• Knygų naujienos

    Dokumentų valdymas. Teorija ir praktika

    Mokomoji knyga „Dokumentų valdymas: teorija ir praktika“ skiriama organizacijų vadybininkams, dokumentų ir informacijos valdymo specialistams, aukštųjų mokyklų studentams bei kitiems su dokumentų rengimu ir tvarkymu susijusiems asmenims.Leidinį sudaro septyni skyriai. Pirmajame skyriuje aptariami valdymo ir dokumentų informacijos ryšys bei įstaigos dokumentų valdymo organizavimas, įvairiais aspektais apžvelgiama dokumento sąvokos samprata, dokumentai klasifikuojami pagal skirtingas ypatybes turinčius požymius, apibūdinamas dokumentų vienodinimas bei jo svarba.Leidinio antrajame skyriuje nagrinėjamas dokumentų ir archyvų valstybinis administravimas, aprašoma teisinė dokumentų valdymo aplinka. Trečiajame skyriuje pristatoma veiklos dokumentų sistema bei Dokumentų rengimo taisyklių bendrosios nuostatos, laikantis minėtų taisyklių aprašomi dokumentų spausdinimo reikalavimai ir sudedamosios dalys – rekvizitai.Ketvirtojo skyriaus turinys skirtas išaiškinti teisės aktų ir teisės aktais tvirtinamų dokumentų įforminimo reikalavimus,…

  • Knygų naujienos

    Biuro vadyba

    Tai leidinys, jau spėjęs pelnyti skaitytojų dėmesį. Nors autorius knygą skiria biuro komersantams, ji pravers platesniam žmonių ratui. Įstaigos darbo kokybę lemia daugybė faktorių. Tvarkingai ir saugiai įrengtos patalpos, tinkamas personalo pasirinkimas ir jo kvalifikacijos kėlimas, teisingas pareigų pasidalijimas, darbo organizavimas. Be to, kiekviena įstaiga nėra izoliuota. Ji bendrauja su vietos ir užsienio partneriais. Kaip parengti ir perduoti reikalingą informaciją, rinkti ir apdoroti duomenis, sugaištant kuo mažiau laiko,  netgi kaip sutvarkyti sandėlį – apie visa tai skaitykite ”Biuro vadyboje”.Prekinis ženklas: Presvika