• Knygų naujienos

  Europos Sąjungos plėtra ir integracija

  Leidinyje išdėstomos ir aptariamos Europos integracijos teorijos, supažindinama su ES integracijos etapais: Europos Bendrijų steigimo sutartimis, ES sutartimi, svarbiausiais jų papildymais ir pakeitimais.Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras

 • Knygų naujienos

  Valstybės kūrimo drama: krizė ir vizijos

  Knygos autoriai – skirtingų pažiūrų ir profesijų žmonės – neabejingi Lietuvos likimui, sukrėsti tos būklės, į kurią pateko mūsų valstybė praėjus dešimčiai metų po nepriklausomybės atkūrimo, svarsto krizės dramatizmo priežastis ir ieško atsakymų į daugelį visiems aktualių klausimų.Prekinis ženklas: Margi raštai

 • Knygų naujienos

  Ambasadorius. Tarnyba savo valstybei svetur

  Savo naujausioje knygoje gerai žinomas lietuvių istorikas ir diplomatas Alfonsas Eidintas gilinasi į diplomatinės mašinos mechanizmą ir išskiria joje vieną svarbiausių figūrų – ambasadorių. Autorius, remdamasis ir asmenine ambasadoriavimo JAV, Kanadoje ir Izraelyje patirtimi, ir pasaulinės literatūros pavyzdžiais, parodo, kaip keičiantis pačiam diplomatijos metodui ir jos aplinkai kito ir ambasadoriaus vaidmuo. Apžvelgęs ambasadoriaus paruošimo ir pasiruošimo darbui užsienio šalyje procesą, A. Eidintas iškelia ambasadoriaus parinkimo problemą: karjeros ar politinio paskyrimo ambasadorių atranka yra naudingesnė valstybei, kurie ambasadoriai reikalingesni, kokie šių paskyrimų minusai ir pliusai. Knygoje atskleidžiamas ambasadoriaus, kaip tautų tarpininko, vaidmuo, veikla, jo, kaip šalies diplomatinės įstaigos užsienyje vadovo, vadybininko, organizatoriaus ir savotiško valstybės patarėjo, funkcijos, nevengiama ir konkrečiais pavyzdžiais…

 • Knygų naujienos

  Demokratija be darbo judėjimo?

  „Demokratija be darbo judėjimo?” – pirmoji originali kairiosios minties knyga posąjūdinėje Lietuvoje – padės ne tik atsakyti į šiuos klausimus, bet ir suprasti, kokią reikšmę demokratijai turi profesinės sąjungos. Šioje knygoje Lietuvos kairieji intelektualai kartu su Estijos ir Norvegijos akademikais bei profsąjungų aktyvistais suprantamai pasakoja apie Europos darbo žmonių kovą už žmogaus teises, veiksmingesnį demokratinį atstovavimą, taip pat apie profsąjungų veiklą Lietuvoje bei kituose Europos kraštuose ir apie darbo judėjimo strategiją bei taktiką. Atėjo laikas mesti iššūkį neoliberalizmo ideologijai! Prekinis ženklas: Kitos knygos

 • Knygų naujienos

  Baltijos šalių išsivadavimas ir Švedijos diplomatija 1989–1991 metais: pervartos

  Knygos autorius 1989 metais atvyko į buvusią Sovietų Sąjungą ir netrukus apsigyveno Rygoje. Kiek vėliau buvo paskirtas diplomatu Latvijoje, tačiau „prižiūrėjo“ ir Lietuvą bei Estiją.Švedijos diplomatas pasakoja iš įvykių vietos: perteikia įvairias įžvalgas, kartu rašo apie Baltijos šalių istoriją, Švedijos diplomatijos ir užsienio politikos atgarsius. Prisimena 1989–1991 metų įvykius, kurie kaip tik tada rutuliojosi: kaip Gorbačiovo „glasnost“ ir „perestroika“ atėjo į politinę areną; kaip kūrėsi Estijos ir Latvijos liaudies frontai, Lietuvos Sąjūdis; kaip Baltijos šalys siekė tikrosios nepriklausomybės; kada ir kokiomis aplinkybėmis radosi pirmosios Švedijos atstovybės, virtusios ambasadomis; kokie asmenys kūrė tuometę Baltijos šalių ir apskritai Europos istoriją ir t. t.Prekinis ženklas: Versus aureus

