• Knygų naujienos

  Muzikos poveikis mokant anglų kalbos pradiniame etape

  Knygoje tiriamos kalbos ir muzikos sąsajos, kuriomis remiantis atskleidžiama, kokį poveikį turi muzika mokant anglų kalbos pradinėse klasėse. Anglų kalbos pamokoje muzika gali tapti ne tik svarbia psichologinio atsipalaidavimo, estetinio ir emocinio ugdymo, bet ir anglų kalbos garsų, žodžių, frazių tarimo ir įsiminimo, kalbos ritmikos ir intonacijų įsisavinimo, kalbos motorikos ir technikos įvaldymo priemone.  Knyga skirta anglų kalbos pedagogams, studentams, doktorantams, mokslo darbuotojams ir visiems kitiems, kas domisi muzikos naudojimu mokant(is) užsienio kalbų.Prekinis ženklas: Edukologija

 • Knygų naujienos

  Šiuolaikinio muzikinio ugdymo sistemos

  Šis leidinys – tai mokomoji knyga, paremta moksliniu tyrimu, kurio objektas – nuoseklios ir gyvybingos tarptautinės šiuolaikinio muzikinio ugdymo sistemos ir jų taikymo galimybės Lietuvos muzikinio ugdymo srityje. Skiriama studentams, studijuojantiems muzikos, muzikos pedagogikos bakalauro ir magistrantūros studijų programas universitetuose, kolegijų studentams, keliantiems kvalifikaciją muzikos mokytojams.  Leidinio tikslas – tobulinti studijuojančiųjų kvalifikaciją ir kompetencijas, suteikiant jiems profesinių žinių ir įgūdžių, siekiant atnaujinti muzikinio ugdymo programas, jų turinį, formuoti moksleivių muzikinę kultūrą ir pakylėti muzikos mokymo(-si) kokybę į naują, europinius standartus ir šiandieninius Lietuvos visuomenės poreikius atitinkantį lygį. Kursas ugdys studijuojančiųjų: kritinį mąstymą, muzikinės-pedagoginės savimonės formavimąsi, gebėjimą suvokti, kas vertingiausia esama šalies ir pasaulio šiuolaikinio muzikinio ugdymo teorijoje bei praktikoje ir…

 • Knygų naujienos

  Konfliktų kontūrų brėžimas: ugdymo realybės kontekstas

  Ugdymo realybės sistemos, sukonstruotos iš penkių lygmenų, nagrinėjimas įtampos laukų kontūrų brėžimo aspektu ir yra esminis šio tyrimo naujumas. Jis yra teoriškai reikšmingas, nes sudaro prielaidas projektuoti ugdymo realybės valdymo modelius, o praktinė vertė ta, kad atvejų studijose pateikiami instrumentai lengvai modifikuojami konkrečiai švietimo organizacijai tirti ir, įvertinus organizacijos unikalumą ir monografijoje pateikiamą įtampos laukų kontūrų brėžimo įžvalgą, atsiranda prielaidos ieškoti konkrečios organizacijos ugdymo realybės tobulinimo galimybių.Prekinis ženklas: Edukologija

 • Knygų naujienos

  Literatūros pedagogikos klausimai

  ”Literatūros pedagogikos klausimai“ – tai užduočių rinkinys, kuriame praktinėje plotmėje keliamos, analizuojamos ir sprendžiamos problemos, susijusios su teoriniu kursu, išdėstytu mokomojoje knygoje „Literatūros pedagogikos studijos“ (Vilnius: Gimtasis žodis, 2001). Šio praktikumo adresatas – pirmiausia kritiškai mąstantis, klausiantis, svarstantis, diskutuojantis studentas, besirengiantis tapti lietuvių kalbos mokytoju, taip pat ir jaunas pedagogas, praktiškai susiduriantis su įvairiomis literatūros mokymo problemomis ir ieškantis kūrybiškų jų sprendimo būdų. Leidinys galėtų pasitarnauti ir mokytojams lituanistams kaip impulsas pedagoginiams apmąstymams, atnaujinant ar keliant metodines kvalifikacijas.Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

 • Knygų naujienos

  Pedagoginės diagnostikos pradmenys: mokomoji knyga

  Pedagoginė diagnostika, kaip edukologinių tyrimų metodinė dalis, yra sudėtingas ir sunkiai suvokiamas mokslas pradedantiesiems. Todėl šioje metodinėje knygoje dėmesys telkiamas į studijuojančiųjų gebėjimų ugdymą praktinėmis užduotimis, žaidimais, testais, kryžiažodžiais, situacijų analize.Pedagoginės diagnostikos pradmenų metodinė knyga skirta pirmosios pakopos Edukologijos programos studentams, pasirinkusiems studijų dalyką Pedagoginės diagnostikos pradmenys.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Nežymi dizartrija

  Logopedo darbo praktikoje dažnai pasitaiko vaikų tarimo trūkumų, kurie pagal išorinius požymius labai primena dislalijas, tačiau, taisant juos, paaiškėja, kad tai dizartrijų atvejai, kurių šalinimui reikia labai ilgo ir atkaklaus darbo. Beje, rezultatas dažniausiai būna nepakankamai geras. Laiku neatpažinus nežymios dizartrijos atvejų ir patikimai jų neatskyrus nuo išoriškai panašių dislalijų, vaikas negauna optimalios logopedinės pagalbos ir jo kalba net ir po ilgų darbo mėnesių ar metų lieka neištaisyta arba ištaisyta tik dalinai. Nors pasireiškus nežymiai dizartrijai garsų tarimo sutrikimai turi savo specifinius ypatumus, tačiau išoriškai jie yra panašūs į kitus garsų tarimo sutrikimus. Todėl nežymios dizartrijos ir kitų kalbos sutrikimų, panašių į ją, diferencinė diagnostika yra sudėtinga. Pastebėta, kad nežymios…

 • Knygų naujienos

  Ankstyvasis muzikinis vaikų ugdymas

  Šiame leidinyje nagrinėjama ankstyvojo muzikinio ugdymo problematika.   Pirmoje dalyje apžvelgiamos žymiausių Europos švietėjų pedagoginės idėjos, jų požiūris į ankstyvąjį vaiko ugdymą, aptariamos žymiausios XX amžiaus muzikinio ugdymo koncepcijos. Antroji dalis skirta prenataliniam muzikiniam ugdymui. Apžvelgiami užsienio šalių mokslininkų šios srities tyrimai, atskleidžiama muzikos įtaka bręstančiam vaisiui. Trečioje dalyje atskleidžiama kūdikių iki vienerių metų muzikinio ugdymo svarba ir galimybės. Paskutinėje dalyje nagrinėjama vienerių–trejų metų vaikų muzikinio ugdymo specifika.  Ši knyga turėtų praversti studentams bei muzikos pedagogams, taip pat sudominti būsimuosius tėvelius.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Išmokime skirti o ir uo

  Šis užduočių sąsiuvinis skiriamas tiems mokiniams, kurie painioja akustiniu požiūriu panašius garsus o ir uo ir patiria rašymo ir skaitymo sunkumų. Užduočių sąsiuvinio tikslai:mokyti taisyklingai tarti garsus o ir uo žodžiuose, sakiniuose, tekstuose…; lavinti girdimąjį suvokimą mokant nustatyti, kuris garsas (o ar uo) yra žodyje; formuoti žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius mokant nustatyti garsų o ir uo vietą žodyje bei garsų kiekį; turtinti ir tikslinti žodyną žodžiais, kuriuose yra garsai o ir uo; ugdyti gramatiškai taisyklingą kalbą mokant taikyti kai kurias gramatines taisykles.Užduotys pateikiamos sunkėjančia tvarka. Garsai o ir uo mokomi skirti skiemenyse, dviskiemeniuose bei sudėtingesnės skiemeninės struktūros žodžiuose. Mokomajai medžiagai paįvairinti pateikta kryžiažodžių, eilėraščių, patarlių, priežodžių, mįslių. Nemažai…

 • Knygų naujienos

  Opa pa! Priešmokyklinio ugdymo pedagogo knyga. Su dalijamąja medžiaga. III dalis

  Leidykla „Šviesa“ pristato naujieną priešmokyklinio ugdymo grupes lankantiems vaikams – integruotą mokymosi priemonių komplektą OPA PA! Priešmokyklinio amžiaus vaikai, keliaudami drauge su pagrindiniais veikėjais kiškiu OPA ir vėžliu PA:tyrinės aplinką ir atliks beveik 100 bandymų ir eksperimentų;stebės gamtą ir bandys daryti išvadas;kurs (piešinius, šokius, vaidinimus, žaidimus, bendravimo taisykles ir dar daug kitų įvairiausių dalykų);skaitys, skaičiuos, rašys, braižys, spalvins, karpys, klijuos…;klausysis, išklausys, tarsis, paguos, diskutuos, žais, džiaugsis ir džiugins.  Prekinis ženklas: Šviesa