• Knygų naujienos

  Kultūra kaip žinia. Nuo ženklo iki teksto

  Ši mokomoji knyga bando supažindinti skaitytoją su šiuolaikiniu požiūriu į kultūrą kaip sudėtingą informacijos ir komunikacijos sistemą. Toks tiksliaisiais mokslais, jų universalia metodika grįstas požiūris, kai pasitelkiami naujausi mokslinės analizės modeliai ir teorijos, ypač produktyvus analizuojant sudėtingiausią iš žmogaus sukurtų semiotinių sistemų – kultūrą ir jos posistemę – meną.  Knygos tikslas – vienas iš pirmųjų bandymų mūsų humanitarinių mokslų studijų praktikoje šitą gana naują, daugelio žymiausių pasaulio mokslininkų požiūrį susisteminti, aiškiau suvokti tų metodikų galimybių diapazoną analizuojant ir tyrinėjant humanitarinių mokslų, meno reiškinių problematiką.Prekinis ženklas: Ciklonas

 • Knygų naujienos

  Bibliografijos teorija

  Mokomojoje knygoje pateikiama vientisa bibliografijos teorinių žinių visuma, atskleidžiama bibliografinių objektų, procesų ir reiškinių esmė. Daug dėmesio skiriama pagrindinėms sąvokoms ir bibliografijos mokslo kaip mokslinės veiklos srities ir mokslinių žinių sistemos sandarai, bibliografijos koncepcijoms. Leidinio pabaigoje yra mokomasis bibliografijos terminų žodynėlis. Knyga gali būti naudinga bibliografams, kitų specialybių studentams, o ketvirtasis jos skyrius – ir doktorantams.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje

  Monografijoje aptariami metodologiniai medijų tyrimo aspektai, komunikacijos technologijų kaita tradicinėje ir tinklaveikos (skaitmeninėje) visuomenėje turinio, raiškos ir interaktyvumo požiūriais. Atskleidžiamas teisinis žurnalistinės veiklos reglamentavimas, žiniasklaidos organizacijos funkcionavimo principai. Analizuojama žurnalistikos kūrinio turinys ir forma, žanrų teorija, žurnalisto ir šaltinio santykis. Tiriamas manipuliacinis informacijos poveikis naujienų vadyboje ir pateikiant tarptautinę informaciją.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Apgaulingas mokslas

  „Apgaulingas mokslas“ – tai knyga apie sveikatos mokslą, o ypač pseudomokslą, joje supažindinama su naujausiais mokslo ir medicinos atradimais, kurie apdūmė akis milijonams žmonių visame pasaulyje. Tačiau ši knyga nėra įprastų faktų ir tyrimų rinkinys – joje nuo šarlatanų skleidžiamų kvailysčių pereinama prie jomis tikinčių žiniasklaidos priemonių, nuo maisto papildų pramonės apgavysčių prie farmacijos pramonės nuodėmių ir tragedijų, susijusių su tuo, kaip aklai pasitikima medicinos mokslo laimėjimais.Prekinis ženklas: Metodika

 • Knygų naujienos

  Naujoji cenzūra

  Knygoje „Naujoji cenzūra“ nagrinėjama žodžio, žiniasklaidos ir pažiūrų raiškos laisvė, kuri šiandien demokratinėse visuomenėse dažnai ribojama ne tik grubia jėga ir prievarta, bet ir tampa palankia dirva įvairioms manipuliacijoms. Autorius siūlo naujosios cenzūros sąvoką, suprantamą kaip pačios žiniasklaidos prisiimtą pranešimų, minčių ar idėjų turinio kontrolę netradiciniais metodais.Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras

 • Knygų naujienos

  Prabangių prekių ženklai

  Unikali knyga „Prabangių prekių ženklai“, pristatanti labiausiai pasaulyje garbinamus mados prekių ženklus, – ne banali retro stiliaus apžvalga ir ne bandymas pabėgti į šlovingus laikus. Tai pasakojimas apie solidžia istorija garsėjančius prekių ženklus, kurie ir šiandienos kultūroje tebėra nepaprastai reikšmingi.Ši graži geriausių pasaulio mados ir stiliaus kūrėjų knyga palydės jus į jaudinančią kelionę po Šiaurės Ameriką ir Europą.Knygoje „Prabangių prekių ženklai“ vengiama trumpalaikių mados tendencijų – pirmenybė teikiama tiems prekių ženklams, kurie gali pasigirti istorija bei kokybišku meistrų darbu. Šie meistrai gamina išskirtines tokios aukštos kokybės prekes, kad jos tarnaus visą gyvenimą. Daiktai itin gražūs, tad su jais elgiamasi kaip su brangiu palikimu, jie neišmetami sezonui praėjus.„Prabangių prekių ženklai“  –  tai išsamus vadovas po…

 • Knygų naujienos

  Lietuvos žurnalistikos istorija. I dalis

  Ši knyga – tai pirmasis Lietuvos žurnalistikos istorijos vadovėlio pobūdžio leidinys, kuriame pabandyta glaustai apžvelgti lietuvių periodinės spaudos raidą, išskirti pagrindinius tos raidos etapus, išryškinti ir apibūdinti svarbiausias jos tendencijas įvairiais Lietuvos istorijos laikotarpiais.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Spaudos poveikis formuojant kaimo bendruomenės socialinį įvaizdį

  Visuomenėje, vykstant demokratiniams procesams kuriasi vis daugiau bendruomenių, kurių reikšmė labai išaugo ne tik socialiniame ar ekonominiame, bet ir aplinkosaugos, švietimo, kultūros sektoriuose. Nuolat kintanti kultūra, žmonių ir organizacijų santykiai, politika, švietimas, medicina teikia žmonėms naujų galimybių, tačiau sukelia ir daug sunkumų, kuriuos ir bandoma spręsti, jungiantis į bendruomenes. Būtent čia bandoma įveikti pokyčių problemas, pabrėžiamas orientavimasis į žmogų, į konkrečius jo poreikius. Tad galima daryti prielaidą, kad bendruomenė susiformuoja iš žmonių, turinčių tą patį interesą. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir plėtros įstatyme (2002) nurodoma, jog kaimo bendruomenė – kaimo teritorijoje gyvenantys žmonės, susieti bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais. Gali būti religinės bendruomenės, susiformavusios remiantis vienu tikėjimu, tautinių mažumų bendruomenės,…

 • Knygų naujienos

  Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI-XX amžiuje

  Šioje rinktinėje skelbiami moksliniai straipsniai parengti remiantis Lietuvos egodoku­mentiniam paveldui Europoje skirtos konferencijos pranešimais. Nagrinėjamos teorinės egodo­kumentų tyrimų ir istorinės tipologijos problemos. Aptariami vykdant Lietuvos egodokumen­tinio paveldo projektą atlikti moksliniai tyrimai, egodokumento ir egodokumentinio paveldo samprata, taikomieji ir technologiniai sprendimai socialinėje ir sociokultūrinėje egodokumen­tikos sklaidoje. Keliami klausimai apie tarpdalykinių ir tarpinstitucinių tyrimų perspektyvas. Pristatomi egodokumentikos telkinių žvalgomieji tyrimai, aptariami atskiri egodokumentikos šaltinių atvejai ir probleminės grupės. Studijoms prilygstančiuose kai kuriuose straipsniuose gvildenami fundamentalūs egodokumentų kūrėjų tapatumų raiškos, atminimų albumų genezės ir turinio raidos klausimai.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla