• Knygų naujienos

  Шаг за шагом новый 7-8. CD

  Garso įrašas „Шаг за шагом. Новый 7–8“ yra vadovėlį papildanti mokomojo komplekto dalis, skirta įtvirtinti leksinių formų ir struktūrų vartojimo, teksto klausymo ir supratimo įgūdžius.Visą mokomąjį komplektą sudaro vadovėlis, po vieną pratybų sąsiuvinį septintiesiems ir aštuntiesiems mokymo metams, garso įrašas (kompaktinė plokštelė) ir elektroninė mokytojo knyga (žr. www.presvika.lt). Vadovėlis parengtas remiantis vidurinio ugdymo užsienio kalbų bendrąja programa ir realizuoja užsienio kalbos kurso, orientuoto į kalbos mokėjimo B1 lygį, turinį.Prekinis ženklas: Mokyklinė knyga

 • Knygų naujienos

  Пёстрые страницы. Rusų kalba III klasei. 2-oji knyga

   Учебный комплект по русскому языку «Пёстрые страницы» содержит 3 книги. Каждая книга содержит в себе раздел «Читалочка» с материалами для уроков чтения и раздел «Русский язык» с заданиями и упражнениями. К разделу «Русский язык» прилагаются 3 рабочие (дидактические) тетради. В комплект входит «Книга для учителя». Читалочка. Уроки чтения должны строиться так, чтобы художественное слово воздействовало не только на сознание, но и на чувства учеников, вызывало у них желание стать лучше, помогало им понять, к какому типу человеческих взаимоотношений нужно стремиться.Предлагаемый материал для чтения разделён на рубрики, которые свободно чередуются во всех трёх книгах. Каждая рубрика содержит произведения, которые объединены общей тематикой и внутренней логикой.Русский язык. Основной целью обучения русскому языку…

 • Knygų naujienos

  Шаг за шагом новый 2

  Vadovėlis «Шаг за шагом новый 2» skirtas mokytis rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos antraisiais kalbos mokymosi metais. Vadovėlis parengtas pagal pagrindinės mokyklos antrosios užsienio kalbos 5-6 klasių pakopos bendrąją programą. Vadovėlio medžiaga ir metodinė sistema teikia galimybių siekti bendrojoje programoje numatytų užsienio kalbos ugdymo tikslų bei atitinka bendrosios programos ugdymo gairėse numatytas didaktines nuostatas.Prekinis ženklas: Presvika

 • Knygų naujienos

  Шаг за шагом новый 1. CD

  Kompaktinė plokštelė. Mokomąjį komplektą «Шаг за шагом новый», skirtą mokytis rusų kaip antrosios užsienio kalbos pirmaisiais mokymosi metais, sudaro vadovėlis, pratybų sąsiuviniai (A ir B), garso įrašas (kompaktinė plokštelė arba garso kasetė), mokytojo knyga ir dalijamoji medžiagaPrekinis ženklas: Presvika

 • Knygų naujienos

  В добрый путь! 2 (CD)

  Rusų kalbos vadovėlio komplekto В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 2 dalis — kompaktinė plokštelė. Komplektas skiriamas VII klasei  (13–14 metų mokiniams). Jį sudaro:vadovėlis,pratybų sąsiuvinis,mokytojo knyga (1-ieji, 2-ieji mokymo metai),garsajuostė ir kompaktinė plokštelė.   Aprašymas: Rusų kalbos mokymo komplekto В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 2 Tikslai:–        suteikti pagrindinių žinių apie rusų kalbos sandarą;–        formuoti fonetinius ir grafinius gebėjimus, lavinti skaitymo techniką;–        formuoti leksinį minimumą tam tikrų sociokultūrinių temų ribose;–        formuoti kalbinės recepcijos bei produkcijos (interakcijos ir transakcijos) gebėjimus; plėsti sociokultūrinį kontekstą;–        kelti svetimosios kalbos mokymosi motyvaciją. Temos: asmenybė, namai, mokykla, laisvalaikis, sveikata, transportas, užsienio kalbos. Kalbinė medžiaga pateikiama kitaip nei pirmaisiais metais: plečiamas žodynas, kuriamos naujos kalbinės situacijos.  Leksinė medžiaga: abstrakti leksika, pagrindinės kalbos dalys, sinonimai ir antonimai. Gramatinė (kalbinė) medžiaga:…