• Knygų naujienos

  Чтение с увлечением 2. Rusų kalbos skaitymo ir testų rinkinys VIII–X klasei

  Ši skaitinių knyga yra pirmojo skaitymo tekstų rinkinio, skirto VI–VII klasei, tęsinys. Ji taps parankine kiekvienam mokiniui, pasirinkusiam rusų kalbą kaip antrąją užsienio kalbą. Daugybė įdomių tekstų ir užduočių padės ugdyti skaitymo, supratimo ir kalbėjimo įgūdžius. Skaitinių medžiaga parengta taip, kad tiktų tiek savarankiškam, tiek bendram mokinių darbui klasėje. Leidinio pabaigoje pateikti užduočių atsakymai.Prekinis ženklas: Presvika

 • Knygų naujienos

  Шаг за шагом новый 1. Vadovėlis

  Rusų (užsienio) kalbos vadovėlio «Шаг за шагом 1» pirmieji kalbos mokymosi metai (M. Puzaitė, L. Šernienė) atnaujinimo nuostatos Vadovėlis «Шаг за шагом новый 1» yra skirtas mokyti(s) rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos pirmaisiais kalbos mokymosi metais. Mokymo(si) komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, garso įrašas (CD arba garsajuostė), mokytojo knyga ir dalijamoji medžiaga su karpomuoju raidynu ir didaktiniais žaidimais. Vadovėlis atnaujintas atsižvelgiant į pagrindinės mokyklos naujų bendrųjų programų (projekto) ugdymo kaitos (užsienio kalbų mokymo) pagrindines nuostatas (mokymosi mokytis, ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo) ir rusų kalbos mokytojų praktikų siūlymus tobulinti šį mokomąjį komplektą. · Sumažintas vadovėlio temų skaičius: pateikta abėcėlė  (13 temų) ir 6 temos: «Мой класс», «Я учусь»,…

 • Knygų naujienos

  Шаг за шагом новый 7-8. Vadovėlis

  Vadovėlis «Шаг за шагом. Новый 7-8» skirtas mokytis rusų kalbos septintaisiais ir a&s caron;tuntaisiais kalbos mokymosi metais, t. y. 11–12 klasėse. Mokomąjį komplektą sudaro vadovėlis, du pratybų sąsiuviniai, garso įrašas (kompaktinė plokštelė) ir mokytojo knyga. Vadovėlis parengtas remiantis vidurinio ugdymo užsienio kalbų bendrąja programa ir realizuoja užsienio kalbos kurso, orientuoto į kalbos mokėjimo B1 lygį, turinį. Mokiniai, kurie rusų kalbos pradėjo mokytis nuo 6-os klasės, vadovėliu naudosis 12-oje vidurinės mokyklos klasėje. Vadovėlio medžiaga teikia galimybių įgyvendinti vidurinio ugdymo bendrojoje programoje numatytus užsienio kalbos mokymosi tikslus ir uždavinius, leidžia ugdyti mokinio kompetencijas bei skatina taikyti naujausius užsienio kalbų mokymo metodus.Prekinis ženklas: Presvika

 • Knygų naujienos

  Шаг за шагом 8. Новый. Pratybų sąsiuvinis

  Vadovėlio «Шаг за шагом. Новый 7–8» mokomąjį komplektą sudaro vadovėlis, du pratybų sąsiuviniai, ga rso įrašas (kompaktinė plokštelė) ir elektroninė mokytojo knyga. Ši mokymo priemonė, skirta mokytis rusų kaip užsienio kalbos septintaisiais ir aštuntaisiais kalbos mokymosi metais, parengta remiantis vidurinio ugdymo bendrosios programos kursu, orientuotu į kalbos mokėjimo B1 lygį.Prekinis ženklas: Presvika