• Knygų naujienos

  Žaidžiu žodžiu. Lietuvių kalba V klasei. 1-oji knyga

  Vadovėlio „Žaidžiu žodžiu“ autorės siūlo penktokams mokytis lietuvių kalbos nepamirštant žaidimo. Žaisti nuteiks skaičiuotės, kuriomis pavadinti vadovėlio skyreliai. Taip vaikai geriau pažins tautosaką, išmoks kalbėti ir rašyti gyvai, nenuobodžiai.Lietuvių kalbos vadovėlio „Žaidžiu žodžiu“ turinį sudaro kalbos ugdymo ir kalbos pažinimo temos. Kalbos ugdymas suvokiamas kaip procesas, apimantis rašytinį ir sakytinį kalbos vartojimo būdus, o kalbos pažinimas suprantamas kaip kalbos sistemos elementų, jų ryšių bei funkcijų suvokimas ir nagrinėjimas. Kalbos vartojimas ir pažinimas glaudžiai siejami siekiant sudaryti prielaidas sąmoningai suvoktam raštingumui ir kalbos taisyklingumui ugdyti(s). Vadovėlį sudaro įvadas ir penki kalbos pažinimo skyriai. Kalbos vartojimo dalykai integruojami į kalbos pažinimo skyrius su pavadinimu Sakau, rašau, klausau. Atvarto dalių pavadinimai — vaikų tautosakos…

 • Knygų naujienos

  Palikimas. Istorija V klasei. 2-oji knyga

  Kuo PALIKIMAS skiriasi nuo kitų V klasės istorijos vadovėlių?Pirma, norėta pateikti alternatyvą ligi šiol naudojamiems penktokų istorijos vadovėliams. Todėl pasirinktas teminis, o ne chronologinis medžiagos komponavimo principas. Lietuvos istorija pateikiama tokiais pjūviais, kaip „Valstybė ir tauta“, „Kovos ir taika“, „Darbai ir ūkis“, „Kasdieninis gyvenimas“,„Menas, mokslas ir švietimas“, „Religija“ ir pan. Antra, kiekvieno atvarto pradžioje pateikiami keli įvadiniai klausimai, kurie padės suprasti esminius temos dalykus. Kiekvienas paragrafas baigiamas apibendrinimu Pagalvokime ir padarykime, O namuose. Čia — užduotys žinioms taikyti, ypač naudojantis vaizdine medžiaga. Šios užduotys skatina mokleivį vadovėlyje pateiktą medžiagą patikrinti, papildyti, savo gyvenamojoje aplinkoje, pamokoje įgytus gebėjimus taikyti praktiškai, tiriant gimtos, pažįstamos aplinkos istorinį, kultūrinį paveldą. Todėl vadovėlis ir pavadintas „Palikimu“. Paragrafų…

 • Knygų naujienos

  Kelias. Istorijos vadovėlis V klasei 2 dalis

  Atnaujintame vadovėlyje „Kelias“ apžvelgiama Lietuvos istorija nuo pirmųjų gyventojų laikų iki šių dienų. Temos gausiai iliustruotos piešiniais, nuotraukomis, žemėlapiais ir pateiktos atvartais. Kiekvienoje temoje yra laiko juosta, kurioje atspindėti svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai. Skyriai pradedami įvadiniais, o baigiami kartojimosi puslapiais „Ar išmokai?“ ir santrauka. Kiekvieno skyriaus teminę medžiagą papildo pasakojimas apie tam tikro laikotarpio kasdienį žmonių gyvenimą bei projektinės veiklos siūlymas.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Matematika XXI a. V klasei (I dalis)

  Lietuvos švietimo sistemos permainos – ugdymo tikslų, vertybinių nuostatų, bendrojo ugdymo turinio kaita, bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų diegimas, nauja egzaminų sistema – diktuoja naują požiūrį į vadovėlius – seniau išleistas mokymo priemones būtina tobulinti. Šis naujas matematikos vadovėlis 5 klasei atitinka diferencijuoto, individualizuoto mokymo poreikius ir vadovėlio, kaip savarankiško mokymosi pagalbininko, paskirtį, siūlo mokymosi strategijas bei būdus, pritaikytus įvairiems mokymosi stiliams ir savo metodine sistema orientuoja į interpretacinę didaktiką.Prekinis ženklas: Kronta

 • Knygų naujienos

  Matematika XXI a. V klasei (II dalis)

  Lietuvos švietimo sistemos permainos – ugdymo tikslų, vertybinių nuostatų, bendrojo ugdymo turinio kaita, bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų diegimas, nauja egzaminų sistema – diktuoja naują požiūrį į vadovėlius – seniau išleistas mokymo priemones būtina tobulinti. Šis naujas matematikos vadovėlis 5 klasei atitinka diferencijuoto, individualizuoto mokymo poreikius ir vadovėlio, kaip savarankiško mokymosi pagalbininko, paskirtį, siūlo mokymosi strategijas bei būdus, pritaikytus įvairiems mokymosi stiliams ir savo metodine sistema orientuoja į interpretacinę didaktiką.Prekinis ženklas: Kronta

 • Knygų naujienos

  Palikimas. Istorija V klasei. 1-oji knyga

  Kuo PALIKIMAS skiriasi nuo kitų V klasės istorijos vadovėlių?Pirma, norėta pateikti alternatyvą ligi šiol naudojamiems penktokų istorijos vadovėliams. Todėl pasirinktas teminis, o ne chronologinis medžiagos komponavimo principas. Lietuvos istorija pateikiama tokiais pjūviais, kaip „Valstybė ir tauta“, „Kovos ir taika“, „Darbai ir ūkis“, „Kasdieninis gyvenimas“,„Menas, mokslas ir švietimas“, „Religija“ ir pan.Antra, kiekvieno atvarto pradžioje pateikiami keli įvadiniai klausimai, kurie padės suprasti esminius temos dalykus. Kiekvienas paragrafas baigiamas apibendrinimu Pagalvokime ir padarykime, O namuose. Čia — užduotys žinioms taikyti, ypač naudojantis vaizdine medžiaga. Šios užduotys skatina mokleivį vadovėlyje pateiktą medžiagą patikrinti, papildyti, savo gyvenamojoje aplinkoje, pamokoje įgytus gebėjimus taikyti praktiškai, tiriant gimtos, pažįstamos aplinkos istorinį, kultūrinį paveldą. Todėl vadovėlis ir pavadintas „Palikimu“.Paragrafų…

 • Knygų naujienos

  DŽAUGSMAS TIKĖTI. Katalikų tikybos pratybų sąsiuvinis 5 klasei

  Pratybų sąsiuvinis, parengtas pagal 1 klasės vadovėlį, su juo sudaro vieningą komplektą. Pratybos pasižymi įvairumu, teikia medžiagos aktyviai mokinių veiklai. Užduotys yra ugdančios, skatinančios pozityviai ir kritiškai žvelgti į savo tikėjimo bei maldos patirtį. Padeda ne tik įsidėmėti bei įtvirtinti, kas išeita, bet ir pagilinti supratimą bei gebėjimus.Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai