• Knygų naujienos

  Geografija

  Ši mokomoji knyga padės mokiniams savarankiškai pasirengti mokykliniam geografijos brandos egzaminui. Joje glaustai išdėstyta visa egzaminui reikalinga geografijos kurso medžiaga, pateikta užduočių ir testų žinioms įsiminti. Knyga, kaip pagalbine priemone, galės naudotis ir XI–XII klasėje dirbantys geografijos mokytojai.  Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Ar moki vokiečių kalbą?

  Knyga skiriama visiems, kurie rengiasi laikyti mokyklinį ar valstybinį vokiečių kalbos brandos egzaminą, bei tiems, kas nori patobulinti savo vokiečių kalbos žinias. Turėdami patirties ir remdamiesi vokiečių kalbos programa, kalbiniams įgūdžiams lavinti autoriai siūlo vokiečių kalbos gramatikos pratimus.Skiriama mokiniams ir mokytojams.   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Vokiečių kalba. Klausymas + CD

  Knyga skiriama klausymo kaip kalbinės veiklos rūšių gebėjimams ir kompetencijoms lavinti ir ugdyti. Joje pateikiami įvairūs autentiški vokiečių bendrinės kalbos testai ir užduotys su atsakymais.Knyga padės mokiniams ir mokytojams. Ji gali būti naudojama savarankiškai rengiantis vokiečių kalbos egzaminui ir per pamokas.   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Ar moki rusų kalbą?

  Kasmet abiturientai laiko rusų kalbos egzaminą. Pasirengti egzaminui padės šis tekstų rinkinys, sudarytas remiantis užsienio kalbų egzaminų programa. Nagrinėjamos aktualios temos pravers mokantis skaityti, kalbėti ir rašyti, pasitikrinti komunikacinius gebėjimus.Rusų ir lietuvių kalbaPrekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Ar moki bendrauti vokiškai?

  Knyga suskirstyta į 19 skyrelių. Kiekviename skyrelyje nagrinėjamos vis kitos aktualios temos. Pateiktos užduotys parengtos remiantis 2006 metų Užsienio kalbos kalbėjimo įskaitos programa ir padės pasirengti vokiečių kalbos kalbėjimo įskaitai. Knyga skirta mokiniams ir mokytojams. Ji gali būti panaudota per pamokas ir savarankiškai rengiantis įskaitai. Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Anglų kalba. Klausymas + CD

  Knyga skiriama klausymo kaip kalbinės veiklos rūšies gebėjimams ir kompetencijoms lavinti ir ugdyti. Joje pateikiami autentiški anglų kalbos testai ir užduotys su atsakymais.Knyga gali būti naudojama savarankiškai rengiantis anglų kalbos valstybiniam ar mokykliniam brandos egzaminui ir per pamokas.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Rusų kalba. Klausymas ir rašymas + CD

  Knyga skirta klausymo ir rašymo kaip kalbinės veiklos rūšių gebėjimams ir kompetencijoms lavinti ir ugdyti. Joje ne tik pateikiama įvairių užduočių ir pavyzdžių, bet ir aiškinama, kaip tas užduotis atlikti, nurodomos klausymo bei rašymo strategijos.Knyga padės mokiniams ir mokytojams. Ji gali būti panaudota savarankiškai rengiantis rusų kalbos egzaminui ir per pamokas.   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Ar moki bendrauti angliškai?

  Knyga parengta remiantis 2006 metų užsienio kalbos kalbėjimo įskaitos programa ir padės pasirengti anglų kalbos kalbėjimo įskaitai. Ji suskirstyta į 4 skyrius ir 2 priedus.Skiriama mokiniams ir mokytojams. Ji gali būti panaudota per pamokas ir savarankiškai rengiantis įskaitai.   Prekinis ženklas: Šviesa