• Knygų naujienos

  Alytaus avangardizmas. Nuo gatvės meno iki visuotinio psichodarbininkų (meno) streiko

  Knygoje pristatoma jau dvidešimtmetį perkopusi Alytaus avangardizmo istorija, kuri prasidėjo profluxistinėmis meninėmis Tiesės.Pjūvio akcijomis, vėliau vystėsi socio[kontr]kultūrino aktyvizmo linkme, kol galiausiai realizavosi postsitucionistinėmis meno streiko bienalėmis. Šiandien ši tradicija atvirai deklaruoja proletarizmą kaip klasinę poziciją, ragina atsisakyti vaidinti menininkų vaidmenis kapitalistinės specializacijos spektaklyje bei prisijungti prie psichodarbininkų – žmonių, kuriančių nuo reikšmingumo atsietą [gyvenimo] prasmę, o ne [susvetimėjimo] kultūrinį kapitalą. Knygos autoriai – vienas žvilgsniu iš išorės, kitas – iš vidaus – demaskuoja buržuazinio intelektualo socialinį vaidmenį suteikti kapitalizmui „žmogišką veidą“ ir primena, kad klasikinės fašizmo šaknys slypi būtent šios socialinės grupės atstovų desperacijoje, kurią jie linkę įvardinti „normalizacija“ ir kurios šiuo metu pavojingai daugėja. Knyga skirta visiems ir kiekvienam,…

 • Knygų naujienos

  Savi ir svetimi olimpai. Ekranizacijos tarp pasakojimo teorijos ir kultūros kritikos

  Monografija nagrinėja klasikos ekranizacijas skirtingose kino tradicijose ir sąlygas, kuriomis filmo suvokimas vyksta ekranizacijos režimu arba jį blokuoja. Taip pat – literatūros ir kino hierarchijų formavimąsi ir pertvarkymą kine nuo nebyliųjų fi lmų iki postmodernistinių, nuo melodramų ir siaubo fi lmų iki nežanrinių autorinių. Knygoje analizuojami Akiros Kurosawos, Peterio Greenaway’aus, Billo Morrisono, Clarence’o Browno, Josefo von Sternbergo, Vsevolodo Pudovkino, Romano Kačianovo, Mario Bavos, Teuvo Tulio ir kitų režisierių fi lmai. Ji skirta kino, literatūros, kultūros ir vizualumo studijų specialistams, taip pat visiems, besidomintiems šiomis sritimis.Prekinis ženklas: Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Dailė Architektūroje

  Architektas profesorius Algimantas Mačiulis monografijos įvade rašo: „Šios knygos tikslas yra paliesti ne paralelius reiškinius skirtingose meno šeimose, o architektūros ir dailės tarpusavio sąveiką architektūroje, formų sintezę viename kūrinyje – pastato interjero kompozicijoje.“  Tai pirmoji tokios tematikos knyga Lietuvos dailės ir architektūros istorijoje, išsiskirianti analizuojamos medžiagos apimtimi ir iliustracijų skaičiumi.Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla

 • Knygų naujienos

  Scenografija Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkiniuose

  Menotyrininkė ir muziejininkė Živilė Ambrasaitė sudarytame leidinyje ”Mstislavas Dobužinskis. Scenografija Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus rinkiniuose” dailininko kūrybą pristato žodžiu ir vaizdu, stengdamasi parodyti, kaip buvo įgyvendinti scenovaizdžių ir kostiumų eskizai, sukurti Kauno Valstybės teatrui 1925–1939 metais.Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla

 • Knygų naujienos

  M. K. Čiurlionis and Lithuanian Art at the Beginning of the 20th Century

  Dailėtyrininkės Laimos Laučkaitės knygoje Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir XX a. pradžios Lietuvos dailė glaustai ir patraukliai užsienio svečiams pristatomas bene žymiausias XX a. pradžios Lietuvos kūrėjas, dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Šio leidinio leidyba užsienio kalbomis (anglų, lenkų, vokiečių) siekiama supažindinti užsienio svečius su XX a. Lietuvos daile, jos vienu iškiliausiu kūrėju M. K. Čiurlioniu ir Lietuvos kultūros savitumu. Knygoje Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir XX a. pradžios Lietuvos dailė atskleidžiamas XX a. pirmosios pusės Lietuvos kultūrinis gyvenimas, dailės meno raida, aprašomos svarbiausios meno pasaulio figūros kaip vilnietis skulptorius Markas Antokolskis, dailininkas Ferdynandas Ruszczycas. Taip supažindama su kontekstu, kuriame brendo ir kūrė žymiausias XX a. Lietuvos menininkas, ryškus Rytų ir…

 • Knygų naujienos

  Mozaika

  „Mozaika“ – fortepijoninių kūrinėlių knyga išradingam mokytojui ir kūrybingam studentui. Išradingas mokytojas čia atras įvairiausių galimybių pristatyti mokiniui muzikinius konceptus: nuo garsaeilio ir muzikinės notacijos pagrindų iki harmoninės kalbos įvairenybių, įvairių techninių grojimo būdų ir subtilių atlikimo niuansų.  Kūrybingo mokinio čia laukia pažintis su labai įvairių nuotaikų pasauliu, netikėtu pažįstamų melodijų skambesiu, šviežia harmonine kalba ir nenutrūkstamu netikėtumų srautu.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Skeiting sistema

  Knygoje pateikta sportinių šokių teisėjų vertinimų skaičiavimo metodo analizė.  Siekiant gauti kuo teisingesnius varžybų rezultatus, teisėjų įvertinimai skaičiuojami pagal specialią sistemą, kuri žinoma „skeitingo sistemos“ pavadinimu. Ši sistema sukurta Anglijoje ir daugelį metų sėkmingai naudojama visame pasaulyje. Ši sistema priimta ir taikoma tarptautinės sportinių šokių federacijos (IDSF) todėl, kad ji leidžia gauti rezultatus, atspindinčius daugumos teisėjų nuomonę.  Ši knyga, kur pateikta nemaža įvairių situacijų pavyzdžių, bus ypatingai naudinga kiekvienam, kas panorės išmokti “skeitingo sistemą” tam, kad ateityje galėtų kvalifikuotai dirbti įvairių sportinių šokių čempionatų ir varžybų skaičiavimo komisijose.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Meno idėjų migracija XX a. pradžioje: M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba

  Kūrybos idėjų migracija – akvaizdus XX a. pr. meno bruožas. Lietuvių, latvių, lenkų, vokiečių, prancūzų, čekų, rusų, suomių, norvegų mene tuo metu pasireiškė ganėtinai panašių tendencijų. Šis faktas verčia teoriškai apmąstyti, kaip ir kodėl vyko meno idėjų migracija kūrėjams kartais netgi nesusitinkant. Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla

 • Knygų naujienos

  Piešimo technikų vadovas

  200 patarimų, technikų ir paslapčiųŠi knyga pateikia daug naudingos informacijos, kurią reikėtų žinoti ir prieš pradedant piešti, ir tobulinant jau nupieštus eskizus bei kūrinius.Ji – tarsi 24 valandas dirbanti piešimo mokytoja, kurią galite bet kada išsikviesti.Išsamus vadovas padės tyrinėti piešimo įvairiapusiškumą. Pats piešimas gali būti menas arba gali būti panaudotas kaip kitomis priemonėmis sukurto paveikslo pagrindas.Pateikiama daugiau kaip 200 patarimų, nuoseklių technikų, kurių jums gali prireikti, ir nesudėtingų sprendimų dažniausiai pasitaikančioms klaidoms ištaisyti.Knygoje aprašomi įvairių rūšių pieštukai, rašikliai ir technikos, nevienodi piešimo paviršiai, linijų piešimas, šešėliavimas ir tekstūriniai efektai, pateikiama patarimų, kaip ugdytis objektų stebėjimui ir kompozicijos kūrimui reikalingus gebėjimus, tiek piešiant iš natūros, tiek vadovaujantis atmintimi bei vaizduote.Donna Krizek…