektų — jais galės pasinaudoti lietuvių kalbos, dailės, technologijų, gamtos mokslų, matematikos mokytojai.Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.Apipavidalino Agnius Tarabilda.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Informacinės technologijos 7-8 klasei

  Vadovėlis skiriamas VII–VIII klasės mokiniams. Jame toliau aiškinama, kaip tvarkyti kompiuteryje esančią informaciją, gilinamasi į rašyklės„Microsoft Word“ galimybes, mokoma parengti sudėtingesnius dokumentus, tinklalapius. Be to, supažindinama su interneto naršykle „Internet Explorer“ ir pateikčių rengykle „PowerPoint“, mokoma skaičiuoti naudojant skaičiuoklę „Excel“ ir konstruoti su programa „Imagine Logo“.  Praktinio pobūdžio medžiaga pateikiama paprastai ir aiškiai, gausiai iliustruota. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra integruotų užduočių, kurias atlikdami kartu su kitų dalykų maokytojais mokiniai gilins matematikos, fizikos, geografijos, kalbų, istorijos, technologijų, dailės žinias. Vadovėlis dera su 2006 m. išleistu tų pačių autorių vadovėliu V–VI klasei ir kompaktiniu disku.   Dailininkas Giedrius Petraitis.   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Kodėlčius. Informacinės technologijos 5-6 kl. II dalis

  Labai tinkamas autorių pasirinkimas pamokai skirti 2 puslapių apimties medžiagą. Itin puiku, kad visa pamoka yra matoma viename vadovėlio atvarte. Pakankamai didelėse puslapių paraštėse teikiama informacinė medžiaga lakoniška, aiški, neblaškanti dėmesio. Mokinio dėmesys kreipiamas į pamokos medžiagą. Pamokose dominuoja vaizdinė medžiaga. Tai labai svarbu, turint omenyje, kad tokio amžiaus mokiniai mažiau atidūs ir sunkiau įsimena rašytinę medžiagą. Labai vykęs autorių sumanymas visas sritis teikti dalimis – tai leidžia visapusiškai supažindinti mokinius su kompiuterio galimybėmis, taikymu, panaudojimu jau penktoje klasėje. Dauguma kitų vadovėlių autorių yra pasirinkę patogesnį rašymo būdą: pateikia atskirų Išsilavinimo standartuose numatytų skyrių medžiagą iš karto . „Kodėlčiaus“ autoriai siekia mokiniui teikti žinias kompleksiškai iš visų sričių – tai…