• Knygų naujienos

    Pilietiškumo pagrindai IX-X klasei. 1-oji knyga

    PILIETIŠKUMO PAGRINDAI parengti remiantis nauja bendrąja istorijos programa (2008). Knygoje pateikiama medžiaga sudaro galimybę mokiniams įgyti žinių ir įgūdžių, būtinų pilietiniam raštingumui ugdyti, pilietinės kultūros pagrindams formuoti. Kiekvienos pamokos pradžioje aptariama, kokių žinių ir gebėjimų įgis mokiniai. Gausios ir apgalvotos užduotys skiriamos individualiai ir grupinei mokinių veiklai. Pateikiama medžiaga grindžiama Lietuvos viešojo gyvenimo įvykiais. Remiamasi informacija, susijusia su įvairiomis Lietuvos valstybės, visuomenės gyvenimo sritimis, Europos ir tarptautinės teisės dokumentais.Vadovėlį PILIETIŠKUMO PAGRINDAI sudaro dvi knygos. Abiejose yra maždaug 60 temų, numatant veiklą ir ne per pamokas. Pamokai skiriama medžiaga nagrinėjama dviejuose atverstiniuose – keturiuose puslapiuose. Tai padeda tolygiai paskirstyti krūvį per kiekvieną pamoką.Prekinis ženklas: Šviesa

  • Knygų naujienos

    Pilietiškumo pagrindai IX-X klasei. 2-oji knyga

    PILIETIŠKUMO PAGRINDAI parengti remiantis nauja bendrąja istorijos programa (2008). Knygoje pateikiama medžiaga sudaro galimybę mokiniams įgyti žinių ir įgūdžių, būtinų pilietiniam raštingumui ugdyti, pilietinės kultūros pagrindams formuoti. Kiekvienos pamokos pradžioje aptariama, kokių žinių ir gebėjimų įgis mokiniai. Gausios ir apgalvotos užduotys skiriamos individualiai ir grupinei mokinių veiklai. Pateikiama medžiaga grindžiama Lietuvos viešojo gyvenimo įvykiais. Remiamasi informacija, susijusia su įvairiomis Lietuvos valstybės, visuomenės gyvenimo sritimis, Europos ir tarptautinės teisės dokumentais.Vadovėlį PILIETIŠKUMO PAGRINDAI sudaro dvi knygos. Abiejose yra maždaug 60 temų, numatant veiklą ir ne per pamokas. Pamokai skiriama medžiaga nagrinėjama dviejuose atverstiniuose – keturiuose puslapiuose. Tai padeda tolygiai paskirstyti krūvį per kiekvieną pamoką.Prekinis ženklas: Šviesa