• Knygų naujienos

  Stačiatikybė

  Sergejus Bulgakovas (1871 – 1944) yra vienas garsiausių Stačiatikių Bažnyčios sisteminės ideologijos kūrėjų, mąstytojų. Jo veikalai dažnai lyginami su Šv. Tomo Akviniečio darbais Katalikų Bažnyčioje ir K. Barto – Protestantų Bažnyčioje. Tėvo Sergijaus studijos vyko ne „prie stalo“, jas koregavo įvairios gyvenimo peripetijos ir išbandymai. Gal todėl jo mintys traukia, žavi universalumu, turi ekumeninių bruožų.„Stačiatikybė“ – pirmas S. Bulgakovo veikalas, lietuvių kalba pristatomas Lietuvos skaitytojams. Knygoje aptariami pagrindiniai stačiatikių ekleziologijos doktrinos momentai. Anot autoriaus, norint gyventi tiesoje Dievo akivaizdoje, neįmanoma nepriklausyti Bažnyčiai. Dievas yra tiesa, kuri atsiskleidžia Bažnyčioje. Stačiatikybė yra teisinga tiek, kiek atitinka neregimąją Kristaus Bažnyčią. Tokia nuostata aktuali ir mūsų laikais. Kad ir kokiai konfesijai atstovautų krikščionybė, šiandien…

 • Knygų naujienos

  Meilės gelmėse. Pokalbis apie meilę, santuoką ir šeimą

  Pokalbių knygoje tėvas Marie-Dominique’as Philippe’as atsako į daugybę klausimų apie meilę, lytinį gyvenimą, šeimą, santuoką bei auklėjimą krikščionišku požiūriu.Kas Dievo skirta sutuoktiniams? Kokie esminiai skirtumai tarp vyro ir moters? Koks yra kiekvieno iš jų pašaukimas? Kodėl santuoka monogamiška? Kūdikių krikštas: kodėl? Kodėl Bažnyčia draudžia kontracepciją, išsiskyrusiems neleidžia vesti iš naujo? Kas yra meilė? Ar gali mylėti žmogų, kuris nemyli tavęs? Ar įmanoma, kai tau 25-eri, būti pakankamai įžvalgiam, kad pajėgtum pasirinkti visam gyvenimui? Ar galima sublimuoti lytinį instinktą? Kodėl šitiek iširusių santuokų, tiek nedarnių šeimų? Kodėl taip yra? Kodėl pasaulyje tiek daug kančios?Tai tik keletas iš beveik 150 klausimų, pateiktų tėvui Philippe’ui.Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai

 • Knygų naujienos

  Eutanazija

  Diskusijos dėl eutanazijos paliko daug neaiškumų. Lig šiol ji vyko dėl savanoriškos eutanazijos, aplenkdama gana glaudžiai su ja susijusį reiškinį – kriptanaziją, arba tai, kad ligoniams kartais slapta, be jų sutikimo ir žinios, atimama gyvybė, taip pat visuomeninė darvinizmą, arba pasaulėžiūrą, anot kurios visuomenė privalo atsikratyti silpnų ir nenaudingų individų. Nutylėjusi šiuos du reiškinius, eutanazija buvo ištraukta ištikro jos fono ir konteksto.  Tai ir pastūmėjo autorių imtis rašyti šią knygą.Kardiologas, doc., medicinos daktaras Ryszard Fenigsen,  gimęs radome (Lenkija) 1925 m. Lenkijos kardiologu draugijos narys, 1968 m. emigravo į Daniją, po trejų metų apsigyveno Olandijoje. Ten iki 1990 metų dirbo gydytoju ir medicinos dėstytoju. Daugelio darbų iš kardiologijos ir vidaus ligų, taip…

 • Knygų naujienos

  Contiones Lituanicae. XVIII amžiaus pradžios pamokslai

  Knygoje spausdinamas transkribuotas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas rankraštinis lietuvių kalbos rašto paminklas, specialistų vadinamas „Contiones lituanicae“. Tai nežinomo XVIII a. autoriaus katalikiškų lietuvių pamokslų rinkinys. Jį sudaro 28 lietuviški pamokslai kai kuriems sekmadieniams ir šventėms bei 9 lietuviškos Kalėdų giesmės apie Dievo gimimą.Prekinis ženklas: Žara

 • Knygų naujienos

  Jėzaus šeimos kapas (kišeninis formatas)

  Šioje knygoje: atradimas, tyrimas ir įrodymai, galintys pakeisti istoriją!Jūsų rankose – ne šiaip sau knyga, kurioje susipina istorija, archeologija ir teologija. Tai iliustruotas (net 16 puslapių spalvotų iliustracijų!) dokumentinis tyrimas, kuris pakeis jūsų požiūrį į Dievą, tradicinę religiją ir viską, ką žinojote apie Jėzaus gyvenimą ir mirtį.Kai 1980 m. Jeruzalės priemiestyje, gyvenamųjų namų komplekso statybvietėje, atsitiktinai buvo aptikta kapavietė, į įvykio vietą kaip visuomet išskubėjo Izraelio Senovės departamento specialistai. Kapavietėje archeologai aptiko dešimt osuarijų – kalkakmenio urnų, kurios pirmajame mūsų eros amžiuje buvo mūsiškių karstų atitikmuo. Ant šešių urnų buvo užrašai, nurodantys, kad jose tarp kitų palaikų ilsisi Juozapo sūnus Jėzus, dvi Marijos ir Judas, Jėzaus sūnus. Tuomet mokslininkai nusprendė,…

 • Knygų naujienos

  Krikščioniškoji ikonografija: Antika ir Viduramžiai

  Ši knyga – puiki krikščioniškosios ikonografijos raidos apžvalga. Tūkstantis metų – krikščioniškoji Antika ir Viduriniai amžiai pasirodo kaip meninių atradimų prisodrintos epochos. Vaizdų ir siužetų interpretacija, jų kaita bei sąryšiai aptariami remiantis itin gausia medžiaga. Daugiau nei 250 iliustracijų tekstą daro suprantamą ir praktišką. Tai nepamainomas vadovas po senosios krikščionybės dvasinį pasaulį.Prekinis ženklas: Aidai

 • Knygų naujienos

  Tamsiosios Vatikano paslaptys

  Tai drąsiausias kada nors parašytas pasakojimas apie tai, ką slepia šventosios Vatikano sienos. Per šimtmečius Vatikaną apgaubė storas melo, sąmokslų ir kitų nuodėmių voratinklis. Tai institucija, kurią galima drąsiai vadinti uždariausia ir paslaptingiausia pasaulyje. Ši knyga nesiekia apjuodinti vienos iš įtakingiausių pasaulio religijų. Jos tikslas – tiesiog atsijoti faktus nuo prasimanymų ir atskleisti tiesą.Kas gi iš tikrųjų guli slaptuosiuose Vatikano archyvuose?Prekinis ženklas: Eugrimas

 • Knygų naujienos

  Bažnyčia, narkotikai ir narkomanija. Sielovados vadovėlis

  Ką sveikatos srityje galėtų nuveikti sielovadininkai, kad išspręstų narkotikų problemą? Daugelis vyskupų, vienuolių, sunerimusių šeimos tėvų, mokytojų, jaunų narkomanų ir jų draugų klausia: ką mes, krikščionys, galime padaryti, kad neplistų narkomanija? Šiame vadovėlyje Popiežiškoji Sveikatos apsaugos darbuotojų sielovados taryba nesistengia pateikti galutinį atsakymą, o tik nurodyti galimos sielovadinės veiklos gaires. Šiuo atveju neketiname sukurti ir naujo metodo, tik paprastai atsakyti į pagrindinius klausimus, pateikti praktinį sielovadininko darbo vadovą, naudingą tiems, kurie su tokiu pasišventimu bei susirūpinimu triūsia šioje specifinėje srityje. Šventasis Tėvas mums nurodė tris narkotikų problemos sprendimo būdus: prevenciją, priežiūrą ir represijas „prekeiviams mirtimi“. Čia kalbame apie du pirmuosius būdus, palikdami vyriausybėms ryžtingai ir be pasigailėjimo kovoti prieš narkotikus,…

 • Knygų naujienos

  Kodėl angelai turi sparnus?

  Tikėjimas angelais, kurie tarpininkauja tarp Dievo ir žmonių, suteikia paguodos ir vilties. Dangiškieji pasiuntiniai ir asmeniniai angelai sargai aptinkami daugelyje kultūrų. Nuo senų laikų šis tikėjimas paplito judaizme, krikščionybėje, islame ir yra gyvas iki šiol. Knygos autorius pasakoja apie geruosius ir bloguosius angelus, archangelus, mįslingus susitikimus su jais ir nuostabius išgelbėjimus. Atsako į klausimus, kaip atrodo dangiškieji pasiuntiniai, kiek jų yra ir kodėl angelai turi sparnus. Volkeris Ufertingeris, gimęs 1968 metais, yra germanistas ir žurnalistas. Jo pirmoji knyga „Kodėl mes švenčiame Kalėdas?“ ištisas savaites buvo perkamiausiųjų sąrašuose.Prekinis ženklas: Mūsų knyga