• Knygų naujienos

  Шаг за шагом 6. Mokytojo knyga

  Mokomąjį komplektą «Шаг за шагом новый», skirtą mokytis rusų kaip antrosios užsienio kalbos šeštaisiais mokymosi metais, sudaro vadovėlis, pratybų ir gramatikos sąsiuviniai, garso įrašas (kompaktinė plokštelė arba garsajuostė), mokytojo knyga.Prekinis ženklas: Presvika

 • Knygų naujienos

  Garsų tarimo mokymas

  Ši metodinė priemonė skirta vienai iš svarbių logopedijos temų aptarti. Logopedė ekspertė St. Vilkienė, logopedės metodininkės E. Novogrodskienė ir V. Verpečinskienė remiasi ilgamete logopedinio darbo patirtimi ir pateikia garsų tarimo mokymo įvairių būdų. Kiekvienas garso tarimo mokymo būdas aptariamas nuosekliai ir išsamiai. Autorės suteikia galimybę logopedams, atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį, pasirinkti tinkamiausią būdą, o kartais išbandyti keletą, kol pasirenkamas atitinkantis vaiko poreikius.Prekinis ženklas: Eglės leidykla

 • Knygų naujienos

  Formulė. Matematika. 5 klasės mokytojo knyga (1 dalis)

  Tai mokytojams skirta metodinė knyga prie I. Gecevičiūtės, R. Radavičienės, A. Rudienės matematikos vadovėlio V klasei „Formulė“ pirmosios knygos. Joje pateikiami pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyti mokinių konkrečios temos pasiekimai, aptariami mokymosi uždaviniai, siūloma, kaip geriau organizuoti veiklą per pamoką, nurodomi arba komentuojami vadovėlyje ir kontrolinių darbų knygelėje pateiktų uždavinių atsakymai. Knygoje palikta vietos mokymo uždaviniams, mokytojo refleksijai po pamokos užsirašyti.Leidinyje mokytojai ras teminį pamokų planą, kuris padės jiems planuoti darbą per visus mokslo metus.Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Muzikos labirintai. Muzika VI klasei. Mokytojo knyga su CD

  Mokytojo knygos medžiaga mokytojui padės įgyvendinti Bendrųjų programų reikalavimus, pasirengti muzikos pamokoms dirbant su vadovėliu „Muzikos labirintai“ VI klasei. Leidinyje pateikiami trumpalaikiai ir detalieji pamokų planai, metodiniai patarimai. Mokytojai galės gretinti vadovėlio medžiagą su Bendrosiomis programomis, derinti ją su pamokai teikiamais siūlymais, patys tikslinti pamokų planus, papildyti juos naujomis veiklomis, reikiamais intarpais, pastabomis, proceso analize, užrašais apie tai, kas sekėsi ir kas nesisekė. Pridedama kompaktinė plokštelė.Muzikos vadovėlio komplektą MUZIKOS LABIRINTAI VI klasei sudaro: • Vadovėlis su kompaktine plokštele • Mokytojo knyga su kompaktine plokštele.   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  В добрый путь! A1.1. Rusų kalbos mokytojo knyga (2 mokymo metai)

  Mokytojo knyga, parengta pagal to paties pavadinimo vadovėlį В ДОБРЫЙ ПУТЬ! A 1.1.Serijos ŠOK rusų (antrosios užsienio) kalbos vadovėlio В ДОБРЫЙ ПУТЬ! A 1.1 antrųjų mokymo metų komplektą sudaro:Vadovėlis (pirmoji, antroji knyga)Pratybų sąsiuviniai (pirmasis, antrasis sąsiuvinis)Mokytojo knyga (pirmoji, antroji dalis)Kompaktinė plokštelė (CD).Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Пёстрые страницы 3. Mokytojo knyga

   III klasės rusų kalbos vadovėlio komplekto ПËСТРЫЕ СТРАНИЦЫ dalis.  Учебный комплект ПËСТРЫЕ СТРАНИЦЫ для 3 класса:Учебник (Книга 1, 2, 3)Рабочая тетрадь (1, 2, 3)Книга для учителя.  Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Literatūra 7 klasei. 2 dalis. Mokytojo knyga

  Serijos „Šok“ literatūros vadovėlio komplektą VII klasei sudaro dvi vadovėlio knygos (pirmoji ir antroji) ir mokytojo knyga.Mokytojo knygoje pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu. Kiekvienoje knygos atlankoje, skirtoje vienai vadovėlio temai, dedami Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatyti mokinių konkrečios veiklos pasiekimai, siūloma, kaip geriau organizuoti veiklą, komentuojamos kai kurios vadovėlio užduotys, pateikiama literatūrologinės, didaktinės, bibliografinės informacijos. Mokytojas gali dirbti pagal autorių siūlomą veiklos planą, kai kurias jo dalis arba pats numatyti pamokos veiklą. Knygoje skirta vietos mokytojo keliamiems pamokos uždaviniams prieš pamoką ir refleksijai po pamokos (pavykusiems momentams, svarbiems epizodams, kilusiems sunkumams ar galimoms pataisoms) užsirašyti.Leidinyje pateikiamas ir ilgalaikis lietuvių kalbos ir literatūros pamokų planas VII klasei,…

 • Knygų naujienos

  Istorija. VIII klasės mokytojo knyga

  Mokytojo knygoje pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu ir kitomis šio mokomojo komplekto mokymo priemonėmis. Kiekviena tema susiejama su Bendrosiose programose numatomais mokinių pasiekimais, patariama, kaip geriausiai atlikti užduotis, kaip vertinti mokinius, kokias priemones ir metodus taikyti. Aptariami įvairūs mokymo aspektai, nurodoma, kokios užduotys tiktų skirtingiems mokymosi stiliams, pateikiami vadovėlio ir pratybų sąsiuvinių užduočių atsakymai. ŠOK serijos istorijos vadovėlio komplektą VIII klasei sudaro:• Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga• Pratybų sąsiuvinis• Mokytojo knyga• Ilgalaikis planas  Prekinis ženklas: Šviesa