• Knygų naujienos

  Prima A2. Deutsch fur Jugendliche. Band 4. Vokiečių kalba 9 klasei (IV m.m.)

  Vokiečių (antrosios užsienio) kalbos vadovėlis.Vokiečių (antrosios užsienio) kalbos vadovėlio ketvirtiesiems mokymo metams PRIMA 4 komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis + CD, kompaktinė plokštelė (vadovėlio klausymo užduotys), mokytojo knyga.Iliustravo Lukaš Fibrich.Lietuviškąjį leidimą parengė Violeta Katinienė, Povilas Villuveit.Ilgalaikį vokiečių kalbos ketvirtųjų mokymo metų planą rasite čia.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Matematika gimnazijų 1 klasei.1-oji knyga

  Naujas matematikos vadovėlis skiriamas gimnazijų I klasės mokiniams, besimokantiems matematikos pagal bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo IX–X klasių matematikos programą ir ketinantiems XI–XII klasėse pasirinkti išplėstinį matematikos mokymosi kursą.Autoriai siūlo vadovėlį, kuris atitinka naują dėstomo dalyko turinį ir gimnazijose besimokančių mokinių poreikius. Naujajame vadovėlyje rasite ir įvairių matematikos mokymosi metodikų.Vadovėlio teorinė medžiaga papildyta keliomis bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo IX–X klasių matematikos programos 2007 m. projekte nepaminėtomis temomis. Didelis dėmesys skiriamas bendruosius ir dalykinius gebėjimus ugdantiems uždaviniams:užduotys faktams ir naujoms procedūroms tiesiogiai taikyti;užduotys, reikalaujančios supratimo, analizės ir sintezės, taikant žinias sudėtingesnėse situacijose;užduotys, reikalaujančios nestandartinio, netradicinio, originalaus mąstymo gebėjimų;užduotys, ugdančios matematinio komunikavimo, problemų sprendimo, mokėjimo mokytis gebėjimus;užduotys, skatinančios domėjimąsi matematika.Šio vadovėlio…

 • Knygų naujienos

  Psichologija. Vadovėlis IX–X klasėms

  Lietuvos mokyklose psichologija dėstoma kaip pasirenkamasis dalykas IX–X ir XI–XII klasėse dvejus mokslo metus pagrečiui. Šis vadovėlis skirtas pirmųjų dvejų metų psichologijos mokymo ir mokymosi etapui. Vadovėlio turinys konkretizuoja ir padeda įgyvendinti naująją 2008 metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo psichologijos pasirenkamojo dalyko bendrąją programą IX–X klasėms. Be kitų tikslų, jis turi tikslą parengti mokinius dirbti su XI–XII klasių PSICHOLOGIJOS vadovėliu.Šiame aukščiausios kompetencijos autorių grupės parengtame vadovėlyje siekiama orientuotis į švietimo dokumentuose apibrėžtą plačią psichologijos kurso paskirtį – plėsti mokinių humanitarinį išsilavinimą, skatinti analizuoti ir geriau suprasti savo ir kitų žmonių elgesio psichologines priežastis, atskleisti psichologinės pagalbos sau ir kitiems galimybes, ugdyti santykių su savimi, kitais ir pasauliu harmonizavimo…

 • Knygų naujienos

  Ekonomika IX-X klasei

  Vadovėlyje populiariai, suprantamai išaiškintos pagrindinės ekonomikos sąvokos: paklausa ir pasiūla, rinkos ekonomika, verslininkystė, pinigai, bankų sistema, infiacija ir nedarbas, ekonomikos augimas, pasaulio ekonomika. Pateikiami kontroliniai klausimai.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Etika 7-9 klasei

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti. Šioje knygoje yra 64 etikos pamokos, skirtos VII–IX klasėms. Tai puikus vadovėlis – istorijų knyga mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. Pagrindinis vadovėlio veikėjas sprendžia ne tik gyvenimiškas, bet ir etines, filosofines, psichologines bei logines problemas, kurios aptariamos beletristinėse istorijose, trumpuose teoriniuose įvaduose bei vadovėlyje pateiktose užduotyse ir pratimuose. Vadovėlio neverta skaityti tiems, kurie tikisi rasti galutinius atsakymus (doro elgesio receptų ir taisyklių bei tuščių postringavimų apie moralę). Vadovėlio tikslas – kelti kuo daugiau klausimų, skatinti stebėti įprastus dalykus ir suvokti, kad tu esi žmogus – žmogus tarp kitų žmonių. Vadovėlis 2001 m. laimėjo I-ąją LR švietimo ir mokslo ministerijos premiją.Prekinis ženklas: Kronta

 • Knygų naujienos

  Laikas 9. Istorijos vadovėlis IX klasei 1 dalis

  „Laikas 9“ – trečiasis naujos kartos istorijos mokymo priemonių projekto „Laikas“ vadovėlis IX klasei. Jame apžvelgiami įvykiai nuo Apšvietos epochos iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Iš 45 temų net 20 skiriama Lietuvos istorijai. Skyriuose pateikiama rubrikų istorijos tyrimo metodams ugdyti, projektams vykdyti, papildomos skaitinių pobūdžio medžiagos, žinių patikros puslapiai.Prekinis ženklas: Briedis