• Knygų naujienos

  Fizika 1. Pagrindiniai dėsniai, sąvokos, uždavinių sprendimo pavyzdžiai ir namų darbų užduotys

  Knygą sudaro 9 skyriai, apimantys Fizika 1 modulio programos turinį. Kiekviename skyriuje pateiktos fizinių reiškinių sąvokos, charakteristikos ir dėsniai bei uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Knygos gale yra 160 uždavinių, kuriuos galima panaudoti studentų namų darbų užduotims sudaryti.Mokomoji knyga skirta tęstinių neakivaizdinių bakalauro studijų studentams, besimokantiems fizikos pagal inžinerines ir technologines studijų programas. Ši mokymo knyga bus naudinga ir vakarinių bei dieninių bakalauro studijų studentams.. – See more at: http://www.ebooks.vgtu.lt/product/fizika-1-pagrindiniai-dsniai-svokos-udavini-sprendimo-pavyzdiai-ir-nam-darb-uduotys#sthash.lBHjOvhz.dpufPrekinis ženklas: Technika

 • Knygų naujienos

  Diskrečioji matematika

  Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems taikomąją matematiką, informatiką ir inžinerines specialybes. Jame pateikti matematinės logikos pagrindai, Bulio funkcijų teorija, kombinatorika, aibių, sąryšių ir grafų teorijos. Paskutiniame vadovėlio skyriuje nagrinėjami bendrieji algoritmų teorijos klausimai.Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikti savarankiško darbo klausimai ir užduotys, papildomos literatūros komentarai. Vadovėlyje gausu testų su siūlomais atsakymų variantais, iš kurių tik vienas yra teisingas ir nurodytas knygos pabaigoje. Pateikta išsami naudojamų sąvokų rodyklė.Prekinis ženklas: Technika

 • Knygų naujienos

  Atvirieji cilindriniai girotropiniai bangolaidžiai

    Monografijos tikslas – pateikti originalius atvirųjų apskritojo skerspjūvio cilindrinių girotropinių (giromagnetinių feritinių bei feritinių-dielektrinių ir giroelektrinių puslaidininkinių n bei p laidžio, pastoviojo magnetinio lauko išilgai veikiamų) bangolaidžių teorinio ir eksperimentinio tyrimų rezultatus.   Monografijoje pasiūlytas bendrasis elektrodinaminis atvirųjų cilindrinių girotropinių bangolaidžių modelis ir išvesta jų bendroji dispersinė lygtis. Pagal ją sukurtas bendrasis normuotųjų dispersinių charakteristikų skaičiavimo algoritmas ir kompiuterio programa tirti feritiniams, feritiniams-dielektriniams ir puslaidininkiniams, sluoksniuotiesiems, vienalyčiams bei tuščiaviduriams dujų plazma ir kitomis girotropinėmis medžiagomis užpildytiems dielektriniams bangolaidžiams.   Išnagrinėtos atviruosiuose feritiniuose, feritiniuose-dielektriniuose ir n bei p laidžio puslaidininkiniuose pastoviojo magnetinio lauko išilgai veikiamuose bangolaidžiuose sklindančiųjų pagrindinio ir kelių aukštesniųjų tipų elektromagnetinių bangų skaičiuotos normuotosios dispersinės, fazinės, slopinimo ir dažninių duomenų charakteristikos. Skaičiavimai patikrinti…

 • Knygų naujienos

  Tiesinės algebros ir matematinės analizės pradmenys

  Mokymo priemonėje aptariamos ir neformaliai išaiškinamos tiesinės algebros bei matematinės analizės pagrindinės sąvokos, nagrinėjami įvairių klasių uždavinių prendimo metodai, pateikiama daug uždavinių sprendimo pavyzdžių ir pratimų su atsakymais.Leidinys naudingas norintiesiems savarankiškai perprasti tiesinės algebros ir matematinės analizės faktus. Mokymo priemonėje išdėstyti faktai yra tolimesnių matematikos studijų pagrindas, siekiant matematiką taikyti ekonomikoje, informatikoje ir kitose mokslo srityse.Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras

