• Knygų naujienos

  Istorijos ir politologijos žinynas mokiniui ir mokytojui

  Knyga parengta atsižvelgiant į istorijos mokymo programą bei keliamus reikalavimus istorijos ir politologijos egzaminui. Leidinyje nuosekliai ir aiškiai išdėstyta istorijos įvykių raida bei faktai, pateikiamos trumpos, sistemiškos jų santraukos. Tokia informacijos pateikimo struktūra mokiniams padės ne tik prisiminti svarbiausius istorijos faktus, bet ir pagilinti bei pasitikrinti turimas žinias.Prekinis ženklas: Lututė

 • Knygų naujienos

  Vokiečių-lietuvių, lietuvių-vokiečių kalbų žodynėlis

  Šis dviejų dalių žodynėlis skirtas besimokantiems vokiečių kalbos, taip pat keliaujantiems į vokiškai kalbančias šalis, kadangi nėra didelio formato ir ypač patogus kelionėje. Jame pateikiama nemažai žodžių junginių ir frazių, dažniausiai vartojamų buityje bei kasdieninės situacijose. Visi žodžiai sukirčiuoti, tai padės mokantis vokiečių kalbos tarimo.Prekinis ženklas: Gimtinė

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalbos taisyklių sąvadas

  Šis leidinys – tai mokomasis numeruotų rašybos ir skyrybos taisyklių, gramatinių formų ir sintaksinių konstrukcijų vartojimo bei kirčiavimo pagrindų rinkinys, skiriamas darbui vidurinėje mokykloje. Rinkinį sudaro trys skyriai ir priedai. Kiekvieno skyriaus pradžioje yra taisyklių numerių rodyklė.Prekinis ženklas: Gimtinė

 • Knygų naujienos

  Skudučiuokime. Kurkime. Džiaukimės

  Šio leidinio tikslas, tai priminimas apie skudučius ir jų repertuaro pateikimas. Leidinys yra Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos projekto „Muzikuokime, kurkime, džiaukimės“ sudėtinė dalis. Projekto metu įsigyta keletas skudučių komplektų, mokytojai ir mokiniai skudučiavo ir kūrė naujus kūrinius skudučių ansambliams, tokiu būdu papildydami ne itin gausų skudučių repertuarą.Leidinėlis sudarytas iš trijų dalių. Pirmoji „Skudučiai siaudžia“ – tai tradiciniai kūrinėliai, kuriuos skudučiuodavo mūsų senoliai ir kurie labai mielai skudučiuojami dabartinio jaunimo. Antroje dalyje „Kuriame skudučiams“ – projekte dalyvavusių mokytojų sukurti ir aranžuoti kūrinėliai, kuriuos mokytojos ne tik sukūrė, bet su mokiniais jos skudučiavo. Trečia dalis „Skudutinės“ – kompozitorių sukurti kūriniai.Linkime smagaus skudučiavimo, kūrybos ir džiaugsmo!Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Golden Key 4 (CD)

  Anglų kalbos vadovėlio komplekto IV klasei GOLDEN KEY 4 dalis.Ankstyvojo anglų kalbos mokymo vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis. Pupil‘s Book. 1-oji, 2-oji, 3-ioji knygaPratybų sąsiuviniai. Activity Book. 1-asis, 2-asis sąsiuvinisMokytojo knyga. Teacher‘s BookKompaktinė plokštelėTestai. TestsŽodyno kortelės. Vocabulary Cards (rasite www.sviesa.lt).  Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Шаг за шагом новый 2

  Vadovėlis «Шаг за шагом новый 2» skirtas mokytis rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos antraisiais kalbos mokymosi metais. Vadovėlis parengtas pagal pagrindinės mokyklos antrosios užsienio kalbos 5-6 klasių pakopos bendrąją programą. Vadovėlio medžiaga ir metodinė sistema teikia galimybių siekti bendrojoje programoje numatytų užsienio kalbos ugdymo tikslų bei atitinka bendrosios programos ugdymo gairėse numatytas didaktines nuostatas.Prekinis ženklas: Presvika