 • Knygų naujienos

  Kongresinė akcija: JAV ir Kanados lietuvių politinis lobizmas XX amžiaus 6–9 dešimtmečiais

  Šaltojo karo laikotarpiu JAV dažniausiai kėlė prievartinio Baltijos valstybių inkorporavimo į SSRS faktus. Vienas iš svarbių komponentų, skatinusių šią politiką, buvo kongresinė lietuvių veikla Šiaurės Amerikoje. Šiame darbe siekiama atskleisti istorijos tarpsnį, kai Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikoje lietuvių kongresinė akcija užėmė svarbų vaidmenį. JAV ir Kanados lietuvių lobistinė veikla JAV kongrese ir Kanadoje lig šiol nesulaukė pakankamo tyrėjų dėmesio. Tuo tarpu į Lietuvą atkeliaujantys lietuvių archyvai iš Kanados, JAV bei kitų valstybių įgalino imtis tyrimo ir atskleisti dar menkai pažįstamas temas.Prekinis ženklas: Versus aureus

 • Knygų naujienos

  Politiniai mitai ir mitologijos

  Prancūzų istorikas Raoul Girardet knygoje ,,Politiniai mitai ir mitologijos” visuomenėje vykstančius procesus tyrinėja per jos politinės vaizduotės prizmę. Autorius kritiškai analizuoja keturis didžiuosius kolektyvinės vaizduotės mitus: Sąmokslo, Gelbėtojo, Aukso amžiaus ir Vienybės. Remdamasis daugiausia pavyzdžiais ir Prancūzijos istorijos, Girardet parodo, kaip ir kodėl šie mitai vis iš naujo įsigali visuomenėje, kiek jų įsigalėjimas sutampa su visuomenės krizių laikotarpiais, kaip visuomenė nesąmoningai leidžiasi šiais mitais manipuliuojama.Prekinis ženklas: Apostrofa

 • Knygų naujienos

  Europos Sąjungos enciklopedinis žinynas

  Šiame leidinyje yra pateikiama svarbiausi su Europos Sąjungos istorija, struktūra, institucijomis ir veikla susiję terminai ir sąvokos. Be 251 tokių terminų ir sąvokų paaiškinimo, yra dar 107 papildomos nuorodos, padėsiančios skaitytojams susirasti tai, kas juos domina. Leidinyje taip pat yra įdėtos dalykinė, raidinė ir dvikalbė rodyklės.Prekinis ženklas: Eugrimas

 • Knygų naujienos

  Europos trajektorijos XXI a. pasaulyje

  Straipsnių rinkinys „Europos trajektorijos XXI a. pasaulyje“ skirtas XXI a. Europos tapsmo bei raidos perspektyvų gilesniam pažinimui. Ypatingo dėmesio jis turėtų sulaukti iš Europos studijose besispecializuojančių studentų ir tyrinėjimus atliekančių mokslininkų, taip pat turėtų rasti atgarsį tarp Lietuvos politikų, piliečių, neabejingų Lietuvos ir ES santykių integralizavimo ateičiai.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Viešojo valdymo reforma

  Knygoje drąsiai nagrinėjamas reformos rezultatų klausimas, kurio paprastai vengiama. Pateikiamas bendras reformos proceso modelis, nustatomi svarbiausi veiksniai, darantys įtaką permainų mastui, spartai ir veiksmingumui. Antrojoje knygos dalyje autoriai kritiškai įvertina pretenzijas „transformuoti“ viešąjį sektorių. Jie analizuoja atvejus, kai teorija ir praktika skiriasi, ir apibrėžia esminius, tačiau dažnai nematomus alternatyvius pasirinkimus bei dilemas. Knygos pabaigoje pateikta ir šalių dosjė. Jose skaitytojas ras visų dešimties šalių svarbiausius duomenis, rodiklius ir įvykius. Ši knyga tinka studentams ir visiems besidomintiems viešuoju valdymu.Prekinis ženklas: Algarvė