 • Knygų naujienos

  Bangų elektronikos pagrindai

  Vadovėlyje nagrinėjami pagrindiniai banginės elektronikos dėsniai, elektrostatinių ir magnetostatinių laukų ekranavimo bei dirbtinių dielektrikų sukūrimo principai; analizuojamas elektromagnetinių bangų sklidimas vienalytėse neapribotose izotropinėse ir girotropinėse terpėse; analizuojamas elektromagnetinių bangų sklidimas nevienalytėse terpėse.; analizuojamas elektromagnetinių bangų spinduliavimas, priėmimas; aptariami mikrobanginių virpesių stiprinimo bei generavimo principai ir įtaisai. Vadovėlis skirtas elektronikos inžinerijos krypties VGTU, KTU, ŠU ir VU Fizikos fakultetų bakalaurantų studijoms.Prekinis ženklas: VGTU leidykla „Technika“

 • Knygų naujienos

  Duomenų struktūros, algoritmai ir jų analizė

  Vadovėlyje pateikiamas sisteminis algoritmų teorijos kursas. Jis pradedamas duomenų struktūrų analize, nes daugelio algoritmų efektyvumas labai priklauso nuo sėkmingo duomenų struktūrų parinkimo. Skaitytojai supažindinami su algoritmų sudarymo ir jų analizės būdais, pateikiami populiariausi algoritmai. Daug dėmesio skiriama algoritmų sudėtingumo analizei.Paskutiniame skyriuje rodoma, kaip sudaromi lygiagretieji algoritmai. Teorinės žinios iliustruojamos įvairių taikomųjų uždavinių sprendimo pavyzdžiais, algoritmus nesunku pritaikyti kitiems uždaviniams spręsti.Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama papildomų savarankiško mokymosi uždavinių.Leidinys skirtas informatikos ir matematikos specialybių žemesniųjų kursų studentams, magistrantams. Juo taip pat gali naudotis doktorantai bei specialistai, mokslinėje ir praktinėje veikloje taikantys skaičiavimo metodus, algoritmus ir matematinio modeliavimo metodiką.2007-02-23 Nr. 07-335 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos…

 • Knygų naujienos

  Diferencialinės lygtys

  Mokomoji knyga skirta universitetų ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų visų fakultetų, kuriuose dėstomi paprastųjų diferencialinių lygčių pagrindai, visų studijų formų studentams. Ji taip pat bus naudinga asmenims, norintiems savarankiškai įgyti minėtos disciplinos žinių arba jas pagilinti.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Begalybės biografija

  Šią knygelę galima laikyti prieš 13 metų išleistos „Nuo nulio iki…“ knygelės tęsiniu. Begalybė – sąvoka, be kurios negali išsiversti joks mokslas. Tiesa, kas nors gali ir nesutikti – juk yra daug mokslų, kuriuose nerasime nei šios sąvokos, nei tokio termino. Ir vis dėlto – kur tik savo sėklas barsto teorinis pažinimas, visuomet užsimezga begalybės vaisiai. Nepasakytume, kad šie vaisiai visada saldūs. Juk vien dėl jų kilo net trys matematikos pagrindų krizės. Joms (ir ne tik joms) aprašyti ir skirta ši knygelė. Knygelė skirta moksleiviams, mokytojams ir visiems, matematika bei jos istorija besidomintiems skaitytojams. Knyga apdovanota Švietimo ir mokslo ministerijos premija.Prekinis ženklas: Žara

 • Knygų naujienos

  Mažos galios vėjo jėgainė. Brėžiniai ir technologijos

  Žmonija seniai moka naudoti saulės ir vėjo energiją. Jau antikos laikais žinota Saulės kolektorių idėja, o vėjas buvo burlaivių, vėliau malūnų ir vandens siurblių varomoji jėga. Tik XIX amžiuje vėjo energija buvo pradėta naudoti universaliausiai energijos rūšiai, elektros energijai, gaminti. Šiame leidinyje skaitytojų dėmesiui siūloma vėjo jėgainė, kurią galima sumontuoti namų sąlygomis, pritaikant gana modernias ir šiuolaikines technologijas. Pateikiami pagrindiniai mažos galios vėjo jėgainių projektavimo principai, detalūs 500 W galios jėgainės brėžiniai, gamybos technologijos, naudojimo instrukcija. Detalūs brėžiniai paruošti programa AutoCad. Tokia duomenų pateikimo forma leidžia skaitytojui lengvai koreguoti šio projekto brėžinius pagal savo poreikius ir galimybes, perprojektuoti vėjo jėgainę, padidinant jos galią kelis kartus ir, svarbiausia, tai sudaro galimybes…