• Knygų naujienos

  Kanceliarinės kalbos patarimai. 5-asis patais. leid.

  Šiame knygos leidime pateikti pataisyti ir papildyti kanceliarinės kalbos patarimai. Juose sudėti šios srities terminai ir specialią reikšmę įgiję žodžiai. Knyga sudaryta taip, kad skaitytojas ne tik rastų reikiamus faktus, bet ir juos suprastų. Pirmiausia keliama, kas tinkama ir vartotina, o nevartotini dalykai ir atvejai paprastai minimi po teiktinųjų variantų. Knyga naudinga ne tik raštinių darbuotojams, bet ir daugeliui mūsų krašto gyventojų.Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

 • Knygų naujienos

  Stilistikos darbų rinktinė

  Į rinktinę sudėti žinomo Vilniaus universiteto profesoriaus, savito stiliaus mokslininko, nuoseklaus gimtosios kalbos puoselėtojo Juozo Pikčilingio straipsniai, gvildenantys stilistikos problemas, kalbos ir stiliaus kultūros, mokinių stiliaus ugdymo, teksto stilistikos, mokslinio, meninio, publicistinio ir kanceliarinio stiliaus dalykus. Taip pat pateikiama žiupsnelis recenzijų, atsiminimų apie garsiuosius zanavykus, paties autoriaus vaizdingo ir įtaigaus stiliaus pavyzdžių, rodančių jo meilę gyvajai šnekamajai kalbai. Skiriama mokslininkams, stilistikos dėstytojams, studentams, mokytojams ir mokiniams, leidyklų redaktoriams, spaudos, radijo ir televizijos darbuotojams – visiems, kam rūpi lietuvių kalbos likimas.Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

 • Knygų naujienos

  Teksto gilumas. Semiotiniai etiudai

  Literatūros tyrinėtojo, semiotiko, kritiko ir leidėjo Sauliaus Žuko (gim. 1952) knygą Teksto gilumas sudaro straipsniai, parašyti per du praėjusius dešimtmečius. Pagrindinis dėmesys šiuose semiotiniuose etiuduose skiriamas konkrečių tekstų aptarimui. Vienuose – galbūt labiausiai Vaižganto „Dėdžių ir dėdienių“ ištraukos analizėje – atviriau demonstruojamas semiotinis metodas, nuosekliai ir išsamiai pristatomi semiotinės teksto analizės etapai. Kituose tekstuose semiotinė metodika derinama su eseistiniu kalbėjimu apie literatūrą, fotografiją, reklaminius skelbimus. Dailininkas Zigmantas ButautisPrekinis ženklas: Baltos Lankos

 • Knygų naujienos

  Fun And Puzzles In Modern Scandinavian Studies

  ”Fun and Puzzles in Modern Scandinavian Studies” is a collection of articles by Scandinavists from around the globe. By presenting their recent scholarly findings, this volume covers a broad range of topics in Scandinavian linguistics, mythology, literature and sociology.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Tekstai ir kontekstai: interaktyvios perspektyvos

  Rinkinys „Tekstai ir kontekstai: interaktyvios perspektyvos“ skiriamas pirmiausia tyrėjams humanitarams, tačiau jis gali būti įdomus ir naudingas mokytojams, studentams, vyresniųjų klasių mokiniams. Rinkinio straipsniai pagal vyraujančias metodologijas ir tyrimo objektus suskirstyti į du skyrius –„Lingvistiniai ir ekstralingvistiniai teksto parametrai“ ir „Konteksto vaidmuo teksto kūrimo/suvokimo strategijoje“. Tačiau, reikia pažymėti, kad toks skirstymas yra gana sąlygiškas, nes visi darbai skirti antraštėje nurodytai problemai, taigi probleminiu požiūriu rinkinys gana vientisas. Straipsnių autoriai aiškinasi teksto prasmės formavimosi, skleidimosi ir transformacijos procesą sinchroniniu, diachroniniu bei panchroniniu aspektu, mikrokonteksto ir makrokonteksto įtaką grožinio ir kitų tipų teksto refleksijai; tiria prasmės formavimosi tekstinės raiškos hermeneutiką.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Prūsų kalbos tyrinėjimai. 2 dalis

  Monografija susideda iš 4 skyrių: I skyrius skirtas fonetikos dalykams (prūsų kalbos reiškiniai gretinami su kuršiškais). II skyriuje analizuojami apofonijos klausimai, aptariama kaitybinė balsių kaita veiksmažodžio sistemoje. III skyriuje naujai aiškinama įdomesnių prūsiškų žodžių, daugiausia veiksmažodžių, etimologija. IV skyrius skirtas tekstologijos klausimams. Apžvelgiami katekizmų vokiško ir prūsiško teksto skirtumai, susiję su bažnytine praktika.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla