• Knygų naujienos

  Riešutas. Matematikos testai II klasei

  Matematikos vadovėlio komplekto RIEŠUTAS II klasei dalis.Vadovėlio komplektą sudaro:Vadovėlis (pirmoji, antroji, trečioji knyga)Pratybų sąsiuviniai (pirmasis, antrasis, trečiasis sąsiuvinis)Papildomų užduočių sąsiuviniai (pirmasis, antrasis ir trečiasis sąsiuvinis)Mokytojo knyga (I, II ir III dalis)TestaiDalijamoji medžiaga.Dailininkė Rita Brakauskaitė.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Literatūra – dialogo partneris samprotaujant. Maištavimas ir vergystė. Komentarai ir užduotys 9–12 klasei

  Šis sąsiuvinis pagelbės mokytojui su mokiniais analizuoti privalomuosius grožinius kūrinius, padės ugdyti(s) asmeninį santykį su literatūra ir kultūra plačiąja prasme, kvies kalbėtis apie gyvenimą, polemizuoti su autoritetais, nagrinėjamų kūrinių personažais. Leidinys bus pravartus rengiantis rašiniui, nes siūlomomis užduotimis kviečiama pagrįsti ar paneigti teiginius, ieškoti argumentų ir kontrargumentų, daryti išvadas, vertinti, sieti bei lyginti kultūros, socialinio gyvenimo reiškinius, planuoti, kurti įvairaus pobūdžio tekstus. Šio darbo dėmesio centre – maišto ir vergystės temos literatūroje ir kultūroje. Kalbant apie jas, atspirties tašku tapo laisvės kategorija. Prieš kiekvieną potemę pateikiami trumpi komentarai – įvestys į temą. Leidinį sudaro programinių kūrinių ištraukos, negrožiniai tekstai, leidžiantys į analizuojamas temas, problemas pažiūrėti plačiau, giliau. Pateikiamos užduotys nėra skirstomos pagal…

 • Knygų naujienos

  Early school english. ABC and sound symbols. Mokomosios kortelės

  Mokomosios kortelės ABC and Sound Symbols spalvingos, žaismingos, padeda išmokti anglų kalbos raidžių pavadinimus ir taisyklingai tarti garsus, ugdo mąstymą, lavina atmintį. Kartu su mokomosiomis kortelėmis Flashcards ir vadovėlio karpomosiomis kortelėmis jas galima panaudoti žaidimams. Šiame leidinyje rasite ir žaidimų pavyzdžių.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Matematika. Savarankiški ir kontroliniai darbai XII klasei

  Šis savarankiškų ir kontrolinių darbų rinkinys skiriamas matematikos mokytojams, kurie nori efektyviau organizuoti savarankišką mokinių darbą. Taip pat jis pravers gimnazijos IV klasės, vidurinės mokyklos XII klasės mokinių, kurie mokosi iš vadovėlio Matematika. Išplėstinis kursas gimnazijos IV klasei, vidurinės mokyklos XII klasei, žinioms ir gebėjimams tikrinti ir įvertinti. Mokiniams padeda įsivertinti savo žinias ir gebėjimus atsakymai leidinio įdedale. Mokymą ir vertinimą mokytojas gali diferencijuoti. Užduotys sudarytos remiantis matematikos programoje nurodytais pasiekimų lygmenimis: patenkinamas lygmuo – užduoties dalis a), pagrindinis lygmuo – užduoties dalis b), aukštesnysis lygmuo – užduoties dalis c). Mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi lygį, gali nurodyti mokiniams spręsti tik a), b) arba c) užduoties dalį. Savarankiškų ir kontrolinių…

 • Knygų naujienos

  Laikas 8. Užduočių sąsiuvinis VIII klasei 1 dalis

  Užduočių sąsiuvinis skirtas svarbiausiems viduramžių bei ankstyvųjų naujųjų laikų istorijos įvykiams bei reiškiniams suprasti ir įtvirtinti. Šios mokymo priemonės struktūra atitinka vadovėlyje „Laikas“ pateiktų temų eiliškumą. Sąsiuvinyje gausu užduočių, lavinančių įvairius moksleivių istorinius gebėjimus.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalba. 50 kompleksinių testų 11-12 klasėms

  Leidinyje, parengtame pagal profilinio mokymo laisvai pasirenkamą modulį „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“, pastaraisiais metais dėstytą vienoje iš vidurinių mokyklų, pateikiama 50 įvairaus sunkumo kompleksinių testų ir jų atsakymų 11–12 klasių moksleiviams. Testai, be abejonės, pravers ir gabesniems 8–9 klasių moksleiviams. Juos moksleiviai galės atlikti kartodami ir sistemindami vidurinėje mokykloje išeitą rašybos ir skyrybos kursą. Taigi praktikuodamiesi jie įgis pasitikėjimo ir išmoks rašyti be klaidų.Prekinis ženklas: Tyto alba

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalbos testai ir užduotys 3 klasei

  „Lietuvių kalbos testai ir užduotys 3 klasei“ skiriami trečiokams ir jų mokytojams. Knygelėje pateikta 25 testai ir papildomos užduotys, sudarytos remiantis trečios klasės programa. Atlikdami užduotis, mokiniai stiprins rašybos ir skyrybos įgūdžius, įtvirtins per pamokas įgytas žinias, pripras prie plačiai taikomos testavimo sistemos vyresnėse klasėse.Prekinis ženklas: Tyto alba

 • Knygų naujienos

  Kelias. Užduočių sąsiuvinis V klasei. 1 dalis

  Sąsiuvinis skirtas svarbiausiems Lietuvos istorijos įvykiams bei reiškiniams suprasti ir įtvirtinti. Kūrybinės ir žaidimų pobūdžio užduotys padės lavinti istorinę mokinio vaizduotę, lengviau suprasti istorijos chronologiją. Sąsiuvinio užduočių temos atitinka esančias atnaujintame istorijos vadovėlyje 5 klasei „Kelias“.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Senovės istorijos pratybos VII klasei

  Pratybų sąsiuvinis skirtas 7 klasės moksleiviams, besimokantiems iš vadovėlio „Senovės istorija 7 kl.“. Sąsiuvinyje rasite daug įvairiausių užduočių, testų, kryžiažodžių, žemėlapių, padėsiančių dar geriau išmokti senovės istoriją ir paversiančių tai įdomiu užsiėmimu.Prekinis ženklas: Kronta