• Knygų naujienos

  Lietuvių literatūros testai XI-XII klasėms

  Pagal privalomųjų autorių kūrybą parengti testai padės pasiruošti egzaminui.Apžvalginiai-apibendrinamieji lietuvių literatūros testai skirti padėti mokiniams įtvirtinti literatūrologijos sąvokas, mokytis kryptingai ir nuosekliai plėtoti literatūrinio rašinio temą, remtis kontekstu.Jie tinka tam tikram kursui pakartoti ar apibendrinti, pvz., epochai, vieno kurio konkretaus autoriaus kūrybai ir pan.Šis testų sąsiuvinis pradedamas nuo Renesanso epochos autorių ir jų kūrinių aptarimo, baigiamas Romantizmu. Klausimai formuluojami  taip, kad mokiniai nuosekliai prisimintų epochų bruožus, gebėtų susieti nagrinėjamų rašytojų gyvenimo ir kūrybos aspektus. Po testų klausimų pateikiama samprotavimo ir literatūrinio rašinio temų, susijusių su konkretaus autoriaus kūrybos problematika.Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

 • Knygų naujienos

  Literatūros vadovėlis 11 klasei 2 dalis

  ATNAUJINTAS PAGAL NAUJAS VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS!Šių metų vasario mėnesį Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino naujas istorijos dėstymo 11–12 klasėms programas. Pagal jas istorijos mokytojai turės pradėti dirbti jau nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.„Baltų lankų“ leidykla jau rengia Istorijos vadovėlį 11 klasei, atnaujintą pagal naują programą. Kadangi bus pakeista tik trečdalis ankstesnio vadovėlio teksto, jis laikomas atnaujintu, o ne nauju, kuriam reikėtų ilgos ekspertavimo procedūros. Pirmoji vadovėlio dalis bus pristatyta į mokyklas iki rugsėjo 1 d.Labai atsiprašome mokytojų dėl vėluojančios informacijos apie vadovėlį.TURINYSII dalis1 Realizmas1.1 Realistinis vaizdavimo būdas1.1.1 Realistinis romanas – populiariausias XIX a. žanras1.1.2 Realistinio pasakojimo veikėjų psichologizavimas ir visuomenės kritika1.1.3 Onorė de Balzako romanai1.1.4 Fiodoras Dostojevskis („Nusikaltimas…

 • Knygų naujienos

  Literatūros chrestomatija XII klasei. 1 dalis

  Ši Literatūros chrestomatija 12 klasei I dalis yra susijusi su Baltų lankų leidžiamu literatūros vadovėliu. Čia spausdinami į vadovėlį netilpę privalomų ir kontekstinių autorių kūriniai, nurodyti Lietuvių kalbos bendrojoje programoje.Chrestomatijoje taip pat publikuojamos ištraukos iš kultūros ar literatūros istorijos tyrinėjimų, literatūros kritikos straipsnių bei kai kurių aptariamų tekstų interpretacijos. Kelių į programą neįtrauktų autorių kūriniai ar jų ištraukos chrestomatijoje atsirado dėl to, kad, vadovėlio rengėjų nuomone, jie būtini svarstant programoje nurodytas temas: praplečia akiratį, formuoja visuminį aptariamos epochos literatūros ir kultūros vaizdą.Publikuojamus tekstus lydintys klausimai suderinti su vadovėlio užduotimis ir klausimais.Šia chrestomatija mokiniai galės naudotis ir savarankiškai rinkdamiesi nagrinėti kūrinius, gilindamiesi į paskirų literatūros ir kultūros krypčių bei epochų savitumą.Prekinis ženklas: Baltos Lankos

 • Knygų naujienos

  Literatūros vadovėlis VII klasei. 2-oji knyga

  „Šok“ serijos literatūros vadovėlis VII klasei.  Skaitydami galime patirti džiaugsmą, malonumą, laimę. Ar vadovėlis gali išpildyti šias svajones? Sakome, kad gali, nes mūsų vadovėlis kviečia atrasti, pažinti, kurti, svajoti ir paimti knygą į rankas. Vadovėlio turinys atitinka Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, tačiau neapsiriboja tik formaliais kriterijais. Dėmesys telkiamas ne tik į literatūrinio ugdymo prioritetus, bet ir su jais susijusias amžinųjų vertybių paieškas. Literatūros vadovėlį sudaro dvi knygos. Kiekvienoje yra po tris skyrius, kuriuose skaitysime įvairių tautų rašytojų kūrinių, analizuosime skirtingus žanrus, aiškinsimės tekstų prasmes. Kiekvienas pamokos atverstinis pradedamas skyreliu Šiandien. Tai mokymosi uždaviniai. Į pamokos tekstą – prozą, poeziją ar dramą – įsiterpia skyrelis Skaitome ir suvokiame. Tai klausimai ir užduotys iš tam…

 • Knygų naujienos

  Rito rato ratuto. Lietuvių literatūra VI klasei. 2-oji knyga

  VI klasės literatūros vadovėlio koncepcijos kodas slypi pavadinime RITO RATO RATUTO: rito (riedėjimas, ritmas, veržlumas) — gamtos (saulės) ir žmogaus gyvenimiškosios bei kultūrinės (literatūrinės) kelionės (ritimosi) ir pažinimo skatinimas, rato (ratas) — gyvenimiškosios ir literatūrinės kartotės patikimumo bei atradimų vertės pabrėžimas, ratuto (sutartinės priedainis, apvainikuojantis buvimą kartu, kūrybą) — tradicijų išsaugojimo ir novatoriškų kūrybinių impulsų darnos teigimas. Vadovėlyje tradiciniai lietuvių tautosakos, pasaulinės bei lietuvių klasikos ir šiuolaikinės vaikų literatūros tekstai pateikiami tam tikra tvarka, tačiau skaitytojams (mokytojams ir mokiniams) sudaromos galimybės rinktis jų skaitymo pobūdį, iš pradžių siekiant aktualizacijos, veiksmingesnio įspūdžio, susidomėjimo, paskui — literatūrinės analizės gelmės bei savų kūrybinių impulsų polėkio.  Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Literatūros šaltiniai. Vadovėlis X klasei. 2 dalis

  Pagal Bendrąsias programas (2008 m.) atnaujintas vadovėlis Literatūros šaltiniai X klasei plačiąja prasme siekia dviejų, iš principo prieštaraujančių vienas kitam, tikslų: užbaigti ir apibendrinti pagrindinės mokyklos literatūrinio ugdymo kursą ir parengti mokinius baigiamųjų klasių literatūros pamokoms, pradėti literatūros istorijos, proceso studijas. Metodiškai visiškai naujas dalykas, palyginti su žemesniųjų klasių vadovėliais, – kiekvienas skyrius turi sąlygiškai mokslinę, literatūrologinę dalį, po kurios pereinama prie grožinių tekstų analizės. Taip mokiniai pratinami prie literatūrologinės prigimties vadovėlių, iš kurių mokysis baigiamosiose klasėse. Dauguma mokytojų teigia, jog šitoks sumanymas – jau X klasėje pratinti prie literatūrologinių tekstų skaitymo ir pradėti literatūros istorijos dėstymą – pasitvirtino. Visiškai netikėtai toks abiejų K.Urbos vadovėlių (Literatūros laukai IX klasei ir…

 • Knygų naujienos

  Lietuvių literatūra 8 klasei. Vadovėlis (serija „Skaitau-rašau-pažįstu“)

  Skaityti, suvokti įvairius tekstus bei kurti savus Jums padės „Lietuvių literatūra“ – viena iš mokomųjų vadovėlių serijos „Skaitau-rašau-pažįstu“ knygų. Vadovėlyje rasite įvairių žanrų lietuvių autorių ir tautosakos kūrinių, interviu, enciklopedinių, literatūros kritikos straipsnių ir pan. Klausimai ir užduotys padės Jums geriau suvokti skaitomus tekstus ir pasirengti kurti naujus: literatūrinių įspūdžių rašinius, dienoraštį, biografiją, knygos anotaciją ir kt.Tekstai ir užduotys vadovėlyje suskirstyti į 8 temines grupes, kurios savotiškai ir pakartoja, ir papildo viena kitą. Devintasis skyrius ypatingas – jis skirtas pakartoti ir pasitikrinti, ar supratote, nepamiršote, ko mokėtės, ką skaitėte ištisus metus.Prekinis ženklas: Gimtasis žodis